Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Stigma - Erving Goffman, konspekt z knihy

Stigma - Erving Goffman, konspekt z knihy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stigma a sociální identita - stigma v křesťanství a dnes, průběžná koncepce, virtuální sociální identita, skutečná sociální identita (diskreditovaný, diskreditovatelný), typy stigmatu (ošklivosti tělesné, vady charakteru, kmenová stigmata rasy, národa a náboženství), postoje normálních lidí k osobám se stigmatem, reakce stigmatizovaného, našinci a zasvěcení (osoby, které soucítí se stigmatizovaným, stigmatizovaní), cesta k zasvěcen, normalizace, kult stigmatizace, morální kariéra (osoby s vrozeným stigmatem, vrozené stigma, ale do určité doby ochranná ulita rodiny, o stigmatu se dovídá např. při nástupu do školy, stigma postihne osobu v pokročilém věku nebo se osoba takto pozdě dozví, že byla vlastně vždy dikreditovatelná, osoby zpočátku socializovány v cizí komunitě, a pak nuceni osvojit si další způsob bytí, který jejich okolí považuje za skutečný a platný). Kontrola informací a osobní identita - diskreditovaný a diskreditovatelný, sociální informace, symbol prestiže, symbol stigmatu, disidentifikátory, viditelnost stigmatizovaného, osobní identita, biografie, biografičtí druzí, předstírání, druhy vydírání (komplot, předběžné vydírání, sebezachraňující vydírání, klasické vydírání), prostorové rozdělení osoby dle osobní identity, problémy a důsledky předstírání, psychický stav předstírajícího, techniky kontroly informací (skrývání či zahlazování znaků, známých jako symboly stigmatu (změna jména), prezentace znaků stigmatické vady jako znaků jiného atributu, kt. je méně významných stigmatem (MR předstírá že je pacient psychiatrické léčebny), rozdělení světa na jednu velkou skupinu, jíž neřeknou nic a druhou malou, jíž řeknou vše a na její pomoc spoléhají), odhalení, zastírání. Skupinová příslušnost a identita ega - ambivalence, profesionální prezentace, příslušnost k vlastní skupině, příslušnost k cizí skupině, politika identity. Já a jeho druhý - odchylky a normy, řešení problému nedodržovaných norem, normální deviant, stigma a skutečnost. Odchylky a deviace - 2 typy sociálních kategorií (etnické a rasové menšinové skupiny, příslušníci nižších společenských tříd).

Obsah

1.
Stigma a sociální identita
2.
Kontrola informací a osobní identita
3.
Skupinová příslušnost a identita ega
4.
Já a jeho druhý
5.
Odchylky a deviace

Úryvek

"2. Kontrola informací a osobní identita

Diskreditovaný a diskreditovatelný
diskreditovaný – stigma zřetelné nebo se o něm všeobecně ví → existuje spolupráce mezi stigmatizovaným a normálními na vytváření dojmu, že odlišnost je irelevantní a není třeba věnovat ji pozornost; hl. okolnost života stigmatizovaného → zvládání napětí při společném kontaktu
diskreditovatelný – odlišnost patrná není a není předem známe nebo stigmatizovaný neví, že okolí je informováno o stigmatu → regulace informací o vadě se stává druhou hl. životní situací

Sociální informace
= info o jedinci, jeho více či méně trvalých rysů, na rozdíl od nálad, pocitů či úmyslů, jež má v daném okamžiku, tyto info stejně jako znak jsou reflexivní a ztělesněné

symboly – znaky vyjadřující soc. info; jsou k dispozici trvale; mohou být běžně vyhledávány a získávány; znaky znamenající něco pro jednu skupinu mohou znamenat něco jiného pro druhou; liší se mírou věrohodnosti

symbol prestiže – soc. info vyjádřená pomocí symbolu zakládající zvláštní nárok na prestiž
symbol stigmatu – znaky upozorňující na nesrovnalost znehodnocující identitu jedince;
narušení celkového koherentního obrazu o stigmatizovaném → snižování
hodnoty stigmatizovaného; většinou použity proti vůli nositele
disidentifikátory – znaky se sklonem narušovat v pozitivním směru na přání nositele jinak
koherentní obraz

Viditelnost
= nakolik dobře či špatně je určité stigma schopno sdělovat o svém nositeli skutečnost, že je stigmatizovaný
- klíčový faktor → to, co mohou o soc. identitě urč. jedince v každém okamžiku jeho každodenního života říci všichni, kt. potká, pro něj bude mít velkou váhu
- každá změna ve způsobu, jímž je nucen se vždy a všude prezentovat, bude tedy pro něj osudová
třeba odlišit od:
a) že „se o něm ví“ – stigma je vidět, pouhým kontaktem s druhými vejde ve známost (druzí vědí něco i z dřívějška + pomluvy)
b) vtíravosti (když lze rozpoznat, nakolik překáží toku interakce)
c) tzv. „vnímaného ohniska“ – dopad způsobilosti stigmatizovaného na různé životní obl.

Osobní identita
- v malých, trvalých společenských okruzích se každý člen po čase jeví druhým jako „jedinečná“ osoba → urč. osobu lde odlišit od ostatních; hraje uspořádanou, rutinní, ustálenou roli v soc. organizaci
- k ochraně proti potenciálnímu zkreslování soc. identity lze využít povahu info o osobní identitě (často totiž umožňuje jejich přesnou dokumentaci)
- biografie připojená k dokumentované identitě může jasně omezit možnosti volby, jež má daná osoba co do způsobů své prezentaceBiografie
- fakticky předpokládáme, že každý může mít fakticky jednu jedinou; vše co kdy nějaký čl. udělal nebo může udělat, je chápáno jako zahrnutelné do jeho biografie

Biografičtí druzí
- stejně jako soc. identita i osobní identita dané osoby rozděluje svět osob vědoucích (mají k dispozici osobní identifikace) a nevědoucích (osobní biografii si doposud nezačali vytvářet)
- osoba o níž druzí vědí, může, ale také nemusí vědět, že o ní vědí; naopak oni mohou či nemusí vědět, že ona ví či neví o tom, že oni o ní vědí
kognitivní rozpoznání – vjemový akt „umístění“ osoby, až již s konkrétní sociální identitou, či konkrétní osobní identitou
sociální rozpoznání – role dané osoby v komunikační etiketě, známe něčí osobní biografické info"

Poznámka

Konspekt z knihy: Erving Goffman - Stigma, poznamky k problemu zvladani naruseni identity; Sociologicke nakladatelstvi, Praha 2003

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5979
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse