Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Správní řád - vypracované otázky

Správní řád - vypracované otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Ochrana spotřebitele. Text obsahuje vysvětlení pojmů státní správy a zásad (principů) veřejné správy. Heslovitě uvádí charakteristiku účastníka správního a odvolací řízení.

Obsah

1.
Které 2 zásady platí ve vztahu ke správnímu orgánu?
2.
Na jaké části se správní právo dělí?
3.
Který předpis upravuje správní řízení?
4.
Co rozumíme pod pojmem veřejná správa?
5.
Vyjmenujte základný principy veřejné správy
6.
Vysvětlete zásadu zákonnosti
7.
Vysvětlete zásadu materiální pravdy
8.
Vysvětlete zásadu služby veřejnosti
9.
Vysvětlete zásadu rychlosti a hospodárnosti
10.
Vysvětlete zásadu rovnosti a nestrannosti
11.
Vysvětlete zásadu spolupráce a součinnosti
12.
Kdy se aplikuje správní řád?
13.
Charakterizujte účastníky správního řízení
14.
Vyjmenujte práva účastníka řízení
15.
Vyjmenujte povinnosti účastníka
16.
Zastupování účastníka ve správním řízení
17.
Objasněte věcnou a místní příslušnost správních orgánů
18.
Způsoby zahájení správního řízení
19.
Charakterizujte podání účastníka a uveďte jeho náležitosti
20.
Popište zahájení řízení z moci úřední
21.
Konstatujte a objasněte dvě překážky řízení
22.
Doručování ve správním řízení
23.
Postup při zjišťování stavu věci
24.
Náklady řízení
25.
Obsahové náležitosti správního rozhodnutí
26.
Kdy je správní rozhodnutí v právní moci
27.
Kdy je správní rozhodnutí vykonatelné
28.
Druhy rozhodnutí
29.
Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení
30.
Odvolací řízení
31.
Způsoby rozhodnutí odvolacím orgánem
32.
Objasněte tzv. rozklad
33.
Obnova řízení
34.
Ústavní stížnost
35.
Správní poplatky

Úryvek

"16. Zastupování účastníka ve správním řízení
- zmocněncem
- zákonným zástupcem (pokud účastník nemá procesní způsobilost)
- opatrovníkem (pokud nemá zákonného zástupce nebo ho zákonný zástupce nemůže zastupovat)


17. Objasněte věcnou a místní příslušnost správních orgánů
Věcná příslušnost:
- určuje typ či druh správního orgánu, který je oprávněn a povinen vést v konkrétním případě správní řízení a vydat rozhodnutí

Místní příslušnost:
- určuje, který z věcně příslušných správních orgánů má z hlediska své územní působnosti vést správní řízení

18. Způsoby zahájení správního řízení
Zvláštní zákon určí, zda se řízení zahajuje na návrh nebo z úřední povinnosti - vychází-li se ze zásady dispoziční nebo ze zásady oficiality.

19. Charakterizujte PODÁNÍ účastníka a uveďte jeho náležitosti
= úkon, v němž není uvedeno, kterému konkrétnímu správnímu orgánu je určen, pokud je z jeho obsahu zřejmé, že podatel zamýšlí reakci některého správního orgánu

Náležitosti: - čeho se podání týká a co jím účastník sleduje
- kdo podání činí
- označení správního orgánu, jemuž je určeno
- podpis osoby, která podání činí
- jiné náležitosti stanovené zvláštními předpisy

20. Popište zahájení řízení z moci úřední
- musí být předmět řízení vymezen v oznámení o zahájení řízení, správní orgán má ještě před zahájením řízení pravomoc požadovat vysvětlení od každého, kdo by mohl přispět k objasnění skutečností, odůvodňujících případné zahájení řízení z moci úřední, a zajišťovat důkazy, je-li důvodná obava, že později by nemohly být provedeny, nebo by to přineslo značné obtíže

21. Konstatujte a objasněte dvě překážky řízení
Litispendence:
- nastává v okamžiku, kdy o téže věci bylo již dříve z téhož důvodu zahájeno řízení u jiného správního orgánu

Res iudicata:
- stav, kdy určitému účastníkovi již bylo dříve přiznáno totéž právo nebo uložena tatáž povinnost

22. Doručování ve správním řízení
- upřednostňování doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (zřízená ministerstvem vnitra)"

Poznámka

Práce je psána formou odrážek. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 6 vět.
Práce čerpá z nepřiznaného zdroje: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/spravni-rad-opu/1000818/46137/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18683
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse