Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starověká vzdělanost

Starověká vzdělanost


Kategorie: Historie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je starověká vzdělanost. Popisuje počátky vzniku výchovy a její vývoj, věnuje se jejím formám v antickém Řecku a specifikuje rozdíly mezi Athénským a Spartským výchovným systémem. Seznamuje také s Platónovými názory na výchovu a vzdělání a komparuje je s myšlenkami Aristotela. V závěrečné kapitole se zabývá výchovou ve starém Římě, definuje její cíle a přibližuje používaný vzdělávací systém. Představuje nejvýznamnější osobnost tehdejší pedagogiky, jíž byl Marcus Fabius Quintilianus, charakterizuje jednotlivé stupně škol a také informuje o výuce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik výchovy
3.
Výchova a vzdělání v antickém Řecku
3.1.
Spartský výchovný systém
3.2.
Athénský výchovný systém
3.2.1.
Výchovný systém podle Platóna
3.2.2.
Výchovný systém podle Aristotela
4.
Výchova a vzdělání ve starém Římě
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. Vznik výchovy
Vznik výchovy se vysvětluje okolnostmi biologickými, psychologickými a především sociálními. Biologové ukazují, že soustavná péče o potomstvo má svou determinaci genetickou. Psychologové upozorňují na významný moment nápodoby chování při formování nové generace. Sociologie zdůrazňuje především sociální okolnosti, jako je komunikace, kolektivní pracovní proces a život v organizované skupině, které si přímo vynucují soustavnou a dlouhodobou přípravu jedince jako člena společnosti. Tato příprava probíhala zprvu živelně, postupně se však specializovala a institucionalizovala, vznikaly školy i další výchovná zařízení, kde působili profesionální učitelé a vychovatelé.
Skupinový způsob života i společná práce určovaly v zásadě jednotný charakter výchovy. První diferenciace byla dána dělbou práce. Muži byli připravováni pro lov, boj a práce stavební, ženy pak především k základním domácím činnostem. Těžiště této výchovy tvořila výchova pracovní, k ní se přidávala výchova mravní i výchova tělesná a branná.
S rozpadem prvobytné společnosti souvisí počátky sociální diferenciace výchovy. Vědomosti a tělesná zdatnost se stávají základními nástroji nadvlády a dominují v přípravě mládeže z řad vládnoucích vrstev. Pro porobené obyvatelstvo se výchova na dlouhou dobu omezuje na přípravu pracovní a na morální ukáznění. Tato sociální diferenciace se výrazně projevila při výchově v zemích starého Východu. V Egyptě, v Mezopotámii a v Persii se od 4. tisíciletí př.n.l. vytvářejí mohutné otrokářské despocie v čele s absolutistickým panovníkem, s organizovaným vojskem, kněžstvem a úřednictvem. V těchto zemích se poprvé setkáváme se školami, které vznikaly při chrámech a panovnických dvorech. Učily vybranou mládež z nejvyšších sociálních vrstev písmu, základům vědění, ale i medicíně, stavebnictví a vojenství.
3. Výchova v antickém Řecku
Vyspělejší edukační systémy se rozvinuly v antickém Řecku, které bylo tvořeno řadou městských států. V nejvýznamnějších z nich – Spartě a Athénách se vyvinuly i odpovídající výchovné systémy.
Systém výchovy i vzdělávání se v různých řeckých obcích značně odlišoval. Můžeme však nalézt některé společné rysy, které jsou pro řeckou výchovu charakteristické a odlišují ji od výchovy ve starověkých orientálních civilizacích. Je to především „orientace na praktické potřeby řeckých městských států, silná tendence k racionalismu a v neposlední řadě úsilí o harmonický rozvoj tělesné i duchovní stránky lidského individua“. 1
V řecké starověké výchově lze sledovat dva výchovné systémy, a to spartský a athénský, které se od sebe výrazně odlišovaly v cíli a obsahu výchovy.
3.1. Spartský výchovný systém
Sparta byla zemědělský stát, kde 90% obyvatelstva tvořili otroci. Výchova svobodných občanů byla státní, a to pro hochy i pro dívky, měla vojenský charakter a její hlavní složkou byla výchova tělesná a branná zaměřená na fyzickou zdatnost. Smyslem výchovy bylo udržet v poslušnosti většinu neplnoprávného obyvatelstva a otroky ve Spartě a zajistit spartskému státu velmocenské postavení v řeckém světě.
„Výchovné prostředky byly podřízeny cíli výchovy. Otužovaní, kázeň ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬a sebeovládání
měly vyústit v střídmost, prostotu, poslušnost, odolnost a odvahu. Tělesná výchova byla výrazně přeceňována na úkor výchovy rozumové. Mladí Sparťané se sice učili číst, psát, počítat, ale hlubší vědecké studium bylo opovrhováno.“"

Poznámka

Některé úryvky práce jsou volně dostupné na internetu, jedná se o část kapitol 2, 4 a 5.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20879
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse