Statistika - teorie

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá teorii statistiky. Rozebírá třídění a třídní (skupinovou) četnost. Charakterizuje polohy, kde sleduje střední hodnotu, geometrický průměr, medián a kvantity. Přibližuje problematiku variability i šikmosti a špičatosti. Věnuje se individuálním a souhrnným indexům. Podrobně se zaměřuje na pravděpodobnost. Na závěr se zabývá technikami náhodného výběru.

Obsah

1.
Třídění
1.1.
Hromadný a individuální jev
1.2.
Statistická jednotka, soubor, znak
1.3.
Proměnná
1.4.
Dělení statistického znaku
2.
Třídní (skupinová) četnost
3.
Charakteristiky polohy
3.1.
Střední hodnota
3.2.
Geometrický průměr
3.3.
Medián
3.4.
Kvantity
4.
Charakteristika variability
4.1.
Variační rozpětí
5.
Charakteristiky šikmosti a špičatosti
5.1.
Šikmost
5.2.
Poměrné číslo
5.3.
Bazické indexy
5.3.
Tempo růstu
5.4.
Průměrný koeficient růstu
5.5.
Indexy a indexní analýza
6.
Individuální indexy
6.1.
Index proměnlivého složení
7.
Souhrnné indexy
7.1.
Náhodné pokusy
7.2.
Pravděpodobnost
8.
Vlastnosti pravděpodobnosti
8.1.
Podmíněná pravděpodobnost
8.2.
Úplná pravděpodobnost
8.3.
Náhodná veličina spojitá a nespojitá
8.3.1.
Diskrétní náhodná veličina
8.3.2.
Spojitá náhodná veličina
8.3.3.
Rozdělení nespojitých náhodných veličin
8.3.4.
Rozdělení spojitých náhodných veličin
8.4.
Pravděpodobnostní konvergence
8.5.
Výběrové zjišťování
9.
Techniky náhodného výběru
9.1.
Statistická indukce
9.2.
Statistické odhady
9.2.1.
Odhad střední hodnoty, odhad relativní četnosti, odhad rozptylu
9.3.
Testování hypotéz
9.4.
Postup testování
9.5.
Výběr vhodného testu
9.6.
Parametrické testy
9.7.
Neparametrické testy

Úryvek

"Parametrické testy: Test hypotézy o střední hodnotě μ normálního rozdělení – při výběrech z normálního rozdělení a pro velké výběry z libovolného rozdělení; a) známe rozptyl náhodné veličiny X v zákl. souboru σ2 – testovým kritériem je náhodná veličina U, při platnosti nulové hypotézy má normované normální rozdělená. Kritický obor závisí na alternativní hypotéze. U dvoustranného testu (H1:μ≠μ0) tvořen hodnotami testového kritéria které jsou větší než horní kritická hodnota kterou je (1- α/2)% kvantit normovaného normálního rozdělení a hodnotami testového kritéria menšími než α/2% kvantit NN rozdělení. Tvoří hodnoty v případě dvoustranného Uu1-α/2 nebo Uuα/2 a obor přijetí uα/2Uu1-α/2 – je symetrický okolo 0. V případě levostranného (H1:μμ0) tvoří kritický obor Uuα; u pravostranného (H1:μμ0) Uu1-α; b) neznáme rozptyl σ2,rozsah výběru je velký –neznámý rozptyl odhadujeme výběrovým rozptylem s‘2 a testové kritérium je náhodná veličina U která má při platnosti nulové hypotézy normované normální rozdělení. Kritický obor je jako u za a); c) neznáme rozptyl σ2 a rozsah výběru je malý – neznámý rozptyl odhadujeme výběrovým rozptylem s‘2, testové kritérium bude náhodná veličina t se Studentovým rozdělením t(n-1). Test hypotézy o rozptylu normálního rozdělení σ2 – výběr z normálního rozdělení, rozptyl je roven σ2: H0:σ2= σ20, testové kritérium je náhodná veličina s rozdělením chí-kvadrát (=n-1). Test hypotézy o parametru π alternativního rozdělení (test hypotézy o relativní četnosti) – velké výběry, H0= π=π0. Testové kritérium je veličina s normovaným normálním rozdělením. Testy hypotézy o rovnosti středních hodnot nezávislých výběrů – dva nezávislé náhodné výběry a rozdělení obou zákl. souborů je normální. a) známe rozptyly základních souborů σ12, σ22; b) neznáme rozptyly σ12, σ22, oba výběry mají velký rozsah; c) neznáme rozptyly σ12, σ22, ale předpokládáme, že jsou stejné; d) neznáme rozptyly σ12, σ22, ani nepředpokládáme, že jsou stejné; Alt. hypot. mohou být dvoustranné nebo jednostranné a kritické obory jsou jako v předchozích testech. Kritickými hodnotami jsou kvantity normovaného normálního rozdělení nebo T-rozdělení s příslušnými stupni volnosti.
Testy hypotéz o rovnosti dvou rozptylů – dva nezávislé náhodné výběry s rozsahy n1 a n2, rozdělení je normální; testové kritérium je podíl výběrových rozptylů, má Fischerovo rozdělení. Kritické obory jsou vymezeny kvantily rozdělení.Testy rovnosti středních hodnot dvou závislých výběrů – závislé výběry, párová pozorování (pozorování na stejných jednotkách, u nichž zjišťujeme týž znak při různých podmínkách, př. cenu akcie stejného podniku na burze a v RMS, výkon pracovníka na začátku a na konci pracovní doby, normální rozdělení, test je založen na rozdílech hodnot párových pozorování, H0 předpokládá, že různost podmínek nemá vliv na střední hodnotu.
Neparametrické testy: mají výhody oproti parametrickým; nevyžadují tolik předpokladů použití; mají široké použití, jsou méně citlivé na porušení předpokladů; nejsou vázány na předpoklad normality rozdělení, použití pro výběry z libovolného spojitého rozdělení; vhodné i pro malé výběry; předpokladem je pouze spojitost; nevýhodou je menší síla testu (1-β) než u parametrických;"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text tvoří takřka 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse