Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání dvou školských soustav: ČR a USA

Srovnání dvou školských soustav: ČR a USA

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce ze srovnávací pedagogiky srovnává vzdělávací soustavy České republiky a Spojených států amerických. Mapuje strukturu vzdělávacího systému od předškolního po vyšší vzdělání, možnosti vzdělávání a krátce také financování škol obou zemí. U Spojených států se navíc zabývá koncepcí místní výuky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vzdělávací systém ČR
2.1.
Struktura vzdělávacích institucí
2.2.
Počátek školní docházky
2.3.
Ukončení školní docházky
2.4.
Možnosti dalšího studia
2.5.
Financování škol
2.6.
Klasifikace vzdělávání
3.
Vzdělávací systém USA
3.1.
Předškolní vzdělávání
3.2.
Střední školství
3.3.
Vysoké školství
3.4.
Financování
3.5.
Koncepce výuky a vzdělávacího systému

Úryvek

"1. Struktura školy v ČR
Soustavu základních a středních škol tvoří základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední odborná učiliště, gymnázia, střední odborné školy a speciální školy.

Kromě škol, které zřizuje se souhlasem školského úřadu obec, školský úřad nebo ministerstvo, jsou v zákoně uvedeny školy soukromé a školy církevní.

Soukromé školy mohou zřizovat právnické osoby nebo fyzické osoby, církevní školy mohou zřizovat státem uznané církve a náboženská společenství registrovaná příslušným orgánem státní správy. Soukromé a církevní školy zařazuje do sítě škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Církevní střední zdravotnické školy Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Vzdělání získané v soukromých školách a v církevních školách je rovnocenné vzdělání získanému v ostatních školách podle zákona č. 171/1990 Sb.

Na školách tohoto typu není povolena činnost politických stran a hnutí.

Školství se od roku 1990 podstatně změnilo. Bylo to také tím, že na rozdíl od předcházející totalitní doby, kdy školství bylo řízeno direktivně a centralisticky, dnes se rozvinuly kontakty se zahraničím a dochází k transformaci českého školství.

Výchovně vzdělávací proces začíná od narození až po základní školní docházku, tj. do 6 let věku dítěte převážně v rodině. Pokud tomu tak není, je dítě integrováno do jeslí a odtud od 3 let do mateřské školy, která tvoří tzv. preprimární stupeň vzdělávání.

Již v této době lze určit handicapovanost dítěte, retardované či s jinými specifickými vadami a poruchami, které se později blíže specifikují. Pro tyto děti jsou zřízeny speciální školy, či speciální školy se zvláštním dohledem, zpravidla zřizovaných při nemocnicích, zvláštní školy, pomocné školy, ústavy pro postižené děti a dětské domovy.

POČÁTEK ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Při vstupu - zápisu do základní školy se dítě prokáže „jakousi schopností“ chodit do školy. Testem školní zralosti je dítě zařazeno do 1. ročníku. Mělo by rozpoznat barvy, napodobit písmo, poznat a nakreslit základní geometrické tvary, sestavit řadu od nejmenšího do největšího a říct básničku. Předpokládá se, že ví, jak se jmenuje a kde bydlí. Pokud dítě navštěvuje MŠ, zpravidla dítě nemá při zápisu problémy.

UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Od 1. třídy je povinná devítiletá školní docházka, která končí 9. třídou kolem 15 věku dítěte.
Ale již od II. stupně ZŠ, tj. od 6. třídy, existuje diferenciace dětí podle zájmu a potřeb dítěte např. zaměření na matematiku, jazyky, gymnázium - až osmileté.

Pokud dítě absolvuje devítiletou školní docházku, může se vzdělávacím procesem skončit. Jinak může navštěvovat buď gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště, speciální střední školy, vyšší církevní školy - zakončené maturitní zkouškou. Učiliště zakončená výučním listem jsou buď dvou nebo tříletá.
Končí zpravidla mezi 17 - 19 rokem dítěte."

Poznámka

Názvy oddílů v práci neodpovídají vždy jejich obsahu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24406
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse