Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Správní právo - zvláštní část

Správní právo - zvláštní část

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává podrobný a komplexní výklad z oblasti zvláštní části správního práva.

Obsah

1.
Evidence obyvatel, rodné číslo
2.
Občanské průkazy
3.
Cestovní doklady
4.
Pobyt cizinců
5.
Institut azylu
6.
Státní občanství ČR
7.
Právo sdružovací
8.
Právo shromažďovací
9.
Náboženské vyznání a postavení církví
10.
Veřejné sbírky
11.
Archivnictví
12.
Správa bezpečnostní
13.
Bezpečnost české republiky
14.
Krizové řízení
15.
Integrovaný záchranný systém
16.
Zpravodajské služby
17.
Vězeňská služba
18.
Správa policie
19.
Policie České republiky
20.
Organizace policie České republiky
21.
Povinnosti a oprávnění policistů
22.
Služební poměr příslušníků policie české republiky
23.
Obecní policie
24.
Správa obrany státu
25.
Organizace obrany státu
26.
Ozbrojené síly
27.
Vojenská policie
28.
Služební poměr vojáků z povolání
29.
Branná povinnost
30.
Správa zaměstnanosti
31.
Základní pojmy správy zaměstnanosti
32.
Organizace správy zaměstnanosti
33.
Povinnosti zaměstnavatele ve správě zaměstnanosti
34.
Všeobecné pracovně-právní podmínky
35.
Správa územního plánování a stavebního řádu
36.
Organizace správy územního plánování a stavebního řádu
37.
Územní a stavební řízení
38.
Územní plánování
39.
Stavební řád
40.
Správa živnostenského podnikání
41.
Organizace správy živnostenského podnikání
42.
Živnostenské podnikání
43.
Správa kultury
44.
Organizace správy kultury
45.
Správa na úseku kulturních památek
46.
Správa na úseku muzeí a galerií
47.
Správa na úseku knihoven
48.
Správa na úseku vydávání periodického a neperiodického tisku
49.
Provozování rozhlasového a televizního vysílání
50.
Správa školství
51.
Organizace správy školství
52.
Výchovně vzdělávací soustava
53.
Vzdělávání na vysokých školách
54.
Správa zdravotnictví
55.
Organizace správy zdravotnictví
56.
Obsah správy zdravotnictví
57.
Správa dopravy
58.
Správa na úseku pozemních komunikací
59.
Drážní doprava
60.
Letecká doprava
61.
Vnitrozemská plavba
62.
Námořní plavba
63.
Správa katastru nemovitostí
64.
Organizace správy katastru nemovitostí
65.
Katastr nemovitostí
66.
Správa sociální
67.
Organizace správy sociální
68.
Sociální zabezpečení
69.
Sociální pojištění
70.
Státní sociální podpora
71.
Správa nakládání s odpady
72.
Organizace správy nakládání s odpady
73.
Odpadové hospodářství
74.
Správa vod
75.
Organizace správy vod
76.
Vodní hospodářství
77.
Správa finanční
78.
Organizace správy finanční
79.
Daně
80.
Poplatky

Úryvek

“Obecní policie = speciální ozbrojená bezpečnostní složka obce, jejíž veřejně prospěšnou činností zajišťuje obec klid a pořádek na svém území

 je orgánem obce, zřizuje a zrušuje ji obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou

 k základním úkolům obecní policie patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce

 může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly i na území jiné obce

 při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky

 pracovníci obecní policie (strážníci) jsou v pracovním poměru k obci a jsou přímými nositeli úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

 každý má právo obracet se na zaměstnance obecní policie (strážníky) s žádostí o pomoc, tito jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout

 řídí ji starosta pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením jiného člena obecního zastupitelstva, obecní rada může mimo to pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka

 zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona

 je oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů poskytnutí údajů o hledaných a pohřešovaných osobách, o odcizených motorových vozidlech, o psech, o povoleních a o jiných věcech jež jsou uvedeny v zákoně

 obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním jeho úkolů

 školení strážníků a jejich výcvik zajišťuje obec, na žádost obce může tento výcvik strážníků zajišťovat Policie ČR

 stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a hodnostní označení si každá obec stanovuje sama

Úkoly obecní policie

 přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku

 dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

 přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 odhaluje přestupky a jiné správní delikty

 upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě"

Poznámka

Navazuje na práci Správní právo - obecná část. V některých pasážích práce vyžaduje dodatečnou úpravu formátu.
Obsahuje schémata označení vojenských a policejních hodností.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10538
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse