Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Stanovení hladiny protilátek proti pCD - bakalářská práce

Stanovení hladiny protilátek proti pCD - bakalářská práce

Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je stanovení hladiny autoprotilátek proti aktivačnímu peptidu pCD, potenciálnímu rakovinovému markeru, v lidském séru. Teoretická část obsahuje výklad poznatků o vybraných proteázách spojovaných s rakovinným bujením. Experimentální část pak sleduje proces určení hladiny protilátek proti pCD pomocí nepřímé nekompetitivní ELISA metody. Hladina je stanovována u několika typů rakovinných onemocnění s využitím kontrolní skupiny a za zohlednění vlivu věku, pohlaví a diagnózy. Diskuze na konci práce představuje shrnutí základních výsledků studie.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Kathepsin, prokathepsin D: rakovinný marker
1.1.1
Struktura kathepsinu D
1.1.2
Prokathepsin D: Biosyntéza, struktura a aktivace
1.1.3
Transport kathepsinu D
1.1.4
Substrátová specifita a katalytický mechanismus kathepsinu D
1.1.5
Fyziologické funkce kathepsinu D v organismu
1.1.6
Kathepsin D: zvýšená koncentrace u nádorových onemocnění
1.1.7
Transport kathepsinu D u nádorových buněk
1.1.8
Kathepsin D: využití v diagnostice nádorových onemocnění
1.1.9
Kathepsin D: zvýšená sekrece v keratinocytech
1.1.10
Úloha kathepsinu D v chemoresistenci
1.1.11
Shrnutí
2.
Experimentální část
2.1
Materiály a přístroje
2.1.1
Chemikálie
2.1.2
Přístroje a materiál
2.1.3
Lidská séra
2.2
Metody
2.2.1
Uchovávání lidských sér
2.2.2
Nepřímá nekompetitivní ELISA
2.2.3
Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu SDS – PAGE
2.2.4
Western blot
2.2.5
Příprava polyklonálních protilátek proti MAP
2.2.6
Izolace králičích polyklonálních protilátek proti MAP z králičího séra
3.
Výsledky
3.1
Příprava polyklonnálních protilátek proti lidskému prokathepsinu D a jejich charakterizace
3.1.1
Imunizace a izolace IgG
3.1.2
Afinitní chromatografie
3.2
ELISA
3.2.1
Kompetice králičích protilátek a MAP
3.2.2
Kompetice izolovaných králičích protilátek s protilátkami proti pCD u pacientů s onkologickým onemocněním
3.2.3
Stanovení hladiny protilátek proti pCD u kontrolní skupiny zdravých dárců
3.2.4
Stanovení hladiny protilátek proti pCD u pacientů s onkologickým onemocněním
3.2.5
Výsledek lyzátu Olomouc
4.
Diskuse

Úryvek

"1. Úvod
Na základě výzkumů jsou mutace některých genů spojovány s rozvojem rakoviny. Jedná se především o tzv. tumor - asociované geny, které jsou zkoumány imunohistochemickými a molekulárními analýzami jako možné budoucí diagnostické, prognostické a terapeutické markery.

Her-2 gen
Gen pro Her-2 je v současnosti stanovován především za účelem výběru pacientů s ranou nebo pokročilou rakovinou prsu, které je možné léčit Trastuzumabem, popř. sledování účinnosti léčby tímto cytostatikem51. Spolu s dalšími faktory může Her-2 sloužit i ke stanovení prognózy onemocnění. Prozatím ale nebyla předložena přesvědčivá data, na základě kterých by bylo vhodné doporučit Her-2 jako vhodný faktor pro předpověď odpovědi na léčbu i u jiných druhů adjuvantích chemoterapií. Her-2 prozatím nepatří mezi rutinně stanovované markery52. Stanovení Her-2 se provádí imunohistochemickou analýzou nebo pomocí FISH (fluorescenční in situ hybridizace)53,54

BRCA 1 a 2
Nejvíce stanovovanými geny u pacientů s rodinou anamnézou několikanásobného výskytu karcinomu prsu nebo vaječníků jsou BRCA 1 a 2. BRCA 1 se nalézá na 17 chromozomu55 a BRCA 2 na 13 chromozomu56. Testování výskytu mutace v genech BRCA 1 a 2 se provádí především v rámci screeningu pacientů s vysokým rizikem rozvoje rakoviny prsu a vaječníků5.
1.1 Kathepsin, prokathepsin D - rakovinný marker
Různé skupiny proteáz, např. serinové proteázy (uPA)1, metalloproteinázy2, cysteinové kathepsiny (kathepsin B a L)3 a aspartátový kathepsin D (CD)4 jsou spojovány s procesy souvisejícími s rakovinným bujením jako např. proliferace, invazivnost nebo tvorba metastáz.

1.1.1 Struktura kathepsinu D
Kathepsiny patří mezi nejvíce studované hydrolázy, které degradují proteiny v kyselém pH v lysozomech. Kathepsiny se dělí do 3 skupin podle aminokyseliny přítomné v jejich aktivním místě - cysteinové ( kathepsiny B, C, H, F, K, L), aspartátové (D a E) a serinové (G)4. Jako kathepsiny byly poprvé označeny R. Willstätterem a E. Bamannem kyselé proteázy nalezené ve vodných extraktech živočišných tkání57. CD byl studován u mnoha různých druhů živočichů, včetně prasat58, myší59, kuřat60, komárů61 a jiných.
Kathepsin D (E.C. 3.4.23.5) je aspartátová endoproteáza, která se nalézá v lysozomech buněk18. Gen lidského CD obsahuje 9 exonů a je lokalizován na chromosomu 11p15, přepisem tohoto genu vzniká jednoduchý transkript o velikosti 2,2 kb62. Exprese CD je regulována steroidními hormony, růstovými faktory IGF-1, TNF-α a EGF63. Struktura CD, stejně jako dalších aspartátových proteáz (renin, chymosin, pepsinogen), je tvořena dvěma laloky. Krystalická struktura nativní formy lidského zralého CD vykazuje vysoký stupeň podobnosti v terciární struktuře s ostatními členy skupiny aspartátových proteáz. Aktivní místo CD obsahuje 2 aktivní zbytky aspartátu (aminokyselina 33 a 231) lokalizované na 14 kDa a 34 kDa řetězci."

Poznámka

Práce není dokončená.
Součástí práce jsou grafy, tabulky, schémata či vzorce, rozsah čistého textu činí cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23487
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse