Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověká Mezopotámie, Egypt a židovský stát

Starověká Mezopotámie, Egypt a židovský stát

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá starověkou Mezopotámií, Egyptem a židovským státem. V rámci území Mezopotámie se věnuje Asyrské říši, Peršanům, Chetitské říši a zemím Přední Asie. Sleduje starou, střední a novou egyptskou říši, pozdní egyptskou dobu, Ptolemajovské období a období římské. Všímá si egyptského náboženství, architektury, sochařství, malířství a užitého umění. rozebírá starověký židovský stát a jeho první, druhý a třetí chrám.

Obsah

1.
Starověk
1.1.
Mezopotámie
1.1.1.
Říše asyrská
1.1.2.
Peršané
1.1.3.
Chetitská říše
1.1.4.
Země Přední Asie
1.2.
Egypt
1.2.1.
Stará egyptská říše
1.2.2.
Střední egyptská říše
1.2.3.
Nová egyptská říše
1.2.4.
Pozdní egyptská doba
1.2.5.
Ptolemajovské období a období římské
1.2.6.
Egyptské náboženství
1.2.7.
Architektura
1.2.8.
Egyptské sochařství
1.2.9.
Egyptské malířství
1.2.10.
Užité umění
1.3.
Židovský stát
1.3.1.
První jerusalemský chrám – Šalomounův
1.3.2.
Druhý chrám
1.3.3.
Třetí chrám

Úryvek

"Egypt

Rozkládal se kolem Nilu na území jen několik kilometrů širokém, z obou stran obklopeném pouští. Úrodná půda umožňovala sklizeň i několikrát ročně. Egyptská říše zůstávala pro Evropu a celý svět dlouho neznámá. Egypťané se na okolní národy dívali přezíravě a na druhé straně sami byli vždy obdivováni.
Starý Egypt je zemí pevné tradice. V čele státu byl král (faraón), po jeho boku stál velekněz. Směrem dolů následuje šlechta, úředníci, majitelé půdy a zemědělský lid. Pro egyptské vládnoucí vrstvy bylo příznačné nepřipustit změnu hospodářskou, politickou ani kulturní.
Svět poznal Egypt až na počátku 19. století, kdy tuto zemi obsadil se svým vojskem a s vědci císař Napoleon. Vědce tvořil tým přírodovědců, zeměpisců a dějepisců. Z jejich práce vzniklo dílo „Popis Egypta“, které vycházelo v letech 1809 – 1813 ve 24 svazcích.
Mezníkem se stalo objevení kamenné desky s řeckým a egyptským nápisem (v hieroglyfic-kém a démotickém písmu) v roce 1799 v Rosettě – tzv. Rosettská deska. Na základě této desky rozluštil Champollion hieroglyfické písmo a jazyk starých Egypťanů. Na papyrech, stélách, stěnách hrobů a chrámů jsou podrobně zachyceny dějiny celého Egypta s popisy všech královských dynastií. Skoro každý předmět byl pokryt znaky. Řecký název prvního egyptského písma „hieroglyfy“ znamená svaté vytesané znaky. Egypťané říkali hieroglyfům „boží slova“. Písmo hieroglyfické používal faraón, hieratické úředníci a démotické prostý lid. Egyptské písmo je základem římské kapitály a tím i našeho písma.
První doklady o osídlení povodí Nilu jsou z doby 10 000 let př. n. l. Historie egyptské říše začíná sjednocením Horního a Dolního Egypta králem Menim (bývá označován i jako Narmer) kolem r. 3000 př. n. l. (1. až 2. dynastie).
Meni (řecky Ménés), král Horního Egypta, zakladatel první egyptské dynastie, přenesl hlavní město do Dolního Egypta. Bylo to město Mennofer (řecky Memfis).
Stará egyptská říše (asi 2700 až 2181 př. n. l. – 3. až 6. dynastie). Zanikla odstředivými snahami šlechty.
Následuje první mezidobí, doba zmatků a nejistoty (7. až 10. dynastie). Vládcové hornoetyptského Vésetu (Théby) Egypt znovu sjednotili a vytvořili:

Střední egyptskou říši (asi 2040 až 1786 př. n. l. – 11. až 12. dynastie). Hlavním městem byl Véset (Théby). Ke konci vlády 12. dynastie probíhala lidová a snad i otrocká povstání. Těchto vnitřních zmatků využili Hyksosové (semitští kočovníci z Přední Asie) a zmocnili se Egypta. Od nich Egypťané poznali vůz a koňský zápřah."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10575
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse