Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověk

Starověk

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z dějepisu sleduje podrobně historii starověkých orientálních despocií, Řecka a Říma. Přibližuje geografické podmínky, významné události historie, klíčové osobnosti, hospodářství, státní či společenské uspořádání a kulturu jednotlivých států a říší. Stručně se také vyjadřuje k dobovým podmínkám střední Evropy.

Obsah

1.
Starověk
2.
Mezopotámie
3.
Asýrie
4.
Babylonská říše
4.1.
Staro- a novobabylonská říše
4.2.
Kultura
4.2.1.
Náboženství
4.2.2.
Vzdělanost
5.
Starověký Egypt
5.1.
Podnebí
5.2.
Dělení společnosti
5.3.
Stará říše
5.4.
Střední říše
5.5.
Nová říše
5.6.
Egyptské umění
5.6.1.
Literatura
5.6.2.
Vzdělanost
5.6.3.
Architektura
5.6.4.
Náboženství
5.6.5.
Písemnictví
6.
Starověká Indie
6.1.
Historie
6.2.
Buddhismus, džinismus
6.3.
Kultura a vzdělanost
7.
Starověká Čína
8.
Blízký východ
9.
Pozdní doba kamenná ve střední Evropě
10.
Doba bronzová ve střední Evropě
11.
Antika
11.1.
Minojská Kréta
11.2.
Starověké Řecko
11.2.1.
Doba mykénská
11.2.2.
Doba homérská
11.2.2.1.
Homérovy eposy
11.2.2.2.
Vznik městských států
11.2.3.
Doba klasická
11.2.3.1.
Řecko-perské války
11.2.3.2.
Athény za Perikla
11.2.3.3.
Peloponéská válka
11.2.4.
Makedonie
11.2.4.1.
Filip Makedonský
11.2.4.2.
Alexandr Veliký
11.2.5.
Řecké umění
11.2.5.1.
Stavitelství
11.2.5.2.
Řecká filosofie
11.2.5.3.
Řečnictví
11.2.5.4.
Dějepisectví
11.2.5.5.
Věda
11.2.5.6.
Lékařství
11.3.
Střední Evropa v době železné
11.4.
Starověký Řím
11.4.1.
Základní informace
11.4.2.
Období římských dějin
11.4.3.
Řím a jeho založení
11.4.4.
Doba královská, republika
11.4.5.
Boj Říma o Itálii
11.4.6.
Boj o ovládnutí Středozemí
11.4.7.
Řím po ovládnutí Středozemí
11.4.8.
Krize republiky, Spartakovo povstání
11.4.9.
Gaius Julius Caesar
11.4.10.
Římské císařství
11.4.11.
Dynastie fláviovská a zánik Říma

Úryvek

"Starověk
-státy vznikají kolem velkých řek a tam kde je rozvinuté zemědělství
-nejprve vznikají města a pak městské státy
 orientální despocie – vznikají u velkých řek, vlastníkem půdy je občina, otrok je členem rodiny a je s ním dobře zacházeno
 Státy klasické- vznikají u moře, vlastníkem půdy jsou osoby, otrok = věc

Mezopotámie
Mezopotámie se rozkládala mezi řekami Eufrat a Tigris
-úrodná půda bohatá na hlínu a doprava po řekách
-střídá se zde zima a léto
-rákos je velice důležitý na stavbu obydlí
-z hlíny se pálily cihly
 Chovají se krávy, kozy, ovce, kolem roku 1500 př.n.l. odtud mizí sloni, pes
1.obyvatelé jsou Sumerové – přicházejí z Iráku
 města Uruk, Kiš, Lagaš, Ur, Nippur
 chrámové hospodářství
velekněz – EN, velekněžka – ENI
-naturálie – bez peněžní – redistribuční hospodářství
-v Kiši se jeden úředník pokusil o státní převrat a od té doby se vláda rozdělila mezi panovníka a církev – palácové hospodářství
-Lugal – vládce
-začínají být majetkové rozdíly
2340 př.n.l. kmen Semitů – pastevci ze severu se objevují v Kiši a jeden z nich se ujímá vlády – Sargon vzniká říše Akkad
Syn Naram Sin rozšiřuje říši a zakládá velké pevnosti jako Tell Brak a Ninive – pokladnice a obilnice
Na konci jeho vlády podléhá jeho říše nájezdům Gutejců.

Asýrie
-města Aššur a Ninive
Staroasyrská říše 20. – 18. stol. př.n.l.
-výroba mědi, těžba stříbra a zlata
- později upadla pod nadvládu Babylonu, poté Egypta, Mittánů a Chetitů
Novoasyrská říše 1000 př.n.l.
Hlavním centrem je Ninive
722 př.n.l. Sargon II. učinil Ninive sídelním městem a zakládá zde palác
690 př.n.l. jeho syn dobývá Babylón
Aššurbanipal
- zakládá v Ninive knihovnu a soustředí zde všechny spisy říše ( zbytky eposu o Gilgamešovi), objevena v polovině 19. stol.
- ztratil Babylón
612 př.n.l. Ninive dobyto a zpustošeno Babylóňany"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse