Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo trestní

Správní právo trestní

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje téma správního práva trestního. Věnuje se správnímu deliktu a jeho znakům. Podrobně charakterizuje přestupky. Nezapomíná na jiné správní delikty, v rámci kterých popisuje jak delikty disciplinární, tak i pořádkové a delikty právnických osob.

Obsah

1.
Znaky správního deliktu
2.
Správní delikty
3.
Jiné správní delikty fyzických osob
4.
Přestupky
4.1.
Krajní nouze
4.2.
Jednání na příkaz
4.3.
Sankcionování za přestupek
4.4.
Zánik trestnosti za přestupky
4.5.
Přestupkový zákon a jeho části
4.5.1.
Skutková podstata přestupku (subjektivní a objektivní stránka)
4.5.2.
Působnost zákona o přestupcích (časová, osobní)
4.6.
Sankce za přestupky
4.7.
Ochranná opatření
4.7.1.
Na úrovni obce
4.7.2.
Návrhové přestupky
4.7.3.
Obsah návrhu na obecní úřad
4.7.4.
Řízení v 1. skupině
4.7.5.
Náležitosti rozhodnutí o přestupku
4.7.6.
Odvolání
4.7.7.
Výkon rozhodnutí
4.7.8.
Blokové řízení
4.7.9.
Zkrácené řízení (příkazní řízení)
4.8.
Druhy přestupků
5.
Jiné správní delikty
5.1.
Disciplinární delikty
5.1.1.
Předmět, subjekt, subjektivní odpovědnost, sankce, kárná opatření
5.1.2.
Zákon o policii
5.1.3.
Profesní komory
5.2.
Pořádkové delikty
5.2.1.
Právní předpisy
5.3.
Delikty právnických osob
5.3.1.
Znaky skutkové podstaty (objekt a subjekt deliktu, objektivní a subjektivní stránka, následek,
okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti, sankce, zákony upravující přestupky)

Úryvek

"Pořádkové delikty
- týkají se porušení procesních povinností
- účelem je donutit subjekty, aby plnili povinnosti ve správní řízení
- objektivní stránka spočívá v jednání, které maří nebo stěžuje průběh procesu
- je nauvážení orgánu zda pořádkovou pokutu uloží nebo ne
- pokud ji uloží – tak je to samostatné rozhodnutí
- rozhoduje o ní ten orgán, který vede proces
- pokutu může uložit i opakovaně a může ji prominout
- obvykle se deliktu dopustí účastník řízení, který se dostaví deliktů, tím že se nedostaví
- může to být ale i svědek, znalec, osoba, která má předložit vše k ohledání

Právní předpisy:
- upraveno i jinými právními předpisy:
 Zákon o státní sociální podpoře
 Zákon o spotřební dani
 Zákon o zaměstnanosti
 Zákon o elektronickém podpisu
 Zákon o finanční kontrole
 Zákon stavební – má samostatný delikt
 Zákon o správě daní a poplatků – zvláštní delikt, že někdo stěžuje průběh daňového řízení, možnost i blokového řízení
- ve správním soudnictví lze uložit pořádkovou pokutu
- exekuční pokuta: ukládání pokut

Delikty PO:
- odpovědnost absolutní a nejsou liberační důvody
- je to protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které správní úřad ukládá trestní sankci
- může jednat prostřednictvím PO
- jednání PO: statutární orgán, zaměstnanci PO
- je na ní,že FO se dopustí deliktů
- souběh deliktů, tím že FO i současně PO se dopustí deliktů
- zvláštní zákony = nerozlišují, jestli je to FO nebo PO
- nejsou upraveny samostatným zákonem, ale je to v různých správních předpisech (asi 150) – musí to být zákony
Př. Zákony: živnostenský zákon, stavební,katastrální zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o ochraně spotřebitele"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje zkratky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11554
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse