Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověký Řím - maturitní otázka

Starověký Řím - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje periodizaci vývoje Římské říše od jejího založení až po zánik. Popisuje jednotlivá období, charakterizuje je, věnuje se jejich představitelům a znakům. Poslední část je věnována římské kultuře jako celku.

Obsah

1.
Obyvatelstvo Itálie- osídlení Apeninského poloostrova
2.
Římské císařství
3.
Etruskové
3.1
Etruští králové
4.
Řím
4.1
Založení Říma
5.
Doba královská
6.
Období Republiky
6.1
Punské války
6.1.1
Kartágo
6.1.2
1. fáze války
6.1.3
2. fáze války
6.1.4
3. fáze války
6.1.5
Situace po Punských válkách
6.2
Krize římské republiky (133 – 31př.)
6.3
Dobývání Apeninského poloostrova a Sjednocení Itálie
6.3.1
Reformy bratří Gracchů
6.3.2
Mariova reforma
6.4
Spojenecká válka
7.
1.Občanská Válka
7.1
Sullova diktatura
8.
Spartakovo povstání
9.
Catilinovo spiknutí
10.
Období 1. triumvirátu
11.
Období 2. Triumvirátu
12.
2.Občanská Válka
13.
Období raného císařství
13.1
Juliovsko-Klaudiovská dynastie
13.1.1
Octavianus Augustu
13.1.2
Tiberius
13.1.3
Caligula
13.1.4
Claudius
13.1.5
Nero
13.2
Dynastie Flaviovců
13.2.1
Titus Flavius Vespasianus
13.2.2
Titus
13.2.3
Domitianus
13.3
Dynastie adoptivních císařů
13.3.1
Nerva
13.3.2
Traianus
13.3.3
Hadrián
13.3.4
Antonius Pius
13.3.5
Marcus Aurelius
13.3.6
Commodus
13.4
Dynastie Severovců
13.4.1
Septimus Severu
13.4.2
Caracalla
13.5
Dynastie vojenských císařů
13.5.1
Aurelianus
14.
Dominát (284 – 476) a zánik římské říše
14.1
Dioklecianus
14.2
Konstantin I. Veliký
14.3
Zánik Říše západořímské
14.4
Julian Apostat (=,,odpadlík)
14.5
Theodosius I
14.6
Západořímská říše
14.7
Romulus Augustulus 476
15.
Římská kultura
15.1
Architektura
15.2
Sochařství
15.3
Malířství
15.4
Božstva
15.5
Filosofie
15.6
Peníze
15.7
Dům
15.8
Oděv
15.9
Jména
15.10
Kalendář

Úryvek

“Období 1. triumvirátu (60 př.)
= tajná dohoda mezi 3 nejsilnějšími osobnostmi: Crassus, Pompeius (výhra na východě a připojil Sýrii r. 69.př.), Caesar
- Crassus umírá v boji proti Parthům, triumvirát zaniká
- zbývá Pompeius a Caesar – bojují mezi sebou
- Caesar na starosti Galii – skoro si podrobil celou Galii, bojoval s Germány
- senát vyzval Caesara, aby rozpustil své vojsko
- on se začal stahovat do Itálie (překročil hraniční říčku Rubicon)
- pronesl:,,Kostky jsou vrženy“
- táhl na Řím, ovládnul celou Itálii
- Pompeius utekl až do Řecka, r. 48př. b. u Farsilu poražen, přežil, utekl do Egypta
- Caesar provedl reformu kalendáře – vydržel do r.1582 ve většině státech (Rusko 1917)
- zakládal nové kolonie (Germánie, Galie) i na místě Kartága
- 14. března r. 44př zavražděn v senátě skupinou senátorů, kterou vedl jeho nevlastní syn Brutus, Cassius
- státní převrat se nepodařil – spiklenci dopadeni
- po smrti došlo k občanské válce, tato situace umožnila, že r. 43př. senát vytváří:

Období 2. triumvirátu
- Markus Antonius, Lepidus, Octavianus
- Lepidus stupuje do pozadí za odměnu doživotního nejvyššího kněze
- zůstává dvojice soků → další občanská válka
- Markus Antonius získává za spojence Kleopatru (Egypt), vyžaduje pocty, vystupuje jako faraon
- r. 31př. Octavianus se stává jediným panovníkem – končí republika

2.OBČANSKÁ VÁLKA
- Pompeius se nechává prohlásit konzulem bez kolegy, senát odsouhlasil
- Pompeius podal návrh na zbavení Caesara vojenské moci; Caesar souhlasí, když to samé udělá Pompeius
49 př.n.l bitva u říčky Rubiko “allea iacta est”
Pompeius prchá do Řecka

48 př.n.l. bitva u Farsalu- Pompeius poražen, utíká do Egypta
- zde vládne Ptolemaios XIII., bojí se Caesara a nechá Pompeia zavraždit
- poté Caesar oráží všechny protivníky v Kartágu a Hispánii
-konec římské republiky, Caesarova samovláda
- a úrady nefungují, on má nad nimi moc
reformy- snížení počtu bezzemků, opatřil jim práci na venkově
- rozděloval obilí mezi chudinu, zaměstnání na státních stavbách
- občanské práv obyvatelům provincií
- podporoval kolonizaci
- pečoval o armádu, rozvoj řemesel
- kalendářní reforma- juliánský kalendář- 365 dní + každý čtvrtý rok se jeden den vkládal navíc (my máme od r. 1582 kalendář gregoriánský)
- měl mnoho nepřátel, domnívali se, že chce zničit republiku
15.3. 44 př.n.l. březnové Idy- Caesar zavražděn, 23 bodných ran, vrazi- Longimus, Marcus a Decimus Brutové

- k moci se dostal Marcus Antonius, podpora velitele jízdy Marca Lepida
- Caesar měl adoptivního syna- Gaius Octavianus- a určil ho za nástupce, přijíždí do Říma a chce se spojit a Antoniem
- Antonius odmítá, Octavianus se přidává k senátu
- Antonius se vydává do Mutiny potrestat Decima senát nesouhlasí a posílá proti němu vojsko v čele s Octavianem
- Octavianus porazil Antonia, nechá ho uprchnout, vrátí se do Říma a požaduje zvolení konzulem

OBDOBÍ RANNÉHO CÍSAŘSTVÍ
- nastává r. 27př. – 284n.l.
- také období principátu = forma vlády, kdy císař vládne jako první mezi rovnými, vládne se senátem, některé pravomoce senátu zachovány, ještě to není neomezená vláda

Juliovsko-Klaudiovská dynastie
- vládla do r. 68
Octavianus Augustu 30PNL-14NL
- za jeho vlády dochází ke kulturnímu rozkvětu Říma (mecenáš)
- v této době tvořili umělci : Vergilius, Ovidius
- rozvoj i v architektuře – nové chrámy, paláce, fóra
- r. 27př. obdržel od senátu titul Augustus – vznešený
- vládl ještě v souladu se senátem
- podařilo se mu obnovit pořádek v provinciích (Germánie, Galie)
- založil k ochraně panovníka a jeho sídla pretoriánskou gardu (osobní ochranka, v budoucnu velké nebezpečí, zabíjeli panovníky)
Tiberius 14-37
- byl to syn manželky Livie, nevlastní syn Octaviana Augusta
- velmi schopný vojevůdce
- provedl reformy v armádě, zpřísnil vojenský výcvik
- staral se dobře o provincie
- podařilo se mu podrobit Germánii, hranice na Rýně
- po úspěšném období nastala u něho duševní změna → trpěl stihomamem
- zneužíval zákon o urážce majestátu → zatýkání, vojenský dozor, atmosféra strachu
- pobyt na Kapri, do Říma jezdil výjimečně
- zhýralství, sklon k sadismu, úchylky
- za jeho vlády byl ukřižován Ježíš Kristus
- byl zabit pretoriánskou gardou"

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby a chyby ve vlastních jménech.
Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14170
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse