Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu

Kategorie: Chemie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá stavbou atomu. Autor standardně rozčleňuje atom na jádro a obal, přičemž popisuje jednotlivé odlišnosti obou částí. Atomový obal je popsán z hlediska historického vývoje poznání dvěma modely, a to planetárním a kvantově mechanickým. Druhý zmíněný pak blíže charakterizuje s ohledem na pravděpodobnosti výskytů elektronů v závislosti na jejich energetickém stavu s popisem jednotlivých kvantových čísel, typů orbitalů a pravidel výstavby elektronového obalu. V závěru se pak zabývá samovolným rozpadem jader.

Obsah

1.
Stavba atomu
2.
J. Dalton a atomová teorie
3.
Modely atomů
3.1
Planetární model atomu
3.2
Kvantově mechanický model atomu
4.
Složení atomového jádra
5.
Nukleony, nuklidy
6.
Izotopy
6.1
Izotopy vodíku
6.2
Izotopy kyslíku
7.
Radioaktivita
8.
Struktura elektronového obalu
8.1
Elektronová hustota
8.2
Orbital a jejich typy
9.
Elektronová konfigurace
10.
Pravidla výstavby elektronového obalu
10.1
Pauliho princip
10.2
Hundovo pravidlo
10.3
Výstavbový princip
11.
Excitovaný stav

Úryvek

"STAVBA ATOMU:

- v 5. století př. n. l. vyslovili Demokritos a Leukippos názor, že látky jsou složené z nepatrných a nedělitelných částeček – atomů (atomos = nedělitelný)

ATOM = je to základní stavební částice všech látek
- atomy jsou velmi malé částice
- částice, které vytvářejí jádro i obal atomů se nazývají elementární částice
- stálými částicemi atomů jsou protony, neutrony a elektrony
- atomy prvků se liší právě počtem těchto elementárních částic
- při charakteristice nějakého atomu prvku nestačí znát pouze počty elementárních částic, z nichž je atom složen - je třeba znát i způsob jejich uspořádání - tj. strukturu atomu
- atomy mají svoji vnitřní strukturu - tvoří ji kladně nabité JÁDRO a záporně nabitý ELEKTRONOVÝ OBAL

- v 19. století zformuloval atomovou teorii J. DALTON - atomová teorie zní:
• prvky jsou složeny z malých částic – atomů, atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší svými vlastnostmi
• při chemických reakcích dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů, atomy při těchto reakcích nevznikají, nemizí a ani se nemění na atomy jiných prvků
• spojováním atomů dvou nebo více prvků vznikají nové látky - chemické sloučeniny
• v určité sloučenině připadá na jeden atom prvku vždy stejný počet atomů jiného prvku

Modely atomů:
1) PLANETÁRNÍ MODEL ATOMU = RUTHERFORDŮV MODEL
- tento model vytvořil E. Rutherford a podle něho elektrony v atomovém obalu obíhají atomové jádro po blíže neurčených kružnicích
2) KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL ATOMU
- tento model vychází z kvantové mechaniky, která elektronům přiřazuje vlastnosti částic i vlnění - tento model vytvořil Heisenberg - Heisenbergův princip neurčitosti = nelze současně určit polohu a hybnost elektronů

SLOŽENÍ ATOMOVÉHO JÁDRA:
- atomové jádro je menší a těžší než elektronový obal
- jádro atomu se skládá z:
1) z PROTONŮ - jsou to částice s kladným nábojem, značí se p+ - jejich počet v jádře udává tzv. protonové číslo Z - protonové číslo se označuje u symbolu prvku vlevo dole (například 7N = atom dusíku s protonovým číslem 7 má v jádru atomu 7 protonů)
2) z NEUTRONŮ - jsou to částice bez náboje, značí se n0 - jejich počet v jádře udává tzv. neutronové číslo N "

Poznámka

Práce psaná formou odrážek, obsahuje i nákresy. Čistý text je cca 4 strany. V textu se objevuje věcná chyba o tom, že v elektronovém obalu se koncentruje většina hmotnosti atomu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20124
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse