Srovnávací právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Srovnávací právo. Prameny ústavního práva - zákony, normativní akty nahrazující rozhodování parlamentu (dekrety, zákonná opatření, …), normativní akty výkonné moci, jednací řády, norma zákonodárného sboru autonomní jednotky, soudní precedenty, obyčej, mezinárodní smlouvy, vnitrostátní smlouvy, doktríny, sbírka náboženských pravidel. Ústavy - změny ústav, periodizace ústavního vývoje: I. etapa – konec 18. st. až 1 sv. války. Francie – ústava 5. republiky, historie, příprava a přijetí, změny, znění, prezident, vláda, parlament, Ústavní rada. Německo - historie, BRD, ústava, zákonodárná moc, parlament, Bundestag, Bundesrat, výkonná moc, Spolková vláda a spolkový kancléř, Spolkový prezident, soudy. Spojené Království Velké Británie a Severního Irska - nepsaná ústava, monarchie, vývoj, zákonodárná pravomoc, parlament, srchovanost parlamentu, Sněmovna obcí, Sněmovna lordů, vláda, koruna. USA - obecně, zákonodárná moc, složení, imunita, orgány, pravomoci, zákazy, nástroje parlamentu vůči exekutivě, činnost Kongresu, exekutiva, Státní tajemníci, prezident, mimořádné okolnosti, hlavní činnost, pravomoci, soudní moc. USA – volby prezidenta, navrhnutí kandidátů, primárky, stranický sjezd, volební kampaň, den voleb, inaugurace. Itálie - parlament, volební systém, orgány, imunita, legislativní proces, prezident republiky, volby, kompetence, Rada ministrů, odpovědnost, Ústavní soud, další orgány. Španělsko - hlava státu, nástupnický režim, regenství, pravomoci, parlament = generální kortézy, legislativní proces, vláda, Ústavní tribunál, další orgány. Švýcarsko - obecně, Spolkové shromáždění, Národní rada, Rada kantonů, organizace parlamentu, legislativní proces, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolkový soud. Ústavní a zákonné zakotvení politických stran - co k politickým stranám upraveno, vznik, činnost, BRD : Zákon o politických stranách.

Obsah

1.
Srovnávací právo
2.
Prameny ústavního práva
3.
Ústavy
4.
Francie
5.
Německ
6.
Spojené Království Velké Británie a Severního Irska
7.
USA
8.
Itálie
9.
Španělsko
10.
Švýcarsko
11.
Ústavní a zákonné zakotvení politických stran

Úryvek

"Prameny ústavního práva

I. Zákony
prvotní normaitvní právní akt schválen Z-dárným sborem, popř. (hl. v minulosti) panovníkem, predsednictvem, referendem, …
„podle P síly“ :
1. Ústavní zákony
- rozhodující jeho postavení v P řádu a jeho obsah; katalogy zákl. P a svobod; dělení moci a její složky, „charakteristika státu“; polilegální (ČR) méně než monolegální
- BRD : sám sobě stanoví zvl. sílu, jak být měněn
2.
- nelze přenést schvalování, musí parlament (voleb Z, rozpočet, MSml)
- It : znají Ú, ty Z které regulují nejdůležitější otázky
3. Organické zákony
- zvl. forma, proces schvalování a obsah; někdy + musí mít oporu v Ú
- více v románských zemích
- status nějakého orgánu, často o referendu
- Fr : čl 40 = stanoví schvalování těchto Z+ volba sněmem
Šp : čl 81 = k zákl. P a svobodám
4. Mimořádné zákony
- odklon od běžného souladu sÚ; obvykle jen dočasné;
- It čl 77,2) = za mimořádných okolností vydávláda na svou odpovědnost nařízení se silou Z a téhož dne předloží Z parlamentu – ten do 5 dnů rozhodne
5. Běžné zákony
II. Normativní akty nahrazující rozhodování parlamentu (dekrety, zákonná opatření, …)
- dočasné, vyžadují následné schválení parlamentem
- kriteriem zda Ú obsah
- It čl 77 = nejprve musí parlament vládu pověřit + dekrety musí do 60 dnů schváůit
zkrátí se legislativní proces
ČR byl takový návrh – nepřijat
III. Normativní akty výkonné moci
- dekretální normotvorba ve Fr; rozhodnutí orgánu kontrolujícího Ú, hl. abstraktní kontrola, někdy vykládat Ú, rozhodnutí sílu „negativního Z-dárce
IV. Jednací řády
- formu zvl. Z, nebo schvalovány na 1. schůzi nového parlamentu
- normy sui generis, zavazují hl. dovnitř
V. Norma zákonodárného sboru autonomní jednotky
- jen je-li dostatečná autonomie, aby se mohlo týkat Ú oblasti
VI Soudní precedenty
- anglosaský princip (GB, USA, Ind,Nový Zéland, …),; GB : král se nemůže mílit -) kontrasignace, nejedná sám; někdy původní soudní precedent předmětem úpravy Z
VII Obyčej
- GB . král musí souhlasit se Z který schválily obě komory; předseda vítězné str. -) premier; …
VIII Mezinárodní smlouvy


IX. Vnitrostátní smlouvy
- Šp : čl 145 mezi sebou autonomní jednotky
- jejich participace na parlamentu; o vykonávání správy
Rusko : ústřední moc + subj. federace
- Ú 1993 má úpravu dělby kompetencí – z ní smlouvami vyjímky -) chaos
1998 : 11, 3) rozdělení pravomocí je provedeno touto Ú -) ÚSoud : feder. Z přednost před sml. (čl 4,2 orgány feder. svrchované na celém území)
X. Doktríny
- GB, Fr.; díla předních právníků; na podporu argumentace
XI. Sbírka náboženských pravidel"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5342
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse