Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Staroorientální despocie - maturitní otázka

Staroorientální despocie - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává přehled všech staroorientálních despotických kultur. Vysvětluje dělení starověku a charakterizuje jednotlivé staroorientální státy. Autor uvádí jejich dataci, představuje hlavní znaky a seznamuje s významnými vladaři daného období. Tímto způsobem jsou popisovány státy na území Mezopotámie, Egypta, Malé Asie, Indie a Číny.

Obsah

1.
Starověk
1.1.
Předpoklady vzniku starověké civilizace
1.2.
Jazykové skupiny oblasti Předního východu
2.
Staroorientální státy
2.1.
Starověký Přední východ
2.1.1.
Mezopotámie
2.1.1.1.
Sumerské období
2.1.1.2.
Akkadská říše
2.1.1.3.
Babylonie
2.1.1.4.
Asýrie
2.1.2.
Egypt
2.1.2.1.
Předdynastické období
2.1.2.2.
Periodizace dějin starověkého Egypta
2.1.3.
Oblast Malé Asie
2.1.3.1.
Chetitská říše
2.1.3.2.
Frýgie
2.1.3.3.
Lýdie
2.1.3.4.
Persie
2.1.3.5.
Izrael
2.1.3.6.
Fénicie
2.1.4.Indie
2.1.5.
Čína

Úryvek

"STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
• Orient = východ; státy ležící na straně, kde vychází Slunce
• období vrcholného vývoje neolitických a chalkolitických kultur
• postupný rozpad rodové společnosti (majetkové nerovnosti)
• vývoj od měst a městských států k centralizované říši
Příčiny vzniku státu
• potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost a obchod
• potřeba usměrňovat zájmy různých vrstev obyvatelstva
• obrana před nepřáteli
• funkce státu
­ hospodářsko-organizační, politická, vojenská, kulturní
­ řídící, kontrolní, donucovací instituce a úřednický aparát
• despocie
­ neomezená moc panovníka
­ nejvyšší moc zákonodárná, soudní a výkonná
­ postavení posíleno náboženstvím (božský původ)
­ určoval práva a povinnosti všem vrstvám
Znaky staroorientálních států
• převaha říčních států, první státy vznikají v oblastech s příznivými přírodními podmínkami
• tzv. asijský způsob výroby
­ přetrvává občinová držba půdy (symbolickým vlastníkem panovník; skutečným držitelem vesnická občina = řemeslníci + zemědělci)
­ převažuje zemědělský charakter výroby = zemědělství je základním zdrojem obživy
­ zavlažovací zemědělství = složitá zavlažovací a ochranná zařízení – hráze
­ metalurgie: cín->bronz, měď
• otrokářské státy: panovník, kněží, úředníci, vojáci, řemeslníci + zemědělci, otroci
­ patriarchální typ otroctví = otrok je pomocník rodiny, jejíž členové (i hlava rodiny = patriarcha) také pracují
• teokratické státy (řec.theo = bůh, kratios = vládnout)
• položili základy kultury a vzdělanosti

Starověký Přední východ
Mezopotámie
řec.mezos = uprostřed, potamos = řeka -> Meziříčí
• počátky osídlení v 6. stol. př. n. l.
• území v povodí středního a dolního toku řek Eufrat a Tigris
• převaha suchého a teplého počasí s nepravidelnými jarními dešti a záplavami
• nebezpečí útoku horských kmenů ze S, SZ a kočovníků z pouští a stepí ze Z, JZ
Sumerské období (3000 – 2300 př. n. l.)
• raně dynastické období
• Sumerové položili základ civilizace, do této oblasti přišli počátkem 4. tis. př. n. l. neznámo odkud (snad ze SV)
• centrem státu město s chrámem (= centrum náb., politického a hosp.života; kněz je správce chrámu i organizátor hospodářství -> chrámové hospodářství) a palácem"

Poznámka

Otázka je psaná formou odrážek. Je částečně kompilační. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22918
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse