Statika II

Kategorie: Strojírenství, Statistika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na statistiku. Práce je strukturována do otázek a odpovědí.

Obsah

1.
Statika II

Úryvek

"4. Lze řešit staticky určitou prutovou soustavu deformační metodou? Zdůvodněte.
Ano lze. Výpočtový model (rovinného rámu) představuje idealizovaný tvar rovinného rámu, tvořený střednicemi prutů s přisouzenými průřezovými charakteristikami a fyzikálními vlastnostmi materiálu prutů. Idealizované jsou styky prutů, vnější vazby a zatížení rámů.
5. Které veličiny se v deformační metodě volí za neznámé a jaké podmínky se k tomu volí?
Veličiny jsou složky přemístění a podmínky se volí silové podmínky rovnováhy.
6. V čem spočívá princip Crossovy metody rozdělení momentů?
Ke správnému řešení se dospělo pouze u rámů s neposuvnými styčníky.
Jedná se o iterační metodu řešení rovnic, u níž je jednotlivým krokům iterace přisouzen názorný fyzikální význam. Metoda rozdělování momentů.
Při řešení se nepočítají všechna pootočení uzlů současně, nýbrž postupně uvolňováním jednotlivých uzlů, přičemž ostatní uzly jsou nehybné.
Metoda je přibližná a iterativním postupem se dosahuje požadované přesnosti.
7. Výpočtový model pro prutové soustavy v deformační metodě.
Výpočtový model přestavuje idealizovaný tvar rovinného rámu, tvořený střednicemi prutů s přisouzenými průřezovými charakteristikami a fyzikálními vlastnostmi materiálu prutů. Idealizované jsou styky prutů, vnější vazby a rovněž zatížení rámu.
8. Jaké pruty se používají v deformační metodě?
Prut – oboustranně monoliticky připojený, jednostranně kloubově připojený a nebo oboustranně kloubově připojený
Uzel – monolitický (rámový, tuhý), kloubový (nerámový)
9. Stupně volnosti nevázaného uzlu u rovinné prutové soustavy v deformační metodě.
Tři složky přemístění u,w,φ, které představují tři stupně volnosti.
10. Znaménková konvence pro složky přemístění uzlu a koncové síly.
Kladné složky posunu jsou ve směru kladných souřadnicových os a kladné pootočení je proti směru pohybu hodinových ručiček.
11. Význam koncových sil (interakcí) pro řešení konstrukcí deformační metodou.


Všechny konce prutů, jdoucí do jednoho styčníku, mají stejné posuny. U monolitických styčníků jsou i všechna pootočení konců prutů stejná.Prut kloubově připojený do styčníku má jiné pootočení než monoliticky připojené pruty.
U kloubového styčníku jsou pootočení konců jednotlivých prutů naprosto nezávislá.

12. Jakými způsoby lze vyjádřit pootočení kloubově připojeného prutu do uzlu?

Prut kloubově připojený do styčníku má jiné pootočení než monoliticky připojené pruty.
13. Vnější vazby a předepisované úložné podmínky.
Vnější vazby – nepoddajné, poddajné, jednostranné14. Co vyjadřuje stupeň přetvárné neurčitosti.
Celkový stupňů volnosti rovinné prutové soustavy, udává celkový počet nezávislých složek přemístění u,w,φ styčníků prutové soustavy a současně počet rovnic nezbytných pro vyřešení prutové soustavy.
15. Jak se určí stupeň přetvárné neurčitosti zvoleného výpočtového modelu v obecné deformační metodě?
np = 3t + 2k + p – pv (t – počet monolitických styčníků, k – počet kloubových styčníků, p – počet jednoduchých posuvných podepření a pv – počet vnějších vazeb umístěných u styčníků.
16. Jakými způsoby lze modelovat převislý konec v rámovém styčníku v obecné deformační metodě?
Nahradit ekvivalentním silovým účinkem do styčníku nebo uvažovat konzolu (oboustranně monolitický prut nebo jednostranně kloubově ukončený prut)"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse