Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Státověda - přednášky

Státověda - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek ze státovědy, které představují jednotlivé pojmy dle obsahu.

Obsah

1.
Důvodnost veřejné moci v dějinách
2.
Pojetí státu, různé aspekty pohledu
3.
Pojmové znaky státu
4.
Pojetí funkcí státu
5.
Vnitřní funkce státu
6.
Vnější funkce státu
7.
Obsah funkce "Služby veřejného zájmu"
8.
Obsah funkce regulativní
9.
Podstata federativního státu
10.
Podstata územní samosprávy "autonomie"
11.
Podstata vztahu "národ - stát"
12.
Co se míní formou vládnutí
13.
Co znamená parlamentní demokracie
14.
Vztah politických stran a veřejné moci
15.
Typy volebních systémů
16.
Typy přímé demokracie
17.
Typy samosprávy
19.
Smysl dělby moci ve státě
20.
Jaké formy vlády rozeznáváme
21.
Co znamená "soutěžní demokracie"
22.
Co to je "parlamentní forma vlády"
23.
Co to je "prezidentský systém formy vlády"
24.
Ústava a právní status veřejné moci
25.
Ústava a fyzické osoby
26.
Veřejná moc a fyzická osoba
27.
Obsah katalogu lidských práv
28.
Veřejná moc a ochrana lidských práv
29.
Klasifikace práv a svobod
30.
Podstata odpovědnosti veřejné moci
31.
Pojetí právního státu
32.
Veřejná funkce spravedlnosti
33.
Co je státní orgán
34.
Co je státní zařízení
35.
Co je státní mechanismus
36.
Jaké jsou druhy státních orgánů
37.
Pravomoc a působnost státního orgánu
38.
Co je to příslušnost státního orgánu
39.
Podstata státní služby
40.
Normotvorná funkce státu jako proces
41.
Výkonná funkce státu jako proces
42.
Obsah veřejné funkce výkonu spravedlnosti
43.
Co to je "spravedlivý proces"
44.
Principy organizace soudní moci
45.
Podmínky soudcovské nezávislosti

Úryvek

"13. Co znamená parlamentní demokracie

reprezentativní model vlády lidu

lid nerozhoduje přímo, ale je reprezentován volenými zástupci, kteří nejsou pojímáni jako zástupci jednotlivých občanů, ale předpokládaně vyjadřují a v zákonech formulují většinovou vůli lidu, kterou jakoby převzali

občanu dosazenému do pozice člena parlamentu byla historicky přisouzena určitá ochrana - imunita - jako záruka nezranitelnosti ze strany monarchy, vlády, tisku,...

reprezentativní demokracie odmítá vázaný mandát poslance a proto i jeho odvolatelnost

reprezentativní demokracie též znamená, že po vytvoření reprezentativního orgánu (parlamentu) lid nezasahuje do politické hry, neboť je představován volenými zástupci, lid tedy staví volené zástupce na své místo pro každodenní rozhodování v rámci rozsahu pravomocí a funkčního období parlamentu

parlamenty známe jedno i dvoukomorový, přičemž případná druhá komora může vedle klasické vrchní přezkumné funkce zastupovat zájmy členských subjektů složeného státu

parlament plní řadu ústavou daných i nepsaných funkcí, které mají různý charakter s ohledem na formu vlády, konkrétně na dělbu moci mezi jednotlivými složkami

základními funkcemi parlamentu jsou:
- ústavodárná, resp. zákonodárná spočívající ve výlučné pravomoci formulovat vůli lidu do závazných norem práva
- kreativní (ustanovovací) vycházející z dělby moci - možnost ustanovovat jiné vyšší ústavní orgány
- kontrolní - spočívající v odpovědnosti jiných nejvyšších orgánů parlamentu a možnost parlamentu vyslovovat důvěru či nedůvěru, odvolávat nebo dávat podnět k odvolání jiného orgánu

konkrétní postavení parlamentu v parlamentní demokracii závisí na mnoha okolnostech - konkrétní dělbě moci (formě vlády), závisí na organizační struktuře parlamentu (vzájemná pozice komor), závisí na způsobu personálního obsazování parlamentu, na volebním systému, systému politických stran...."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse