Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Státověda - zkouškové otázky 2.

Státověda - zkouškové otázky 2.

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Důvodnost veřejné moci. Pojetí státu. Pojmové znaky státu. Pojetí funkcí státu. Vnitřní funkce státu. Vnější funkce státu. Obsah funkce „služeb veřejného zájmu“. Obsah funkce „regulativní“. Podstata federativního státu. Podstata územní samosprávy (autonomie). Podstata vztahu „národ a stát“. Co se míní „Formou vládnutí“. Co znamená parlamentní demokracie. Vztahy politických stran a veřejné moci. Typy volebních systémů. Typy přímé demokracie (nezprostředkovaná demokracie). Typy samosprávy. Co je forma vlády. Smysl dělby moci ve státě. Jaké typy formy vlády rozeznáváme. Soutěžní demokracie. Parlamentní forma vlády. Prezidentská forma vlády. Ústava a právní status(stav) veřejně moci. Ústava a fyzická osoba. Veřejná moc a fyzická osoba. Obsah katalogu lidských práv. Veřejná moc a ochrana lidských práv. Klasifikace práv a svobod. Podstata odpovědnosti veřejné moci. Pojetí právního státu. Veřejná funkce spravedlnosti. Co je to státní orgán. Co je to státní zařízení. Co je to státní mechanizmus. Jaké jsou druhy státních orgánů. Pravomoc a působnost státního orgánu. Co je příslušnost státního orgánu. Podstata státní služby. Normotvorná funkce státu jako proces. Výkonná funkce státu jako proces. Obsah veřejné funkce výkonu spravedlnosti. Co je to „spravedlivý proces“. Principy organizace soudní moci. Podmínky soudcovské nezávislosti.

Obsah

1.
Důvodnost veřejné moci
2.
Pojetí státu
3.
Pojmové znaky státu
4.
Pojetí funkcí státu
5.
Vnitřní funkce státu
6.
Vnější funkce státu
7.
Obsah funkce „služeb veřejného zájmu“
8.
Obsah funkce „regulativní“
9.
Podstata federativního státu
10.
Podstata územní samosprávy (autonomie)
11.
Podstata vztahu „národ a stát“
12.
Co se míní „Formou vládnutí“
13.
Co znamená parlamentní demokracie
14.
Vztahy politických stran a veřejné moci
15.
Typy volebních systémů
16.
Typy přímé demokracie (nezprostředkovaná demokracie)
17.
Typy samosprávy
18.
Co je forma vlády
19.
Smysl dělby moci ve státě
20.
Jaké typy formy vlády rozeznáváme
21.
Soutěžní demokracie
22.
Parlamentní forma vlády
23.
Prezidentská forma vlády
24.
Ústava a právní status(stav) veřejně moci
25.
Ústava a fyzická osoba
26.
Veřejná moc a fyzická osoba
27.
Obsah katalogu lidských práv
28.
Veřejná moc a ochrana lidských práv
29.
Klasifikace práv a svobod
30.
Podstata odpovědnosti veřejné moci
31.
Pojetí právního státu
32.
Veřejná funkce spravedlnosti
33.
Co je to státní orgán
34.
Co je to státní zařízení
35.
Co je to státní mechanizmus
36.
Jaké jsou druhy státních orgánů
37.
Pravomoc a působnost státního orgánu
38.
Co je příslušnost státního orgánu
39.
Podstata státní služby
40.
Normotvorná funkce státu jako proces
41.
Výkonná funkce státu jako proces
42.
Co je to „spravedlivý proces“
44.
Principy organizace soudní moci
45.
Podmínky soudcovské nezávislosti

Úryvek

"1. důvodnost veřejné moci
Zájmy a představy nejsou realizovatelné bez uplatnění autority. Společná autorita se obvykle neobešla bez určitého organizovaného ztvárnění, které můžeme nazývat politickou nebo veřejnou mocí.
Politická moc dělí společnost na ovládající a ovládané. V demokratickém systému směřuje ve prospěch většiny při respektování práv menšiny.
Přirozenou autoritou rozumíme podporu panovníka, využívání ideologií, náboženství apod. Veřejná moc bez podpory obyvatelstva je totalitní, diktátorská.
Veřejná moc je organizovaný systém institucí s mocenským oprávněním.
Veřejná moc je schopnost vnutit vůli vyjadřující veřejný zájem jednotlivcům, sociálním skupinám a celé společnosti.
Veřejná moc je zejména státní moc, disponují jí však i nestátní, veřejnoprávní korporace (obec, kraje, profesní komory, VŠ).
Výkon veřejné moci provádějí orgány veřejné moci, avšak pouze na základě a v mezích zákona.

2. pojetí státu
Veřejná moc má podobu státu. Stát je typem organizované autority, která maj určitou strukturu.
Stát je tedy nástroj (instituce) společnosti, jehož základním úkolem je zajišťovat její soudržnost. Úloha státu spočívá v tom, že vytváří závazná pravidla života ve společnosti – právní normy, že dohlíží na jejich dodržování a postihuje jejich porušování.
Další úlohou státu je chránit mír, pořádek a bezpečnosti – úloha spočívá v povinnosti bránit stát před vnějšími nepřáteli. Stát je určitý celek či systém, který sestává z jednotlivých částí, jimiž jsou různé státní orgány, úřady, ústavy a zařízení.
Stát disponuje mocí. Moc je společenský vztah, z něhož jednomu jeho účastníkovi vyplývá právo přikazovat něco druhému účastníkovi, tomu z něho plynou povinnosti.
Stát disponuje určitou mocí ve vztahu k obyvatelstvu, které se nalézá na jeho území.
V demokracii je zdrojem moci lid a existuje zde dělba moci – moc zákonodárná, výkonná a moc soudní. Stát lze posuzovat z mnoho pohledů – geograficky, sociologicky, politicky, theologicky atd.

typy států: a) totalitní – neuznává individualitu ani opozici
b) liberální – uznává přirozená práva
Stát vzniká, zaniká, obnovuje se, vyděluje ze společenství.
Stát je suverénní jednotka (vnější aspekt) a mechanismus politické moci (vnitřní aspekt)."

Poznámka

Zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4776
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse