Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Stáří, smrt v sociální práci

Stáří, smrt v sociální práci

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje čtenáře s informacemi o průběhu stáří a smrti z pohledu sociální práce. Mimo základní charakteristiky stárnutí se text věnuje právům seniorů, dále pak formám péče o seniory a metodám zacházení s nimi v různých typech zařízení. poslední část textu je věnována smrti.

Obsah

1.
Stáří
a) Vědy zabývající se stářím
b) Práva seniorů
c) Přístupy ke starým lidem
d) 5 typů vyrovnávání se se stářím
e) Zásada 5 P – optimální adaptace
2.
Aktivizace seniorů
a) Převytváření programů
b) Kategorie programů
c) Druhy aktivizačních programů
d) Pečovatelská služba
e) Osobní asistence
f) Tísňová péče
g) Průvodcovské a předčitatelské služby
h) Podpora samostatného bydlení
i) Odlehčovací služby
3.
Domovy důchodců
a) Kategorie programů
b) Hospice
4.
Proces umírání
a) Paliativní péče
b) Paliativní péči poskytují:
c) Etické problémy paliativní medicíny:

Úryvek

"Pečovatelská služba
- terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdr. postižení a rodinám s dětmi, jejich situace si vyžaduje pomoc jiné FO,
- poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních soc. služeb
- obsahuje:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- poskytuje za úplatu, bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let

Osobní asistence
- terénní služba, poskytovaná osobám (viz. Pečovat. služba), poskytuje se za úplatu zahrnující tyto činnosti:
 pomoc při osobní hygieně
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační programy
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při prosazování práv a zájmů
Tísňová péče
- terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdr. stavu nebo schopností, za úplatu
 poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
 sociální poradenství
 sociálně terapeutické činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při prosazování práv a zájmů
Průvodcovské a předčitatelské služby
- terénní nebo ambulantní poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdr. postižení v oblasti orientace nebo komunikace, za úplatu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při prosazování práv a zájmů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13737
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse