Správní trestání

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované přednášky na téma správní trestání. Rozebírá pojem správního trestání, jeho podoby, vztah k trestání soudnímu. Podrobně se věnuje jeho základním zásadám - zásadě zákonnosti, zásadě subsidiarity trestního postihu, rovnosti před zákonem a procesním zásadám správního trestání – zásadám pro stíhání a projednávání správních deliktů. Ty pak dále člení. Autor řeší otázku správní odpovědnosti, v rámci níž se zabývá nejen odpovědnostními právními vztahy, ale také odpovědností disciplinární.

Obsah

1.
Pojem správního trestání
2.
Vztah správního trestání a soudního trestání
3.
Základní zásady správního trestání
3.1.
Zásada zákonnosti
3.1.1.
Zákonná úprava skutkových podstat správních deliktů a jejich určité, jasné a přesné vyjádření
3.1.2.
Zákaz retroaktivity (zpětné časové působnosti) zákona upravujícího správní delikty
3.1.3.
Zákaz analogie v neprospěch pachatele správního deliktu
3.1.4.
Zákonem stanovený výčet sankcí a ochranných opatření a včetně stanovení kritérií pro výběr druhu sankce a určení její výměry v konkrétním případě
3.2.
Zásada subsidiarity trestního postihu
3.3.
Zásada rovnosti před zákonem
3.4.
Procesní zásady správního trestání – zásady pro stíhání a projednávání správních deliktů
3.4.1.
Zásada řádného zákonného procesu
3.4.2.
Zásada oficiality – zásada dispoziční
3.4.3.
Zásada legality – zásada oportunity
3.4.4.
Zásada presumpce neviny
3.4.5.
Zásada ne bis in idem
4.
Správní odpovědnost
4.1.
Odpovědnostní právní vztahy
4.1.1.
Hmotněprávní odpovědnostní vztah
4.1.2.
Procesní odpovědnostní vztah
4.2.
Disciplinární odpovědnost

Úryvek

"Správní odpovědnost

Základem správního trestání je uplatnění právní odpovědnosti v oblasti veřejné správy, a to veřejnoprávní odpovědnosti správní.

V oblasti veřejné správy může být vyvozována i odpovědnost soukromoprávní. Soukromoprávní odpovědností je např. odpovědnost orgánu veřejné správy, resp. v širším smyslu veřejné moci za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V tomto případě je odpovědnost vyvozována vůči orgánu veřejné správy, který způsobil škodu při výkonu své pravomoci – vrchnostenské veřejné správy. Dále je to odpovědnost vznikající v soukromoprávních vztazích, do kterých vstoupí subjekt veřejné správy. Soukromoprávní odpovědnost však není základem správního trestání, tím je výše uvedená odpovědnost veřejnoprávní.
Správní odpovědnost je odpovědnost za porušení veřejných (veřejnoprávních) povinností stanovených normami správního práva nebo na základě norem správního práva. Důsledkem porušení povinnosti stanovené normou správního práva nebo na jejím základě je vznik správního deliktu. Správní odpovědnost je tedy odpovědností za správní delikt.

4. 1. Odpovědnostní právní vztahy
Odpovědnostní právní vztah v případě správní odpovědnosti vzniká mezi pachatelem správního deliktu a orgánem veřejné správy, který vůči pachateli vyvozuje správní odpovědnost. Je to vztah nerovný, orgán veřejné správy je při vyvozování správní odpovědnosti vůči delikventovi ve vrchnostenském, tj. mocensky nadřazeném postavení. To se projevuje v tom, že může zasáhnout, a to represivně, do právních poměrů adresáta nezávisle na jeho vůli a dokonce i proti jeho vůli. Limitem tohoto mocenského postavení orgánu veřejné správy je to, že tak může činit pouze
- na základě zákona,
- v zákonných mezích a pouze
- prostředky, které stanoví zákon.

Odpovědnostní právní vztahy lze rozdělit na hmotněprávní a procesní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10104
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse