Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení autonomní spotřeby a odchylek rovnovážného důchodu ve čtyřsektorovém modelu

Stanovení autonomní spotřeby a odchylek rovnovážného důchodu ve čtyřsektorovém modelu

Kategorie: Finanční matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce se v teoretické části zabývá nejen strukturou státního rozpočtu v letech 1996 – 98, strukturou příjmů a výdajů domácností, ale také strukturou zahraničního obchodu ČR a hrubým domácím produktem. V praktické části autor odvozuje způsob výpočtu rovnovážné úrovně důchodů, a srovnává jí s vlastními propočty autonomní spotřeby a rovnovážné úrovně důchodů.

Obsah

1.
Struktura státního rozpočtu (1996 - 1998)
2.
Struktura příjmů a výdajů domácností v letech 1996 - 1998
3.
Struktura zahraničního obchodu ČR 1996 – 1998
4.
Hrubý domácí produkt ČR v letech 1996 – 1998
5.
Teoretický základ seminární práce
6.
Rovnovážná úroveň důchodu a její odvození
7.
Vlastní propočet autonomní spotřeby a rovnovážné úrovně důchodu ČR v letech 1996 - 1998
8.
Závěr

Úryvek

"2. Teoretický základ seminární práce

Rovnovážná úroveň důchodu a její odvození

Budu se zabývat čtyřsektorovým modelem, který zahrnuje kromě domácností, firem, sektoru státu i sektor zahraniční. Jedná se tedy o tzv. otevřenou ekonomiku.
Otevřená ekonomika je spojena s ostatním světem obchodem se zbožím a službami a také finančními toky. Část vyrobeného zboží v domácí zemi je exportována do ostatních zemí a část zboží, která je spotřebována nebo investována v domácí zemi je vyrobena v zahraničí a dovážena. Vývoz tedy znamená poptávku po zboží a službách vyrobených subjekty domácí země a naopak dovozy jsou úniky z běžného toku důchodu. Tzn. část důchodu vynaloženého subjekty domácí země není vynaložena na zboží a služby domácí produkce, ale tvoří důchod subjektů zahraničních zemí.
Při analýze určování rovnovážné produkce tedy vycházíme z třísektorového modelu, který doplníme o zahraniční sektor, tzv. čistý export. Tyto čisté vývozy (NX) vzniknou jako rozdíl mezi hodnotou vývozů (X) a dovozů (M) dané země v daném období. Čisté vývozy jsou komponentou hrubého národního produktu.
NX = X – M
Citlivost změn dovozu na změny důchodu je měřena mezním sklonem k importu, který označujeme m. Mezní sklon k dovozu vyjadřuje, jaká část přírůstku důchodu je vynaložena na zboží a služby vyráběné a dovážené ze zahraničí.
m = d M / d Y
Pro funkci čistého vývozu můžeme tedy napsat:
NX = Xa – Ma - mY"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6 stran. Práce obsahuje tabulky.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce z předmětu Matematika v ekonomii - Škola Báňská, Technická universita Ostrava, Fakulta ekonomická, Obor podniková ekonomika.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse