Státověda

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státověda a ústavní právo. Předmět ústavního práva a obecné státovědy. Stát - státní uzemí, vznik, zánik, trvání státu, národ, občanství. Teorie suverenity - státní moc,suverenita, legalita, legitimita státní moci, formy států, mezinárodní organizace. Struktura státu. Konstitucionalismus. Reprezentativní a přímá demokracie. Politické strany a stranickopolitické systémy. Volby. Parlamentarismus. Hlava státu. Moc výkonná. Soudnictví. Samospráva.

Obsah

1.
Státověda a ústavní právo
2.
Předmět ústavního práva a obecné státovědy
3.
Stát
4.
Teorie suverenity
5.
Struktura státu
6.
Konstitucionalismus
7.
Reprezentativní a přímá demokracie
8.
Politické strany a stranickopolitické systémy
9.
Volby
10.
Parlamentarismus
11.
Hlava státu
12.
Moc výkonná
13.
Soudnictví
14.
Samospráva.

Úryvek

"I. STATOVEDA USTAVNI PRAVO

Ústavní právo se chápe jako základ a východisko veškerého práva. Stalo se převážně aplikovatelným oborem platného práva.. Je odvětvím práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji.
Demokracie…nemůže se omezovat pouze na vládu většiny, ale musí být i doplněna ochranou menšin.
Legalita →neboli zákonnost je založena na dodržování zákonů, bez ohledu na jejich obsah. Všechny subjekty ve státě musí však být podřízeny zákonům.
Legitimita → ospravedlnění určité státní moci, vlády; nejdůležitější pro ni je hodnotové hledisko (postoj urč. subjektu). Demok. Legitimita je vyjádřena v některých ústavách a formulována také jako právo občanů na odpor, tedy i právo na revoluci, Některé teorie opírají legitimitu vlády o její legalitu
Státověda – nauka o státě, která zobecňuje poznatky o státě.
Dlouhý vývoj → Aristoteles rozlišoval 6 státních forem (dvě kritéria – 1) kolik osob je v čele státu, 2) v čí prospěch se vládne)
• Dobré formy vlády (království, aristokracie, politea)
• Špatné formy vlády (tyranida, oligarchie, demokracie)
Smysl státu spatřoval Aristoteles v péči o občanskou ctnost, prostředkem k tomuto cíli je zákonnost. Stát považoval za přirozený útvar a člověka za státotvornou bytost od přírody; stát je společenství rovných, záruka stability státu je střední stav → tyto otázky jsou základem moderní státovědy.
.
Zakladatelem moderní státovědy je G. Jellinek (Všeobecná státověda), podle něho je stát útvarem sociálním a právním →
Státní právo – klade důraz na organizaci, postavení a fungování státu, soustava právních pravidel vztahujících se k org. státní moci, k příslušnosti a funkcím org. státní moci a k právům a povinnostem občanů vůči státní moci.





II. PŘEDMĚT USTAVNIHO PRAVA A OBECNE STATOVEDY
Ústavní právo, ústava
Ústavní právo – je odvětví práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji
Ústava – pojem ústavy není jednoznačný, rozumí se jí zákon, který je takto označený a obsahuje soubor norem nejvyšší právní síly. Je základním řádem, podle něhož se tvoří státní vůle a uplatňuje se státní moc, stanoví pravidla pro tvorbu a vydávání obecně závazných aktů státu a pro jejich vynucování orgány správními, soudními a jinými.
Z hlediska obsahu norem se ústavou rozumí úprava základních vztahů ve státě
Ústava je…. psaná- nepsaná, flexibilní x rigidní, monolegální – pololegální,
Stav ústavní nouze → pokud parlament nebo jiný ústavnou zmocněný org. nemůže zaplnit mezery v ústavě. Ve stavu ústavní nouze chybí kompetence k řešení ústavní situace pro ústavní orgány. (v ČSR za 2. světové války)
Prameny ústavního práva ČR – ústavní zákony, které upravují vztahy státní moci a postavení občanů vůči této moci, mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, rozhodnutí Ústavního soudu, zákony, které se týkají činnosti ústavních org., ústavních práv a svobod občanů, státního občanství, postavení cizinců, zákony, které byly přijaty v období federace, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Senátu, , některá rozhodnutí prezidenta republiky (dekrety prezidenta rep. z r. 1940-45,
Státní právo – soustava právních pravidel vztahujících se k orgánům státní moci, k příslušnosti a funkcím org. Státní moci a k právům a povinnostem občanů vůči státní moci. Je to i nauka o státní moci jejich orgánech a jejich funkcích, jejich mezích právech a povinnostech."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5976
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse