Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo - výpisky z přednášek

Správní právo - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z oblasti správního práva. Nejdříve se práce věnuje teorii práva, poté heslovitou formou popisuje správní právo, především veřejnou správu. Vyjmenovává vykonavatele státní správy, a definuje správní právo hmotné a procesní, včetně správního procesu. Informuje o základních zásadách správního řízení. Věnuje se nejen subjektům správního řízení, ale také jeho zahájení. Zabývá se podklady pro rozhodnutí, předběžnou otázkou, právní domněnkou a právní fikcí, včetně přerušení a ukončení řízení, i náklady na něj.

Obsah

1.
Teorie práva
1.1.
Interpretace právních norem
1.2.
Prameny práva
1.3.
Prameny práva v ČR
1.4.
Obecné právní zásady
1.5.
Dělení práva
2.
Správní právo
2.1.
Veřejná správa
2.2.
Dělení veřejné správy
2.2.1.
Státní správa
2.2.2.
Samospráva
2.3.
Subjekty veřejné správy
2.4.
Vykonavatelé veřejné správy
2.5.
Působnost
2.6.
Pravomoc
3.
Vykonavatelé státní správy
3.1.
Subjekty územní samosprávy
3.1.1.
Obce a kraje
4.
Správní právo hmotné
5.
Správní právo procesní
6.
Správní proces (řízení)
7.
Prameny správního řízení
7.1.
Správní řád
7.2.
Zvláštní zákony
7.3.
Vztah správního řádu a zvláštních zákonů
7.4.
Mezery v zákoně
7.5.
Rozsah působnosti správního řádu
8.
Základní zásady správního řízení
9.
Subjekty správního řízení
10.1.
Správní orgány
10.2.
Příslušnost správních orgánů
10.3.
Pravomoc
10.4.
Podjatost
10.5.
Účastníci správního řízení
10.6.
Procesní způsobilost účastníků
11.
Zahájení správního řízení (§ 44 a následující)
11.1.
Zahájení řízení na žádost účastníka
11.2.
Zahájení řízení z moci úřední
11.3.
Protokolace (§ 18)
11.4.
Spis (§ 17 a 38)
12.
Podklady pro rozhodnutí
12.1.
Svědecká výpověď
12.2.
Znalecký posudek
12.3.
Listiny
12.4.
Ohledání věci
13.
Předběžná otázka
14.
Právní domněnka, právní fikce
15.
Přerušení řízení
16.
Ukončení správního řízení
16.1.
Vydáním rozhodnutí
16.2.
Schválením smíru
16.3.
Zastavení řízení
16.4.
Náklady řízení

Úryvek

"Správní právo řeší organizaci veřejné správy, vztahy mezi orgány veřejné správy a vztahy navenek.

Veřejná správa
správa = záměrná činnost sledující dosažení určitého cíle. Podle toho jestli je cíl veřejný nebo soukromý, můžeme rozdělovat správu na veřejnou a soukromou.
- subjekty, které vykonávají veřejnou správu, ji vykonávají z pozice veřejného subjektu – platí pro ně zásada : že mohou pouze to, co jim zákon výslovně dovoluje.
- soukromá správa – realizují ji fyzické a právnické osoby a platí pro ně zásada : že mohou konat vše, co není zákonem zakázáno.

Dělení veřejné správy
1) dle organizačního uspořádání : a) dle územního hlediska – veřejná správa celostátní, regionální a obecní
b) dle věcného hlediska – veřejná správa všeobecná a odborná
2) dle úkolů veřejné správy – oblasti průmyslu, zdravotnictví, sociální...
3) dle subjektů veřejné správy – a) státní správa – subjektem je stát
b) samospráva – subjektem je samosprávný celek (kraje,obce)

Státní správa
- stát vykonává veřejnou správu prostřednictvím svých orgánů, ale může také přenést svůj výkon na jiný orgán např. obce, či kraje.
- orgány, které vykonávají státní správu jsou vázány nejen právními předpisy, ale také různými pokyny vyšších orgánů.

Samospráva

- orgány vykonávající samosprávu jsou vázány jen právními předpisy
- dělení samosprávy : územní (obce, kraje)
zájmová (VŠ, profesní komory)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse