Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko

Starověké Řecko

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka k profilové části zkoušky podrobně a přehledně zpracovává období starověkého Řecka. Přibližuje společenské uspořádání a problémy, hospodářství, válečné konflikty, významné události a osobnosti i vzdělanost a kulturu jednotlivých období od archaické po helénistickou dobu.

Obsah

1.
Nejstarší období
2.
Doba archaická
2.1.
Nejvýznamnější řecké státy
2.1.1.
Athény
2.1.2.
Sparta
2.2.
Kultura archaické doby
3.
Doba archaická
3.1.
Řecko-perské války
3.2.
Vrchol otrokářské demokracie za Perikla
3.3.
Peloponéská válka
3.4.
Hegemonie Sparty
3.5.
Kultura klasického Řecka
4.
Doba helénistická
4.1.
Vzestup Makedonie
4.2.
Vláda Alexandra Velikého
4.3.
Helénistická kultura

Úryvek

"STAROVĚKÉ ŘECKO

- antika (1000 př. n. l. – 500 n. l.) – vrchol dějin starověku, období dějin starověkého Řecka a Říma
- přesun těžiště dějin do zemí kolem Středozemního moře – klasické starověké státy
- přeměna občinové držby půdy v individuální soukromé vlastnictví
- rozvoj řemesel, obchodu, peněžního hospodářství
- rozhodující postavení mají svobodní, plnoprávní občané s všeobecným vzděláním, demokracie
- vzrůst počtu otroků
- antická kultura základem pozdější evropské vzdělanosti
- objev železa kolem r. 1000 př. n. l.
- Řecko na jižní části Balkánského poloostrova, území prostoupené pohořím s velehorami – nesnadné kontakty mezi oblastmi, četné zálivy - přístavy
- nové řecké kmeny: Achajové (mykénská kultura), Aiolové (severočeští), Iónové (střední Řecko), Dórové (ze sev. oblasti Balkánského pol.)

1) Nejstarší období

- tzv. temné období nebo homérská doba
- 1100 – 800 př. n. l., kulturní úpadek (Dórové rozvrátili mykénskou civilizaci), informace o životě Řeků v Homérových básních
- tzv. homérská společnost, vznik větších rodů (fratrie), v čele stařešina, sdružování v kmeny, v čele vojenský náčelník
- moc basileů (králů), nejpočetnější vrstva svobodní rolníci, nejnižší vrstva bezzemci, patriarchální ráz otroctví
- způsob obživy: zemědělské hospodářství
- řemeslná výroba: železné sekyry, hrnčířství
- mořeplavba na ostrovy v Egejském moři a pobřeží Malé Asie = 1. řecká kolonizace
- Homérovy eposy zachycují dobu od 12. st. př. n. l.
- Ílias: o událostech skoro dvou měsíců z posledního (10.) roku obléhání Tróje Řeky
- Odysseia: posledních 41 dní návratu Odyssea, bojovníka z trojské války, na rodný ostrov Ithaku
- bohové homérské doby jsou antropomorfní – líčeni jako lidé i s lidskými slabostmi, ale krásnější, silnější a nesmrtelní, sídlili na Olympu
- k zjišťování vůle bohů sloužily věštírny (Apollónova v Delfách), s kulty bohů sloužily slavnosti s atletickými a múzickými závody

2) Doba archaická

- 800 – 500 př. n. l., vláda rodové aristokracie, růst podílu práce otroků, přechod ke klasickému otrokářství
- zdokonalování zemědělství, rádlo jako orné nářadí
- růst majetkové diferenciace a nerovnoměrnosti vývoje (pastevectví v horách x zemědělství v přímořských oblastech)
- vznik městských států (polis)
- rozkvět vzdělanosti – rozšíření písma – tzv. řecká alfabeta z fénické abecedy, zaznamenány i samohlásky
- vzniku jednotného státu bránily hory, tím pádem odlišný společenský i kulturní vývoj jednotlivých částí Řecka

- velká druhá řecká kolonizace v 8. – 6. st. př. n. l., snaha získat novou půdu, potřeba surovin, odbytiště zboží, dovoz otroků…
- zakládání kolonií a osad – v jižní Itálii a na Sicílii, v záp. Středomoří, v severní Africe..
- přínosy kolonizace: podpora dálkového obchodu, kontakt s civilizacemi Předního východu, rozvoj peněžního hospodářství, dokonalé řecké lodi (vliv Féničanů)

- sociální problémy řeckých měst: zemědělská aristokracie – rozsáhlé pozemky a velká stáda v soukromém vlastnictví, chudnutí svobodného rolnictva
- hospodářský vzestup středních vrstev, měli úsilí o podíl na politické moci
- období tzv. řecké tyranidy koncem 7. st. př. n. l. – přechodná forma vlády, v Korintu, Efesu, Milétu, nejdéle v Athénách a na ostrově Samos
- politické problémy řešeny v radě, shromáždění, sepsání zákonů
- v 7. – 6. st. timokracie – rozhodující moc bohatých bez ohledu na urozenost, rozsah politických práv podle výše majetku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse