Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stabilní hasící zařízení

Stabilní hasící zařízení

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava - Výškovice

Charakteristika: Práce se zabývá stabilním hasicím zařízením. Nejprve představuje jeho základní dělení, poté se zaměřuje na podrobnější charakteristiku těch nejdůležitějších a nejpoužívanějších typů. V závěrečné kapitole vypisuje normy, které se stabilním hasicím zařízením souvisí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní dělení a vlastnosti
3.
Vodní stabilní hasící zařízení
3.1
Stabilní hasicí zařízení na vodní mlhu
3.2
Zaplavovací zařízení
3.3
Sprchová zařízení neboli sprinklery
4.
Pěnová stabilní hasící zařízení
4.1
Pěnová stabilní hasící zařízení na vzduchomechanickou pěnu
5.
Stabilní hasící zařízení na inertní plyny
5.1
Stabilní hasící zařízení na oxid uhličitý
6.
Normy
7.
Závěr
8.
Literatura

Úryvek

"2. Základní dělení a vlastnosti
Stabilní hasící zařízení jsou pevně zabudovaná v chráněném požárním úseku či objektu a uvádějí se do činnosti dvěma způsoby :
• ručním ovládáním
a) přímým – otevření ovládacího ventilu pákou
b) dálkovým – pomocí mechanických, elektrických a jiných zařízení
• samočinným ovládáním založeným na reakci některého z průvodních jevů při hoření s čidlem.

Na všechny druhy hořlavin nelze použít jeden druh stabilního hasícího přístroje, proto se používá několik druhů těchto zařízení. [2] - 4 -
Stabilní hasicí zařízení se dělí :
1. vodní – používá se většinou tam, kde je možné dosáhnout uhašení chladícím efektem (tj. snížením teploty hořlaviny a okolního prostředí pod zápalnou teplotu hořlaviny).
a. vodní mlha
b. zaplavovací zařízení
c. vysokotlaké hydrantové rozvody
d. sprchová zařízení
2. pěnové
a. vzduchomechanická pěna
b. chemická pěna
3. inertní plyny - používá se tam, kde je elektrické zařízení pod napětím a všude tam, kde může při hašení jinými hasícími látkami dojít k poškození technologického nebo jiného zařízení.
a. oxid uhličitý
b. kouřové plyny
c. dusík
d. vodní pára
4. kombinované
a. vodní mlha a CO2
b. vodní mlha a pěna

Nyní si popíšeme podrobněji některé druhy stabilních hasících zařízení.[5,2]

3. Vodní stabilní hasící zařízení
Hlavní hasící látkou je voda. Forma výstřiku vody závisí na vypouštěcím orgánu. Voda do těchto hasících zařízení se získává z několika zdrojů:
1. z volných přírodních vodních zdrojů nebo požárních nádrží
2. z vodovodů
3. z vyvýšených nádrží
4. z tlakových kotlů

V těchto zařízeních musí být použita čistá a měkká voda, bez organických příměsí, zejména bez vláken a bahnitých usazenin a chemicky neutrální. Zásoba vody se určuje podle množství vody, které proteče jedním výpustním orgánem za minutu. Na výrobu armatury se používá litinová ocel nebo litinová ocel s bronzem. [5] - 5 –

3.1 Stabilní hasící zařízení na vodní mlhu
Přednosti rozprášené vody při hašení požáru se využívalo již dávno v tzv. sprinklerovém zařízení.Toto zařízení však neposkytuje dokonalý hasební efekt jelikož výstřik je v podobě velkých kapek. Vodní mlha jako hasící médium obdivuhodně působí na některé hořící kapaliny. Používá se např. k ochraně petrolejářského průmyslu, volně stojících elektrických transformátorů. Voda při hašení se zahřeje na bod varu a přemění v páru. Tím odnímá hořící látce teplo a ochlazuje ji. Teplo se váže v páře a dále nemůže podporovat další rozmáhání ohně. Ochlazením se látka přivede pod svou zápalnou teplotu nebo se teplota sníží tak, že rychlost reakce se zmenší na minimum. Při hašení pára zmenšuje koncentraci kyslíku ve vzduchu a tím také zmenšuje rychlost hoření a vývoj tepla. Účinnost hašení vodní mlhou záleží na schopnosti vody pohlcovat teplo a je tím větší, čím větší je její povrch. Vodní mlha má 30krát větší povrch než přímý proud. Vlivem rychlého hasícího účinku a jeho intenzivního využití je k vlastnímu hašení potřeba pouze malé množství vody. Protože se skoro všechna voda vypaří jsou škody způsobené vodní mlhou malé nebo vůbec nevzniknou."

Poznámka

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje 2 schémata, rozsah čistého textu je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22162
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse