Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistické příklady

Statistické příklady

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce obsahuje přehledné řešení 4 praktických příkladů ze statistiky zahrnujících sestrojení histogramu, výpočet číselných charakteristik, sdružených regresních přímek, dekompozici časové řady a predikci hodnot či výpočet souhrnných indexů.

Obsah

1.
Příklad 1: Proveďte variační třídění statistického souboru (100 hodnot). Sestavte tabulku skupinového rozdělení četností, sestrojte histogram četností a graf kumulativních četností. Roztříděný soubor statisticky vyhodnoťte. Vypočtěte: číselné charakteristiky polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Odhadněte polohu kvantilů a modu. Nakreslete histogram absolutních četností, ve kterém vyznačíte aritmetický průměr, modus a medián.
2.
Příklad 2: Vypočtěte a graficky znázorněte rovnici sdružených regresivních přímek a vypočtěte koeficient korelace.
3.
Příklad 3: Dekompozice časové řady a predikce hodnot pro příští sezonu (4 časové období a v nich pod období).
4.
Příklad 4: Vypočtěte souhrnné indexy (hodnotový index, cenové indexy i indexy množství), např. tržby za 6 výrobků.

Úryvek

"PŘÍKLAD 1
Zadání:
Proveďte variační třídění statistického souboru (100 hodnot). Sestavte tabulku skupinového rozdělení četností, sestrojte histogram četností a graf kumulativních četností. Roztříděný soubor statisticky vyhodnoťte. Vypočtěte: číselné charakteristiky polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Odhadněte polohu kvantilů a modu. Nakreslete histogram absolutních četností, ve kterém vyznačíte aritmetický průměr, modus a medián.

Řešení:
V následující tabulce je zaznamenáno počet prodaných aut v jednotlivých autosalonech světové značky prodaných v průběhu roku po celém území České republiky.
Tab. 1 – Počet prodaných aut
13 15 22 15 17 25 18 20 17 24
18 17 26 33 19 21 24 23 38 20
10 23 15 15 23 21 24 12 14 22
36 21 14 8 24 16 15 24 13 18
10 12 21 20 29 18 21 44 19 29
22 14 26 11 18 16 24 25 19 11
16 26 51 14 9 18 25 14 20 22
12 28 12 19 20 21 35 20 22 28
8 16 18 16 18 26 9 35 8 21
15 25 12 17 22 16 20 21 14 38

V souboru byla identifikována minimální a maximální hodnota a vypočítáno variační rozpětí (R) nutné pro definování intervalů skupinového třídění.

Hodnota R byla rozdělena do intervalů stejné šířky tak, aby hodnota xmin ležela v prvním intervalu a hodnota xmax v posledním intervalu. Šířka intervalu h byla získána tak, že bylo rozpětí R děleno 1,2 nebo 5 (popř. jejich násobky) pro získání optimálního počtu tříd, tj. 7 – 20 tříd.
šíře třídního intervalu: h=5, počet tříd: 9
Pro každou třídu byla stanovena dolní a horní mez a vypočítána střední hodnota třídy, která představuje aritmetický průměr dolní a horní meze. Čárkovací metodou byly jednotlivé hodnoty z Tab. 1 přiřazeny k odpovídajícímu intervalu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy, rozsah čistého textu činí cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26918
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse