Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Statistické metody - přednášky

Statistické metody - přednášky

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek seznamuje se statistickými metodami. U jednotlivých témat charakterizuje základní pojmy, uvádí podstatu probírané problematiky a doplňuje ji názornými grafy. K vysvětlení jsou použity také řešené příklady, které jsou obsaženy v závěru téměř každé kapitoly.

Obsah

1.
Opakování
2.
Rozdělení spojitých náhodných veličin
2.1.
Hustota pravděpodobnosti
2.2.
Distribuční funkce
2.3.
Některá typická rozdělení spojitých náhodných veličin
2.3.1.
Rovnoměrné rozdělení
3.
Vznik náhodné veličiny s normálním rozdělením
3.1.
Hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce normálního rozdělení
3.2.
Parametry normálního rozdělení
3.3.
Charakteristiky normálního rozdělení
3.4.
Normované normální rozdělení
3.5.
Důležité vlastnosti
3.6.
Úlohy
4.
Náhodný výběr a výběrový průměr
4.1.
Náhodný výběr
4.2.
Výběrový průměr jako náhodná veličina
4.3.
Příklady
5.
Statistický odhad
5.1.
Bodový odhad
5.1.1.
Kritéria bodového odhadu
5.2.
Intervalový odhad
5.3.
Studentovo t-rozdělení
6.
Testování hypotéz
6.1.
Některé testy parametrických hypotéz
6.1.1.
Test hypotézy o průměru
6.1.2.
Test o dvou středních hodnotách z nezávislých výběrů
7.
Měření statistických závislostí
7.1.
Statistická závislost
7.2.
Průběh a intenzita
7.3.
Měření síly závislosti, index korelace
7.4.
Koeficient korelace
7.4.1.
Vlastnosti
7.5.
Marginální (okrajové) rozdělení
8.
Základy regresní analýzy
8.1.
Vyrovnávací přímka
8.2.
Výhody metody nejmenších čtverců pro vyrovnávací přímku
8.3.
Nejjednodušší nelineární regrese
8.4.
Regresní křivka
9.
Časové řady
9.1.
Rozdělení
9.2.
Elementární charakteristiky
9.3.
Klasický model časové řady
9.4.
Trendová složka
9.5.
Sezónní očišťování
10.
Klouzavé průměry
11.
Časové řady
11.1.
Využití klouzavých průměrů

Úryvek

"PŘEDNÁŠKA S1
Opakování:
V závěru kurzu jsme se zabývali rozdělením diskrétní náhodné veličiny. Bylo charakterizováno pravděpodobnostní funkcí a distribuční funkcí.
Například při hodu třemi kostkami náhodná veličina „padne šestka“ jsou pravděpodobnostní
funkce
[vzorce] „nepadne žádná šestka“
[vzorce]„padne právě jedna šestka“
[vzorce]„padnou právě dvě šestky“
[vzorce]„padnou právě tři šestky“

Poznámka1:
Z přednášek Pravděpodobnost a statistika víme, že se jedná o úplné Binomické rozdělení a
proto součet všech pravděpodobností je jedna.

Poznámka 2:
Diskrétní náhodná veličina je definována počtem výskytů daného jevu.
Distribuční funkce

[vzorce]

Rozdělení spojitých náhodných veličin.
Spojitá náhodná veličina může v určitém intervalu nabývat jakékoliv hodnoty. Například výška člověka může být jakákoliv hodnota v intervalu 100 – 250 cm. V tomto intervalu je nekonečně, mnoho hodnot a proto P(X=x) = 0. Musíme proto k spojitým náhodným veličinám přistupovat odlišně než k diskrétním náhodným veličinám.
Rozdělení spojitých náhodných veličin je charakterizováno frekvenční funkcí tzv. hustotou pravděpodobnosti a distribuční funkcí.

Hustota pravděpodobnosti.
Hustota pravděpodobnosti je funkce y = f(x) (někdy se uvádí y = h(x)), pro jejíž graf platí, že
obsah mezi osou x a grafem této funkce je 1. Matematicky f (x)dx = 1.


[graf]


Distribuční funkce
Základní formou popisu zákona rozdělení je distribuční funkce. Distribuční funkce udává pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabude hodnoty menší nebo rovné než právě zvolené
x. Distribuční funkci značíme F (x) a definujeme jako


[vzorec]


Každá distribuční funkce F(x) má tyto základní vlastnosti:


[vzorce]"

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje množství grafů, schémat, vzorců a tabulek, rozsah čistého textu je cca 25 stran. Klíčové pojmy jsou barevně a tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse