Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověký Řím - maturitní otázka

Starověký Řím - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka velmi nepřehledně seznamuje s dějinami starověkého Říma. Uvádí rozdělení Říma a popisuje punské války. Zabývá se krizí republiky, zmiňuje zejména pozemkovou a vojenskou reformu, Spartakovo povstání a oba triumviráty. Heslovitě popisuje počátek císařství, i zánik Západořímské říše. V závěru se věnuje charakteristice kultury, především školství, umění a křesťanství.

Obsah

1.
Rozdělení Říma
1.1.
Doba královská
1.2.
Republika
2.
Punské války
3.
Krize římské republiky
3.1.
Pozemková a vojenská reforma
3.2.
Spartakovo povstání
3.3.
Triumvitáry
4.
Počátek císařství,
4.1.
Principát (Octavianus Augustus, Caligula, Nero)
4.2.
Dominát (Dioklecián, Konstantin)¨
5.
Zánik Západořímské říše
6.
Kultura
6.1.
Školy
6.2.
Umění (architektura, sochařství, malířství)
6.3.
Křesťanství

Úryvek

"1) doba královská (do 510přnl) nejvýznamnější jsou Řekové a Etruskové
- Etruskové - vysoká kultura ale nevytvořili jednotný stát (jen městské státy – založení Říma)
- zabývají se zeměděl (pěstovali vše,terasová pole), řemesl (keramika,šperky), obchod (ovládají Středomoří-do porážky od Řeků)
- nakonec poraženi Římany (přebírají od nich kulturu), je vyhnán poslední král (510přnl) => počátek republiky

2) republika (510 – 27přnl) obyvatelstvo tvořeno svobodnými Patricii a Plebeji
- Patriciové – potomci rodové šlechty = bohatí, zastávají vyšší úřady a ve vojsku tvoří jízdu (základ armády - nejdůležitější)
- Plebejové – svobodní, chudší, zastávají nižší úřady a ve vojsku tvoří pěchotu
ale situace se mění => zbohatnou a pěchota se stane základem armády (proto chtějí víc práv)
- vypuká konflikt mezi Plebeji a Patricii => vynutí si ústupky (sepsání zvyk.práva – zákony 12 desek / základ Římského práva/)
a vynutí si i Tribuna lidu (vysoký stát.úředník, hlídal aby nebyli přijaty protiplebejské zákony, právo VETA)
úřady republiky
- v čele státu 2 konzulové (Patriciové, voleni jedinkrát na 1rok, rozhodnutí platí jen když se shodnou, vojen.velitelé, soudní pravomoc)
v době ohrožení mohou jmenovat diktátora (neomezená moc, na půlroku)
- senát = původ z králov.doby (tehdy poradní sbor), během republiky má zákonodárnou moc
- cenzoři = starají se o správu stát.majetku + dohlíží na majetek občanů
- Tribun lidu (Plebej, právo veta) a Lidové shromáždění Římanů

PUNSKÉ VÁLKY mezi Římem a Kartágem, boj o Středomoří PUNSKÉ VÁLKY
1.punská válka 264-241přnl
- boje začali na Sicílii na souši => Řím vítězí ale později boje na moři => převaha Kartagiňanců
- Římané volí novou strategii – pronikají na paluby soupeřových lodí = ZVÍTĚZÍ
- 241přnl Kartágo kapituluje a musí platit velkou váleč.náhradu a ztrácí území Sicílie

2.punská válka 218-201přnl přechází přes Pyreneje i Alpy (i když velké ztráty)
- Kartágo získává Hispánii (španěl), zde stříbrné doly,bohatství => staví armádu (v čele Hanibal – rozhoduje o útoku na Řím ze severu)
- zvítězí 217přnl bitva u Trassimenského jezera a 216přnl u Cann (hanibal.půlměsíc => skoro žádný Říman nepřežil)
- poté táhne na Řím ale neodváží se zaútočit
- Řím mění taktiku a vylodí se u Kartága (navrhl Scipio), Hanibal se nestihne vrátit a 202přnl u Zamy je Kartágo poraženo
- Kartágo ztrácí Hispanii, platí váleč.náhradu a bez souhlasu Říma NESMI válčit"

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy. Je zde použito množství zkratek, které práci činí nepřehlednou.
Tato práce je subjektivně zabarvená.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18524
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse