Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo - přednášky 5/5

Správní právo - přednášky 5/5

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se věnují správnímu právu, seznamují s veškerou související problematikou. Nejprve správní právo definují, uvádějí jeho znaky i subjekty, představují vykonavatele veřejné správy a popisují právní systémy. Následně charakterizují správní řízení, přibližují jeho jednotlivé části a také opravné prostředky. V závěru se rozepisují o přestupcích, jejich typech a hrozících sankcích. Předchozí část přednášek naleznete zde Úvod do občanského práva, základní právní pojmy - přednáška 4/5.

Obsah

1.
Správní právo
2.
Znaky
3.
Veřejná správa
4.
Pohledy na veřejnou správu
4.1.
Funkční = materiální
4.2.
Organizační
5.
Subjekty veřejné správy
6.
Vykonavatelé veřejné správy
6.1.
Územní samospráva
6.2.
Obce
6.2.1
Kategorie
6.2.2
Dvojí věcná působnost
6.2.3
6.3.
Kraje
6.3.1
Orgány
7.
Správní právo
8.
Právní systémy
9.
Právní řád
10.
Dělení práva
11.
Prameny práva
12.
Dělení právních předpisů dle stupně právní síly
12.1.
Normativní právní akty
13.
Právní norma
14.
Působnost právních předpisů
15.
Správní právo
16.
Správní řízení
17.
Správní řád
18.
Základní principy správního řízení
19.
Kompetence správního úřadu
20.
Účastníci správního řízení
21.
Zahájení správního řízení
22.
Podání
23.
Řízení o předběžné otázce
24.
Přerušení správního řízení
25.
Zastavení správního řízení bez vydání rozhodnutí ve věci
26.
Náklady řízení
27.
Rozhodnutí správního řádu
27.1.
Výrok
27.2.
Odůvodnění
27.3.
Poučení o opravném prostředku
28.
Opravné prostředky
28.1.
Odvolání
28.2.
Rozklad
29.
Mimořádné opravné prostředky
29.1.
Obnova řízení
29.2.
Důvody pro obnovu řízení
29.3.
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
29.4.
Přezkoumání správním soudem
30.
Zkrácené správní řízení
31.
Písemný příkaz
32.
Blokové řízení
33.
Správní exekuce
33.1.
Exekuční titul
33.2.
Exekuční správní orgán
33.3.
Exekuce na peněžitá plnění
33.4.
Exekuce na nepeněžitá plnění
33.5.
Uložená povinnost
33.6.
Námitky
34.
Správní přestupky
35.
Přestupek
35.1.
Okolnosti vylučující protiprávnost
35.2.
Jednání v nutné obraně
35.3.
Krajní nouze
35.4.
Jednání na příkaz
35.5.
Svolení poškozeného
35.6.
Dovolené riziko
35.7.
Zánik trestnosti přestupku
35.8.
Skutková podstata přestupku
35.9.
Objekt přestupku
35.10.
Objektivní stránka
35.11.
Subjekt
35.12.
Subjektivní stránka
35.13.
Odpovědnost za přestupek
35.14.
Právnické osoby
36.
Sankce
36.1.
Pokuta
36.2.
Zákaz činnosti
36.3.
Propadnutí věci
36.4.
Souběh přestupků
36.5.
Ochranná opatření
36.6.
Omezující opatření
36.7.
Zabrání věci
36.8.
Přestupkové řízení

Úryvek

"Subjekty veřejné správy
= nositelé veřejné správy
• mají právní subjektivitu, jejich jménem a v jejich zájmu je veřejná správa vykonávána
• subjekty veřejné správy jsou stát a nestátní subjekty
o stát
- vykonává státní správu prostřednictvím státních orgánů a nestátních subjektů, na které výkon státní moci delegoval na základě zákonného zmocnění
- stát má orgány státní, nestátní a orgány místní samosprávy (obce a kraje, které vykonávají státní správu v rámci přenesené působnosti)
o nestátní veřejnoprávní subjekty
- veřejnoprávní korporace
• jedná se o PO
• zakládají se buď na základě individuálního členství (př. Česká lékařská komora, Česká advokátní komora) nebo společenství osob (př. obce, kraje)
• člení se na územní a profesní
• vykonávají veřejnou správu svými orgány (př. kraj – krajským úřadem, VŠ – rektorem)
- ostatní veřejnoprávní subjekty
• nadace, fondy
o právnické osoby veřejného práva
- založeny na principu individuálního členství nebo společenství osob, které se na výkonu správních činností podílejí na základě státního pověření
• lesní, vodní stráž, státní zkušebna

Vykonavatelé veřejné správy:
= instituce (orgány, úřady), které jménem subjektu v mezích zákonem svěřené pravomoci a působnosti správu uskutečňují.
• vláda
o = nejvyšší (vrcholný) orgán výkonné moci
o = kolegiální orgán se všeobecnou působností
o tvoří ji ministerský předseda a ministři
o rozhoduje ve sboru a k přijetí svého usnesení se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády
o má na starost řízení, kontrolu a sjednocování činností ministerstev a ostatních správních úřadů
• ministerstva
o = monokratické orgány se specializovanou působností
o vykonávají dílčí zákonem vymezenou působnost
o v čele stojí ministr jakožto člen vlády"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Částečně se shoduje s prací Správní řízení - přednáška 3/5.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21479
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse