Statistika - tahák

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o abecední velmi obsáhlý, avšak rozměrově malý tahák pro dobré oči ve formě miniknihy. Zpracovává téma základní pojmy ze statistiky. Zpřehledňuje statistické charakteristiky a výpočty pravděpodobnosti. Práce seznamuje i s regulační a korelační analýzou. Páté téma seznamuje s pojmy teorie časových řad. Závěrečné téma patří statistickým hypotézám a testům.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Základní soubor
1.2
Výběrný soubor
1.3
Definice náhodného výběru
2.
Statistické charakteristiky
2.1
Charakteristiky polohy
2.1.1
Aritmetický průměr
2.1.2
Geometrický průměr
2.1.3
Harmonický průměr
2.1.4
Kvadratický průměr
2.1.5
Medián
2.2
Charakteristiky rozptýlení
2.2.1
Rozptyl
2.2.2
Směrodatná odchylka
2.2.3
Variační koeficient
3.
Základy počtu pravděpodobnosti
3.1
Náhodný jev a operace s náhodnými jevy
3.2
Definice pravděpodobnosti
3.2.1
Statistická definice pravděpodobnosti
3.2.2
Pravidla pro počítání pravděpodobnosti
3.3
Definiční vztah pro podmíněnou pravděpodobnost
3.3.1
Pravidlo o násobení pravděpodobnosti
3.3.2
Nezávislost jevů
3.3.3
Formule úplné pravděpodobnosti a Bayesův vzorec
3.4
Náhodná veličina
3.4.1
Dělení náhodné veličiny
3.4.2
Zákon o rozdělení pravděpodobnosti
3.4.3
Systém náhodných veličin
3.4.5
Nezávislost náhodných veličin
3.4.6
Charakteristiky náhodných veličin
3.4.7
Rozptyl náhodné veličiny
3.4.8
Nejčastěji používaná rozdělení náhodných veličin
3.5
Limitní věty
3.5.1
Zákon velkých čísel
3.5.2
Bernoulliho věta
3.5.3
Čebyševova věta
3.5.4
Centrální limitní věta
4.
Regresní a korelační analýza
4.1
Regresní analýza dvou proměnných
4.2
Určování parametrů regresní funkce
4.3
Přímková regrese
4.4
Další typy regresních funkcí
4.5
Kvalita regresní funkce a intenzita závislosti
4.6
Index determinace
4.7
Index korelace
4.8.
Koeficient korelace
4.9
Korelační poměr
5.
Úvod do teorie časových řad - aplikace regrese
5.1
Základní pojmy
5.2
Základní koncepce modelování časových řad
5.3
Trendové funkce
5.3.1
Lineární trend
5.3.2
Parabolický trend
5.3.3
Exponenciální trend
5.4
Náhodný výběr
5.4.1
Složitější uspořádání výběru
5.5
Bodové odhady
5.6
Intervalové odhady
5.7
Odhad střední hodnoty v základním souboru
6.
Testování statistických hypotéz
6.1
Nulová hypotéza
6.2
Alternativní hypotéza
6.2.1
Chyba prvního druhu
6.2.2
Chyba druhého druhu
6.3
Postup testování
6.3.1
Formulace hypotéz
6.3.2
Volba testovacího kriteria
6.3.3
Sestrojení kritického oboru
6.3.4
Výpočet hodnoty testovacího kriteria
6.3.5
Formulace výsledků testu
6.4
Některé testy parametrických hypotéz
6.4.1
Test hypotézy o střední hodnotě
6.5
Některé neparametrické testy
6.5.1
Kolmogorovův – Smirnovův test pro první výběr

Úryvek

"Základní soubor_ Příklady ZS: Obyvatelstvo ČR k 1.1.97, - je vymezený, věcně, prostorově a časově _ Definice [ZS] - Základním souborem rozumíme množinu prvků vymezenou časově, prostorově a věcně, kde každý prvek má určitý znak X, který je náhodnou veličinou (náhodnou proměnnou). X může být skalár nebo vektor. V praxi pracujeme s výběrovými soubory, stručně výběry (data, pozorování, měření). $ Výběrový soubor _ Používá se, je-li nemožné nebo příliš časově náročné, příliš drahé nebo neúčelné zachytit základní soubor ve všech jeho jednotlivých složkách. Definice náhodného výběru [NV]_Náhodný výběr je podmnožinou základního souboru vytvořenou znáhodně-ním. Znáhodnění se provádí tak,že se prvky základního souboru očíslují přirozenými čísly a pomocí nich se vylosují prvky do náhodného výběru. Používá se k tomu náhodných čísel. Informace o základním souboru získáme metodou statistické indukce, tj. rozšířením závěrů získaných zpracováním náhodného výběru na základní soubor. Je to určitá forma zobecnění dosažených výsledků. $ Pojmy: a) Základní soubor má rozsah N s parametry: - střední hodnota (ZS), -rozptyl (ZS), -směrodatná odchylka (ZS).b) Náhodný výběr má rozsah n a charakteristiky: x - aritmetický průměr (NV), s2- rozptyl (NV), výběrový rozptyl, s -směrodatná odchylka (výběrová). $ Skupinové rozdělení četností -Volíme třídy (skupiny, intervaly), do nichž data třídíme. Počet těchto tříd označíme k."

Poznámka

Práce má pro přehlednost očíslované stránky. Významné části jsou psány tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19653
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse