Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko - maturitní otázka

Starověké Řecko - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje vývoj a kulturu Řecka. Věnuje se řecké kolonizaci a největším válečným sporům dané doby - Řecko-perským a Peloponéským válkám. Důraz je kladen na periodizaci vývoje a vývoj kultury jako takové.

Obsah

1.
Periodizace
2.
Geografie Řecka
3.
Mykénské období
4.
Homérské období
4.1
Řecká abeceda
4.2
Společnost-vojenská demokracie
4.3
Úpadek kultury
4.4
Rody se spojují v kmeny fyly
4.5
Rozvoj mořeplavby
4.6
1.řecká kolonizace Malá Asie, ostrovy poč. 1. tis.
4.7
Homérské eposy
4.8
Antropomorfní náboženství
5.
Archaické období
5.1
Řecká kolonizace
6.
Řecká architektura
6.1
Dórský sloup
6.2
Jónský sloup
6.3
Korintský sloup
6.4
Athénská Akropolis
7.
Klasické období
7.1
Kultura
7.2
Architektura
7.3
Sochařství
7.4
Literatura
7.5
Dějepis
7.6
Lékařství
7.7
Filozofie
8.
Doba helenistická
8.1
Korintský spolek městských států
8.2
Kultura
8.2.1
Architektura
8.2.2
Sochařství
8.2.3
Literatura
9.
Athény v klasickém období
10.
Státní zřízení ve Spartě
10.1
Lykúrgos-Lykúrgova ústava
11.
Řecko-perské války
11.1
Persie
11.1.1
Perští králové
11.2
Počátek řecko- perských válek
11.3
1.perská výprava
11.4
2.perská výprava
11.5
3.perská výprava
12.
Peloponéská válka
13.
Makedonie a Řecko
13.1
Filip Makedonský
13.2
Alexander Makedonský
14.
Tažení proti Persii
15.
Řečtí historikové
16.
Řecké sochařství
16.1
Archaické období
16.2
Klasické období
16.3
Helenistické období

Úryvek

“Počátek řecko- perských válek 500PNL
-všeobecné povstání řeckých maloasijských měst:
Haligarnassos
Milétos
Efesos
Sardy
-řecké povstání potlačeno Peršany,touha po odvetě
PERIODIZACE:
1.perská výprava 492PNL
2.perská výprava 490PNL
3.perská výprava 480PNL
-bitva u Plataje 479PNL
Athénský námořní spole 478PNL
Mírová smlouva 449 PNL
1.perská výprava
Dareios I.- námořní výprava
- perské loďstvo se nalodilo u Tróji u mysu Athos
- bouře, nedorazili do Řecka- vrátili se zpátky
2.perská výprava
- nalodili se u mysu Milétu, mezipřistání na Naxu, vylodění u Marathónu
- Peršané vedl- Dareios, Datis, Artafernés
- Řeky vedl- Miltiadés
-poměr byl nerovný 5:1 P-5000 Ř-9000 Athéňanů a 1000 Platajců
-Peršané nevylodili všechno vojsko a Řekové je už napadli- došlo k velkému boji
-Kynegeiros- bratr Aischylůs) sápal se na loď levou, pravou natáhl a Řekové dobyli loď- nevylodění Peršané odjeli
-Diomedón- běžec, který vyřídil vzkaz, že Řekové zvítězili a zemřel. Na athénském náměstí AGORA 42195m
3.perská výprava
- vrchní velitel Xerxes
-peská armáda se začala shromažďovat v r.480 u Sardy
- první pontonový most-Helespont
-perské vojsko mělo asi 200 000 vojáků
- od úžiny Helespontos až po Thermopyly(horské brány)
-zrádce Efialtés- převedl Peršany prež hory a vpadl Sparťanům do zad
-Leonidas+300 vojs.- padli v boji, položili život za řecko(Sparťani+spr.král)- nápis na pomníku:
„ Potniče, zvěstuj Lakedaimolským, že my zde mrtví ležíme jako zákony kázali nám.“
-lavina per.vojsko dobyli Athény a Akropolis
-část obyvatel Athén byla evakuováná
- Pitha- věštkyně
-schylovalo se k námořní bitvě
-Thémistoklés- zvítězil v bitvě u Salamíny- vedl ath.vojsko
-námořní bitva u Salamíny 30.9.480PNL
-perské loďstvo složeno z Egypťanů a Féničanů
-Xerxés- ustoupil z Řecka do Persie
-Mardonios- vedl zbytek perského loďstva
-497- u Plataje- rozhodující bitva Řecko- Perských válek
- P: vedl Mardonios
- Ř: Pausanias
- oddíl spar. Se dostal až k Peršanům, jeden hoplit zabil Mardoniose
- Peršané se dali na útěk

Mírová smlouva v r.449PNL
Egejské moře se stalo vnitřní řecké moře a maloasijská města dostala svobodu.

PELOPONÉSKÁ VÁLKA (431-404)

-občanská válka mezi demokr. Athénami a oligarchickou Spartou
-Athény: athénký námořní spolek
-Sparta: peloponéský spolek
-vypukla občanská válka mezi Řeky
-Athéňané zvítězili na moři, Sparťané na souši
405-rozhodující bitva u Aigospotamoi( dnes severně od Garganel-evr. Část Turecka
-námořní bitva se nikdy neuskutečnila
-řec. Loďstvo očekávali bitvu, ale Sparťané se 3krát stáhli
-velel: A-Konón a S-Lysandros
- spar. Flotila využila momentu překvapení a obsadila athén. Vojsko
-ath. Zajatce popravili Sparťané
-oslabené Sparty využila Makedonie a obsadila Řecko"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse