Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Státní správa a samospráva - maturitní otázka

Státní správa a samospráva - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá státní správou a samosprávou. V první části je uvedena obecná charakteristika pojmů. Druhá část se pak věnuje obci, kraji a na závěr státu a jejich fungování.

Obsah

1.
Státní správa
2.
Samospráva
2.1
Územní samospráva
2.2
Zájmová samospráva
3.
Obec
3.1
Zastupitelstvo obce
3.2
Rada obce
3.3
Starosta
3.4
Obecní úřad
4.
Kraj
4.1
Zastupitelstvo kraje
4.2
Rada kraje
4.3
Hejtman
4.4
Krajský úřad
5.
Stát
5.1
Druhy státu

Úryvek

„Obec
Je to územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. Je to zákaldní jednotka veřejné správy ČR. Celé území ČR se člení na obce a každá část státu je součástí některé obce. Území každé obce zahrnuje = vnitřní část s obytnou a průmyslovou zástavbou; vnější část tvořenou poli, loukami, lesy, cestami, rybníky apod.
Polde velikosti se rozlišují obce a města. 19 nevjvětších = statutárních měst v ČR má zvláštní organizace = jejich území se může členit na městské obvody nebo části s vlastní samosprávou. Vyčleněno je také halvní město Praha.
Občanem obce je český státní občan, který v ní je hlášen k trvalému pobytu. Z občanství v obci vyplývají člověku práva a povinnosti. Může volit a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, navšteěvovat schůze zastupitelstva a vyjadřovat se zde k prejednávaným otázkám. Na druhou stranu je povinnen řídir se správními předpisy vydanými obcí, např. platit poplatky, dodržovat veřejný pořádek, noční kldi apod.
Orgány, které obec spravují jsou = zastupitelstvo obce – města, rada obce – města, starosta – ve statutárních městech je to primátor a místostarosta – náměstek a obecní nebo městský úřad – ve statutárních městech je to magistrát.

Zastupitelstvo obce – města
Je nejvyšším orgánem obce. Je voleno občany v komunálních volbách. Zastupitelé rozhodují halsováním o nejdůležitějších záležitostech obce, např. schvalují rozpočet, územní plán, vydávají vyhlášky apod. Zastupitelé volí ze svých řad starostu, místostarostu a další členy rady obce.
Rada obce – města
Je výkonným orgánem obce. Tvoří ji starosta, místostarostové a další radní voleni zastuúiteli z jejich řad. Rada vydává nařízení obce, projednává a připravuej návrhy k jednání zastupitelstva, rozhoduje o některých smlouvách uzavíraných městem nebo o počtu zaměstnanců městského úřadu.
Starosta – primátor
Zastupuje obec navenek. Volí ho zastupitelstvo z řad svých členů. Starosta svolává a řídí schůze rady a zasedání zastupitelstva. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
Obecní – městský úřad
Tvoří ho starosta – primátor, místostarostové a jeho zaměstnanci. Pro jednotlivé oblasti činnosti lze zřídit odbory a oddělení – služby, správa majetku, financí apod. Má-li úřad alespoň dva odbory, řídí práci zaměstnanců tajemník.

Kraj
Je širší územní společenství občanů s právem na samosprávu, kterou vykonává v souladu s potřebami kraje a svých občanů. Území ČR se člení na 14 vyšších územních samosprávných celků – krajů.
V rámci samostatné působnosti kraj pečuje o komplexní rozvoj svého území, zejména o sociální péči, ochranu zdravých životních podmínek a veřejného pořádku, rozvoj dopravy a spojů, výchovy, vzdělávání a kultury. I kraj disponuje vlastním majetkem a samostaně s nim hospodaří.“

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. Vychází z části z těchto zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va a http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17769
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse