Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní řízení - přednáška 3/5

Správní řízení - přednáška 3/5

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V přednáškách je přiblíženo správní řízení, uvedeny jsou jeho znaky, principy, účastníci a podrobně jsou rozebrána jeho stádia. Charakterizováno je jeho zahájení, průběh a samotné vydání rozhodnutí, včetně obsahových náležitostí. Poté jsou představeny řádné i mimořádné opravné prostředky a také je popsán výkon správního rozhodnutí. Vysvětlena je exekuce na peněžitá i nepeněžitá plnění a v závěru jsou stručně přiblíženy dvě verze zkráceného správního řízení - blokové řízení a písemný příkaz. Předchozí část přednášek naleznete zde Věcná práva - přednáška 2/5 a následující zde Úvod do občanského práva, základní právní pojmy - přednáška 4/5.

Obsah

1.
Znaky správního řízení
2.
Správní řád
3.
Základní principy správního řízení
4.
Subjekty správního řízení
5.
Kompetence (příslušnost) správního úřadu
6.
Účastníci správního řízení
7.
Stádia správního řízení
8.
Zahájení správního řízení
8.1
Podání
9.
Zjišťování podkladů, zajištění průběhu a účelu řízení
9.1
Přerušení správního řízení
9.2
Zastavení správního řízení bez vydání rozhodnutí ve věci
9.3
Prostředky k zajištění průběhu a účelu řízení
10.
Vydání rozhodnutí
10.1
Náležitosti rozhodnutí
11.
Opravné prostředky
11.1
Odvolání
11.2
Rozklad
12.
Mimořádné opravné prostředky
13.
Obnova řízení
13.1
Důvody pro obnovu řízení
13.2
Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
13.3
Přezkoumání správním soudem
14.
V7kon správního rozhodnutí
14.1
Exekuce na peněžitá plnění
14.2
Exekuce na nepeněžitá plnění
14.3
Námitky
15.
Zkrácená správní řízení
15.1
Blokové řízení
15.2
Písemný příkaz

Úryvek

"Základní principy správního řízení
- = základní zákonem stanovená pravidla, na kterých proces správního řízení stojí
1) zásada zákonnosti
- úřady musí postupovat podle právních předpisů
2) zásada materiální pravdy
- správní úřad má povinnost postupovat ve správním řízení tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci
- se zásadou materiální pravdy je spojena zásada inkviziční (= vyhledávací): správní úřad může provádět takové důkazy, které uzná za potřebné, důkazy si opatřuje sám, není při tom vázán návrhy účastníků.
- opakem je zásada formální pravdy (používá se v soudnictví - pokud důkaz nesplňuje formální náležitosti, je vyloučen; s formální pravdou souvisí zásada projednací - soud projednává to, co mu bylo předloženo)
3) dispoziční zásada a zásada oficiality
- dispoziční zásada: správní řízení je zahájeno výhradně z popudu účastníka řízení (př. opravné řízení)
- zásada oficiality: správní řízení je zahájeno z popudu správního úřadu
- některá řízení mohou být zahájena jak z popudu správního úřadu, tak účastníka řízení
4) zásada rychlosti a hospodárnosti
- správní řízení má proběhnout v co nejkratší době a s co nejmenšími náklady
- správní úřad by měl projednat podání do 1 měsíce a ve složitých případech do 2 měsíců
o o tom, zda jde o zvláštní případ, si rozhoduje sám správní řad
- pokud jde o zvláště složitý případ, správní úřad může požádat nadřízený úřad o prodloužení termínu
5) zásada součinnosti správního úřadu s účastníky řízení
- úřad má povinnost informovat o nedostatcích podaného návrhu na zahájení správního řízení: upozornit na nedostatky a umožnit je účastníkovi do určité lhůty odstranit
- pokud nevím, ke kterému úřadu mám podání učinit, každý správní úřad má povinnost mě informovat
- pokud podám žádost i u jiného (nepříslušného) úřadu, tento úřad žádost pošle příslušnému úřadu + mě o tom musí informovat
6) zásada procesní rovnosti účastníků řízení
- všichni účastníci jsou si rovni před správním úřadem
7) zásada nestrannosti
- účastník řízení může namítnout podjatost úřadu nebo úředníka a vyžádat si nezaujatý úřad nebo úředníka
8) zásada volného hodnocení důkazů
- správní úřad má právo hodnotit a vykládat význam důkazů samostatně dle svého uvážení
9) zásada písemnosti
- správní úřad může rozhodnout na základě písemných materiálů bez toho, aniž by vyhlásil ústní projednání
- nemusí se konat ústní řízení (rozdíl oproti soudu - vždy musí být ústní jednání)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Práce se částečně shoduje s prací Správní právo - přednášky 5/5.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21430
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse