Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Stanislav Bendl: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky - výpisky

Stanislav Bendl: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky - výpisky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Učitelství a „žákovství“ jako riziková povolání - my jsme ta poslední slušná generace aneb Legendarizace minulosti, pozitivní příklady chování dětí a mládeže, nelámejme nad dětmi předčasně hůl. Trocha teorie nikoho nezabije - složitost, souvislosti a aspekty fenoménu kázně, vymezení kázně a jejího účelu, časové ztráty ve výuce, zapřičiněné nekázní, příčiny nekázně žáků ve škole, co brání úspěšnému řešení nekázně aneb V čem je zakopaný pes? Kázeňské prostředky - desatero předpoznámek ke kázeňským prostředkům, desatero zásad aplikace kázeňských prostředků, přehled prostředků ukazňování (kázeňské prostředky v nejširším slova smyslu, pěstování odolnosti žáků vůči agresivitě a nátlaku ze strany spolužáků, kázeňské prostředky založené na opakování a pravidelnosti, tradiční kázeňské prostředky, odměna, kázeňské prostředky využívající participace žáků na řešení nekázně, kázeňské prostředky založené na změně prostředí, vytloukání klínu klínem, učitelské triky, nadpřirozené kázeňské prostředky, zázračné kázeňské prostředky). Opatření podporující kázeň žáků ve škole.

Obsah

1.
ÚVOD
1.1
Učitelství a „žákovství“ jako riziková povolání
1.2
My jsme ta poslední slušná generace aneb Legendarizace minulosti
1.3
Pozitivní příklady chování dětí a mládeže
1.4
Nelámejme nad dětmi předčasně hůl
2.
TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE
2.1
Složitost, souvislosti a aspekty fenoménu kázně
2.2
Vymezení kázně a jejího účelu
2.2.1
Časové ztráty ve výuce, zapřičiněné nekázní
2.3
Příčiny nekázně žáků ve škole:
2.4
Co brání úspěšnému řešení nekázně aneb V čem je zakopaný pes?
3.
KÁZEŇSKÉ PROSTŘEDKY
3.1
Desatero předpoznámek ke kázeňským prostředkům
3.2
Desatero zásad aplikace kázeňských prostředků
3.3
Přehled prostředků ukazňování
3.3.1
Kázeňské prostředky v nejširším slova smyslu
3.3.2
Pěstování odolnosti žáků vůči agresivitě a nátlaku ze strany spolužáků
3.3.3
Kázeňské prostředky založené na opakování a pravidelnosti
3.3.4
Tradiční kázeňské prostředky
3.3.4.6
Odměna
3.3.5
Kázeňské prostředky využívající participace žáků na řešení nekázně
3.3.6
Kázeňské prostředky založené na změně prostředí
3.3.7
Vytloukání klínu klínem
3.3.8
Učitelské triky
3.3.9
Nadpřirozené kázeňské prostředky:
3.3.10
Zázračné kázeňské prostředky
4.
OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍ KÁZEŇ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Úryvek

"Oblast kázeňských prostředků je velmi diferencovaná a bohatá. Přesto jsou často redukovány na odměny a tresty


3.1 Desatero předpoznámek ke kázeňským prostředkům

1. Každá doba dává jinou odpvěď na otázku, jak ukáznit dítě, žáka, jak jednat a zacházet s člověkem
2. Druh výchovných a kázeňských prostředků závisí na společenském zřízení, uspořádání, společenské situaci, resp. Na prostředí, ve kterém se uskutečňuje edukace.
3. Různým kázeňským směrům odpovídají různé prostředky ukazňování.
4. Volba kázeňských prostředků a přístupu ke kázni je odvislá od učitelovy výchovné filozofie, od toho, jak pohlíží na žáka.
5. Kázeňské prostředky korespondují s charakterem učebního předmětu.
6. Kázeňské prostředky uplatńujeme podle toho, za projev čeho považujeme dané chování dítěte. Lehce se ale může stát, že se spleteme a příčinu nevhodného chování žáků nevidíme správně. Např. Přirozený projev temperamentu můžeme na jedné straně považovat za drzost, na straně druhé za zdravou dávku sebevědomí.
7. Účinnost kázeňských prostředků záleží na podmínkách, za nichž výchova probíhá a celém systému výchovy.
-do popředí výrazně vystupují 3 faktory:
a) učitelova autorita
b) postoj žáků
c) postoj rodičů ke školním kázeńským prostředkům
8. Často dochází ke kombinaci kázeňských prostředků, které učitel používá
9. Každá metoda se může minout účinkem
10. Kázeňské prostředky nepovažujeme za všelék, nepokládejme je za něco, co samo o
sobě vyřeší problém nekázně

Prakticky žádná metoda není sama o sobě dobrá nebo špatná, účinná či neúčinná.


3.2 Desatero zásad aplikace kázeňských prostředků

- Hlavní zásady, kterých by měli učitelé, rodiče a další vychovatelé dbát při aplikaci kázeňských prostředků:

Desatero zásad pro zacházení s kázeňskými prostředky:

1. Kázeňské prostředky by měly respektovat jedincovu důstojnost
2. Pedagog by měl mít při výběru a uplatňování kázeňských prostředků neustále na zřeteli hlavní cíl výchovy
3. Kázeňské prostředky mají být přiměřené osobnosti žáka
4. Kázeňské prostředky by měly být přiměřené situaci, za které dochází k jejich uplatňování
5. Kázeňské prostředek by měl být adekvátní učiteli
6. Kázeňské prostředky používat s rozmyslem a pokud možno v klidu
7. Uplatňování kázeňských prostředků (KP) by mělo být spravedlivé
8. KP je třeba kombinovat s dalšími metodami ukazňování
9. Je nutné brát v úvahu účinek na ostatní žáky
10. Při používání KP buďme důslední"

Poznámka

Poznámky z knihy Stanislava Bendla: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, (ISV, 2004)
Kniha pojednává o kázeňských prostředcích v jedné části, druhá se zaměřuje na návrh komplexního řešení problematiky školní (ne)kázně. Jádrem celé publikace je druhá část, která zpracovává problematiku kázeňských metod a prostředků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5263
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse