Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Státní podpora v EU a dopad na konkurenceschopnost českých podniků - diplomová práce

Státní podpora v EU a dopad na konkurenceschopnost českých podniků - diplomová práce

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2

Charakteristika: Práce se zabývá státní podporou v EU a dopadem na konkurenceschopnost českých podniků. Definuje státní podporu v Evropské unii a s ní související legislativu. V rámci této kapitoly se věnuje jednotnému vnitřnímu trhu, hospodářské soutěži a státní podpoře. Další část řeší otázku státní podpory versus jednotného trhu - všímá si témat konkurenceschopnosti a jednotného trhu EU, nástrojů podpory konkurenceschopnosti, České republiky a harmonizace práva s Evropským společenstvím a zásahů veřejné podpory do jednotného trhu. Podrobně rozebírá strukturální fondy jako jednu z legitimních možností státní podpory, konkurenceschopnost českých podniků a vliv státní podpory na ně před a po vstupu ČR do EU. Uvádí problematiku státní podpory spolu s příkladem konkrétního podniku, v níž rozpracovává energetickou závislost a biopaliva, energetickou závislost EU jako problém, problematiku v odvětví biopaliv, EU, státní podporu a bioetanol, lihovarské technologie a nezapomíná na biopaliva mimo EU. Nechybí závěr shrnující danou problematiku.

Obsah

1.
Státní podpora v EU – definice pojmu a legislativy
1.1.
Jednotný vnitřní trh
1.1.1.
Principy jednotného trhu EU
1.2.
Hospodářská soutěž
1.2.1.
Individuální a blokové výjimky
1.3.
Státní podpora
1.3.1.
Regulace státních podpor
2.
Státní podpora versus jednotný trh
2.1.
Konkurenceschopnost a jednotný trh EU
2.2.
Nástroje podpory konkurenceschopnosti
2.3.
Česká republika a harmonizace práva s ES
2.4.
Zásahy veřejné podpory do jednotného trhu
2.4.1.
Antimonopolní a kartelové právo
2.4.2.
Kontrola fúzí
2.4.3.
Liberalizace
2.4.4.
Formy veřejné podpory
3.
Strukturální fondy jako jedna z legitimních možností státní podpory
3.1.
Vymezení strukturální politiky
3.2.
Strukturální politika v procesu integrace
3.3.
Vývoj strukturální politiky EU
3.4.
Strukturální fondy a kohezní fond
3.4.1.
Kohezní fond
3.4.2.
Evropský sociální fond
3.4.3.
Evropský regionální rozvojový fond
3.4.4.
Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond
3.4.5.
Finanční nástroj pro podporu rybářství
3.5.
Strukturální fondy v České republice v letech 2007 - 2013
4.
Konkurenceschopnost českých podniků a vliv státní podpory na ně před a po vstupu ČR do EU
4.1.
Historický přehled
4.2.
Situace po vstupu do EU
5.
Státní podpora a příklad konkrétního podniku
5.1.
Energetická závislost a biopaliva
5.2.
Energetická závislost EU jako problém
5.3.
Problematika v odvětví biopaliv
5.4.
EU, státní podpora a bioetanol
5.5.
Lihovarské technologie
5.6.
Biopaliva mimo EU
6.
Shrnutí dané problematiky

Úryvek

"1 Státní podpora v EU – definice pojmu a legislativy

1.1 Jednotný vnitřní trh
Jedním z největších úspěchů Evropského společenství je pravděpodobně vytvoření jednotného trhu. Vytvořením jednotného trhu zemí EU a sbližováním jejich hospodářských politik usiluje Společenství o harmonický rozvoj hospodářské činnosti, trvalý a vyrovnaný ekonomický růst, větší stabilitu a zvyšování životní úrovně v celém Společenství. Jednotný trh EU zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a ve kterém je tento pohyb chráněn pravidly hospodářské soutěže.
Vytvoření jednotného trhu a hospodářské a měnové unie figuruje na předním místě mezi cíli evropské integrace. Tzv. Společný trh umožňující volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu byl považován za prioritní úkol od založení integračního procesu v 50. letech 20. století. Prvními kroky jeho budování bylo vytvoření celní unie mezi členskými státy tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS). Dosažení tohoto cíle vyžadovalo zrušení cel a kvót na vzájemnou výměnu zboží a zavedení jednotných cel na dovozy ze třetích zemí. Tento náročný úkol se šesti zakládajícím členům EHS podařilo splnit již před koncem roku 1968.
Společně s opatřeními na vnitřních a vnějších hranicích sjednoceného celního prostoru bylo třeba učinit i řadu čistě vnitrostátních kroků. Měl-li se na zboží a osoby a postupně i na služby a kapitál přicházející z ostatních zemí EHS začít uplatňovat princip nediskriminace na základě země původu, muselo dojít i k odstranění necelních (netarifních) bariér jejich pohybu. Ke splnění tohoto úkolu zbývala EHS i po roce 1968 dlouhá cesta.
Členské státy zůstávaly odděleny rozdílnými technickými, hygienickými, veterinárními a daňovými předpisy. Lišily se těžko srovnatelnými kvalifikačními požadavky pro vstup do mnoha profesí a zákonnými podmínkami podnikání v celé řadě oblastí. Kdo chtěl vyvážet, musel stále studovat komplikované předpisy mnoha zemí, přizpůsobovat jim výrobní normy a postupy, stát fronty na hranicích, najímat armády právníků, daňových poradců a patentových zástupců. Musel zkrátka přistupovat k EHS jako k jednomu celnímu území složenému z oddělených národních trhů. Této situace šlo bohužel i snadno zneužít k vytváření stále neprostupnějších národních přehrad. O tom svědčí vývoj v 70. letech, kdy v západní Evropě poprvé od světové války došlo k hospodářskému poklesu, provázenému již několik desetiletí nevídanou inflací a nezaměstnaností. Členské státy nemohly chránit domácí výrobu zavedením cel, uchýlily se proto právě k vytváření necelních překážek vzájemnému obchodu.
Malé národní trhy však nemohou na konci 20. století prosperovat odděleně a členské země EHS si již na počátku 80. let uvědomily, že začínají výrazně zaostávat za USA i Japonskem. Řešení se rozhodly v souladu s převládajícími liberálními recepty hledat ve vytvoření dokonalejšího konkurenčního prostředí. Přežívající necelní překážky obchodu začaly být považovány za brzdy rozvoje konkurenceschopnosti, mezinárodní spolupráce a dosažení úspor z velkovýroby. Orgány EHS byl schválen plán harmonizačních a deregulačních opatření, jehož cílem bylo zrušení všech překážek volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu."

Poznámka

Jedná se o diplomovou práci na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Obsahuje abstrakt v angličtině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9907
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse