Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategie firmy, externí a interní analýza podniku

Strategie firmy, externí a interní analýza podniku


Kategorie: Ekonomie, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce teoreticky popisuje strategii firmy. Uvádí různé přístupy ke strategii, zejména parciální a integrované. Dále se věnuje nejen základním strategickým principům, ale také externí a interní analýze podniku.

Obsah

1.
Strategie firmy
1.1.
Tradiční definice strategie podniku
1.2.
Moderní definice strategie podniku
1.3.
Plánovací přístup ke strategii
1.4.
Přírůstkový přístup ke strategii
1.5.
Strategie podniku obsahuje
1.6.
Vytvoření strategie
1.7.
Vrcholové vedení se při tvorbě strategie musí řídit deseti principy
1.8.
Vize a poslání firmy
1.9.
Změna strategie
2.
Přístupy ke strategii
2.1.
Parciální přístupy
2.1.1.
Parciální strategie dle Ansoffa
2.1.2.
Parciální strategie dle Kotlera
2.1.3.
Parciální strategie dle Portera
2.2.
Integrované přístupy
2.2.1.
Integrovaný přístup dle Beckera
3.
Základní strategické principy + příklady
3.1.
Princip variantnosti
3.2.
Princip permanentnosti
3.3.
Princip celosvětového systémového přístupu
3.4.
Princip tvůrčího přístupu
3.5.
Princip interdisciplinarity
3.6.
Princip vědomí práce s časem
3.7.
Princip vědomí práce s rizikem
3.8.
Princip koncentrace zdrojů
3.9.
Princip agregovaného myšlení
3.10.
Princip zpětnovazebného myšlení
4.
Externí analýza podniku + příklady
4.1.
Mikroprostředí
4.1.1.
Podnik
4.1.2.
Zákazníci
4.1.3.
Distribuční články a prostředníci
4.1.4.
Konkurence
4.1.5.
Veřejnost
4.2.
Makroprostředí
4.2.1.
Přírodní prostředí
4.2.2.
Technologické prostředí
4.2.3.
Ekonomické prostředí
4.2.4.
Politicko-právní prostředí
4.2.5.
Sociálně-kulturní prostředí
5.
Interní analýza podniku + příklady
5.1.
Vnitropodnikový potenciál
5.2.
Finanční situace a schopnosti
5.3.
Technická a technologická základna produkce a odbytu
5.4.
Surovinové a materiálové zdroje
5.5.
Vědeckovýzkumné a vývojové zdroje
5.6.
Lidské zdroje a úroveň řízení podniku a organizace práce
5.7.
Image a goodwill firmy
5.8.
Shrnutí výsledků externí a interní analýzy – SWOT analýza

Úryvek

"Kvalitní strategie je podmínkou úspěšného rozvoje podniku, je nezbytnou součástí strategického řízení. To obecně platí pro soukromého podnikatele, pro velký podnik s něko-lika tisíci zaměstnanci, pro výrobní podnik, neziskovou organizaci apod.


Tradiční definice strategie podniku
-chápe strategii firmy jako dokument, v němž:
- jsou určeny dlouhodobé cíle podniku
- je stanoven průběh jednotlivých operací
- a je stanoveno rozmístění zdrojů pro splnění danýchcílů

Moderní definice strategie podniku
-chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost
-(jako u tradiční def.) jsou zde stanoveny jak dlouho-dobé cíle podniku, tak průběh jednotlivých operací, je stanoveno rozmístění podnikových zdrojů nezbyt-ných pro splnění daných cílů tak, aby:
• strategie vycházela z potřeb podniku
• přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností
• odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku


Plánovací přístup ke strategii
- vidí strategii jako plán, který je explicitně a racionálně formulován a následně implementován
- manažeři při formulaci poslání a cílů podniku preferují a prosazují své vlastní cíle a názory
- ostře oddělují od sebe formulaci strategie a její implementaci

Přírůstkový přístup ke strategii
- vidí strategii jako model různých podnikových činností
- strategie je formulována, testována a adaptována někdy racionálně a někdy neracionálně, ale vždy v malých krocích a nepřetržitě
(pro firmu je nejlepší kombinace plánovacího a přírůstkového přístupu)

Strategie podniku obsahuje:
- strategické cíle
- strategické operace

Strategické cíle: pod tímto pojmem rozumíme určité stavy, jichž má být v průběhu nebo na konci období dosaženo
Strategické operace: jsou činnosti, pomocí kterých má být dosaženo strategických cílů
Strategické období: období, pro které se zpracovává strategie.

Vytvoření strategie
Strategie tedy říká, jak bude podnik usilovat o dosažení stanovených cílů. Jejím úkolem je ukazovat směr, kterým se organizace musí vydat, aby dosáhla špičkové výkonnosti ve všech oblastech – dodání hodnoty zákazníkovi, ekologie, bezpečné výroby a produkce, sociální zodpovědnosti a přínosu lidské společnosti, kvality a zisku vlastníkům a zaměstnancům. Pro dlouhodobou prosperitu je nutné dělat více než jen to, co se od firmy očekává. Špičkové podniky plní očekávání svého okolí nadprůměrně a dříve, než to po nich vyžaduje okolí.

Vrcholové vedení se při tvorbě strategie musí řídit deseti principy:
principem variantnosti, permanentnosti, principem vědomí práce s časem, principem
koncentrace zdrojů, principem tvůrčího přístupu, principem vědomí práce s rizikem, principem agregovaného myšlení, principem interdisciplinarity, principem celosvětového systémového přístupu a principem zpětnovazebního myšlení (viz v části Zákl.strategické principy)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 14 stran. Práce obsahuje tabulky a grafiku.
Práce kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha elektronických zdrojů, např: ww.dashofer.cz/download/ukazky/iso2_026_10_3_5_tab_obr.pdf?wa=WWW08IX -; http://www.kmo.zcu.cz/ZAAC-POSTUPY/AA-z%E1kl.p%F8ehl%20post.SKR..doc.; www.miras.cz/seminarky/word/marketing-analyza-mikroprostredi.doc; http://www.referaty10.com/referat/Diplom-Projekt/2/tema-2-3-Diplom-Projekt.php; http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza/1001663/45239/; http://www.strateg.cz/analysis.html; http://is.muni.cz/th/137486/esf_m/Diplomova_prace.txt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse