Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistika- Řešení rámcově zadaných příkladů

Statistika- Řešení rámcově zadaných příkladů

Kategorie: Matematika, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá řešením rámcově zadaných příkladů (5 příkladů).

Obsah

Obsah
ZADÁNÍ PRÁCE
PŘÍKLAD 1
1
Statistický soubor
2
Variační rozpětí statistického souboru
3
Stanovení počtu tříd a šířka třídy
4
Rozdělení četností do tříd
5
Grafické znázornění skupinového rozdělení četností
PŘÍKLAD 2
1
Výpočet charakteristik z roztříděného statistického souboru
1.1
Aritmetický průměr
1.2
Medián
1.3
Modus
1.4
Grafické znázornění aritmetického průměru, mediánu a modu
1.5
Rozptyl
1.6
Směrodatná odchylka
1.7
Průměrná absolutní odchylka od aritmetického průměru
1.8
Průměrná absolutní odchylka od mediánu
1.9
Variační koeficient
1.10
Koeficient šikmosti
1.11
Koeficient špičatosti
2
Přehled výsledků ............................................................................................................................. 17
PŘÍKLAD 3 ............................................................................................................................................... 17
1
Datový soubor ................................................................................................................................ 7
2
Výpočet parametrů sdružených regresivních přímek ................................................................. 18
3
Koeficient korelace
4
Grafické znázornění sdružených regresních přímek
PŘÍKLAD 4
1
Časová řada
2
Vyrovnání časové řady trendovou přímkou
3
Výpočet empirických sezónních indexů a predikce hodnot
4
Grafické znázornění skutečných, trendových a vyrovnaných hodnot včetně predikce na rok 2013
PŘÍKLAD 5
1
Datový soubor
2
Hodnotový index
3
Indexy množství
4
Cenové indexy
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Úryvek

"ZADÁNÍ PRÁCE
Příklad 1
Proveďte variační třídění statistického souboru (doporučený rozsah 40 až 100 hodnot). Sestavte tabulku skupinového rozdělení četností a sestrojte histogram relativních a relativních kumulativních četností.
Vhodná data získejte:
 ve firmě kde pracujete (klidně je pozměňte, ať nevyzrazujete nějaké firemní tajenství),
 naměřte při nějakém experimentu (např. házení korunou na čáru),
 vyhledejte na internetu,
 vygenerujte pomocí statistického software.
V práci vždy popište původ souboru.
Příklad 2
Roztříděný statistický soubor z příkladu 1. statisticky vyhodnoťte.
Především: vypočtěte číselné charakteristiky polohy, variability, šikmosti a špičatosti. Odhadněte polohu kvartilů a modu. Nakreslete histogram absolutních četností, ve kterém vyznačíte aritmetický průměr, modus a medián.
Příklad 3
Pro 10 až 20 párových hodnot, získaných obdobně jako v příkladu 1, vypočtěte a graficky znázorněte rovnice sdružených regresních přímek a vypočtěte koeficient korelace.
Náměty:
1. Teploty ve dvou vzdálených městech zaznamenávané po dobu 10 dnů.
2. Průměrná nezaměstnanost ve dvou různých krajích po dobu 10 let.
3. Počet udělaných dřepů (např. 5, 10, 15, …50) a puls posléze.
Příklad 4
Dekompozice časové řady a predikce hodnot pro příští sezonu. Využijte data z firmy, kde pracujete, či z internetu.
Příklad 5
Vymyslete (a vyřešte) příklad, kde bude mít smysl využit souhrnné indexy (vypočítejte hodnotový index, cenové indexy i indexy množství)."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky a vzorce, které zabírají cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse