Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stát - maturitní otázka 1/16

Stát - maturitní otázka 1/16

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá problematikou státu. Nejdříve popisuje, jak vzniká stát a jaké jsou jeho funkce. Po seznámení s druhy státních zařízení, s typy politických režimů následuje představení organizačního uspořádání státu. Místo závěru patří přehledu historických událostí českého státu od roku 1914 do současnosti. Následující maturitní otázku naleznete zde Ústava - maturitní otázka 2/16.

Obsah

1.
Vznik státu
2.
Pojem stát
3.
Znaky státu
4.
Funkce státu
5.
Státní zřízení
6.
Politické režimy
7.
Organizační uspořádání
8.
Vývoj českého státu od 1914

Úryvek

"- VZNIK STÁTŮ
o Státy neexistovaly od počátku dějin. Vytvářely se postupně na základě přirozeného vývoje dávnověkých společností.
o Dříve existovaly společnosti, které byly tvořeny rodinnými příslušníky (rody, klany, kmeny) a byly vedeny jedním vůdcem (stařešina, náčelník), který měl hlavní slovo
o Poté, co lidé získali poznatky o přírodě a nashromáždili více praktických zkušeností, model se začal měnit
o Provozované zemědělství a pastevectví začalo být častější než kočovný způsob života – lidé, kteří se usadili, si vytvořili lepší šanci na přežití
o Malé pospolitosti se začali rozrůstat a rozvolňovaly se příbuzenské vztahy
o Rostoucí míra společenské dělby práce si vyžádala existenci jasných a všeobecně závazných pravidel = autorita rodových vůdců začala být nahrazována novým typem autority – poslušností vůči zákonům
o Nový vládcové museli udržet společnost v pospolitosti
o Museli se tedy obklopit „specialisty“, kteří jim byli nápomocni udržet chodu všechny složky státu – např. výběrčí daní, účetní, písaři, generálové…
o Tento proces trval několik tisíc let
o Vznik první států se datuje do 4. Až 3.tisíciletí před našim letopočtem – Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie…

- STÁT
o Stát je forma politické organizace společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc se nezávislá, neodvozená od žádné jiné (suverenita a svrchovanost). Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám.
o Stát je systém, který se skládá z orgánů či úřadů, ústavů a dalších zařízení. Je to nástroj společnosti, jenž uplatňuje svou svrchovanou moc nad obyvatelstvem nacházejícím se na jeho území.

- ZNAKY STÁTU
o Organizace státu – soustava státních orgánů
o Právo – nejdůležitější prostředek pro stanovení závazných úkolů dané společnosti a stanovení pravidel mezi lidmi
o Území a obyvatelstvo – lidé, kteří se pohybují na území daného státu, musí dodržovat jeho zákony; stát nesmí uplatňovat svou moc na území cizího státu, ani když se týká jeho občanů
o Státní suverenita – nezávislost na moci jiného státu

- FUNKCE STÁTU
o Vnitřní funkce
- Bezpečnostní – zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku; zabezpečení fungování státu a jeho orgánů
- Právní – zajištění respektování právního řádu
- Ekonomická – stanovení podmínek pro chod ekonomiky
- Sociální – zajištění občanů ve stáří, nemoci a při ztrátě prostředků obživy
- Kulturní – péče o kulturní dědictví; rozvoj školství, vědy a výchovy"

Poznámka

Otázka je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21023
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse