Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička, analýza marketingového prostředí

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička, analýza marketingového prostředí

Kategorie: Regionální ekonomika, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá analýzou marketingového prostředí mikroregionu Bystřička. Cílem této strategie rozvoje mikroregionu je nabízet lepší služby obyvatelům, podpořit zájem investorů o vstup do mikroregionu, zabezpečit komplexnost rozvoje mikroregionu v podmínkách jeho udržitelného rozvoje a vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost vůči jiným regionům v rámci České republiky i celé Evropské unie. Práce nejprve charakterizuje mikroregion, marketingovou situaci v něm. Druhá část se zabývá analýzou kritických bodů, SWOT analýzou a strategie pro další rozvoj mikroregionu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Profil území
2.1
Seznam obcí v mikroregionu
2.1.1
Bukovany
2.1.2
Bystrovany
2.1.3
Daskabát
2.1.4
Hlubočky
2.1.5
Mrsklesy
2.1.6
Přáslavice
2.1.7
Svésedlice
2.1.8
Tršice
2.1.9
Velká Bystřice
2.1.10
Velký Újezd
3.
Způsob zkoumání marketingového prostředí
4.
Identifikace základních kritických bodů
5.
SWOT Analýza
6.
Návrh souhrnné vize rozvoje mikroregionu
6.1
Technická a dopravní infrastruktura
6.2
Sport, kultura, volný čas, kvalita života
6.3
Cestovní ruch
6.4
Podpora podnikatelských aktivit
6.5
Bydlení
6.6
Životní prostředí
7.
Návrh členění vize na strategické cíle rozvoje mikroregionu
8.
Návrh strategií k dosažení strategických cílů
9.
Soupis použitých zdrojů informací

Úryvek

1. „ Způsob zkoumání marketingového prostředí

Pro zkoumání marketingového prostředí jsem využil několik zdojů. Většina informací byla získana předeším z vlastních zkušeností a znalostí mikroregionu formou pozorování. Dále jsem vycházel také z údajů Českého statistického úřadu o vývoji zaměstnanosti a dalších základních ukazatelů. Většina těchto informací je volně přístupna veřejnosti a to hlavně na internetových stránkach ČSU.

Rovněž jsem využil sběru statistických dat provedeného pro regionální agenturu Olomoucko. Jednalo se o sběr dat z různých odvětví cestovního ruchu a z různých lokalit Olomoucka. Částečně jsem použil i údajů cestovním ruchu a jeho rozvoji získaných z webových stránek Olomouckého kraje. Všechny tyto metody jsem si zvolil z důvodu praktičnosti a jednoduché dostupnosti údajů. Pro hlubší analýzu v budoucnu bych volil i další zdroje poskytující podrobnější náhled na problematiku.

2. Identifikace základních kritických bodů

Mezi hlavní překážky v podnikání jsou nejčastěji podnikateli uváděny: dopravní dostupnost, pokled poptávky, špatná platební morálka, nedostatečná legislativa, vysoká daňová zatíženost a nedostupnost úvěrů. Podniky v mikroregionu Bystřička jsou všeobecnš podinvestovány, což způsobuje zaostávání jejich technologické úrovně a nižší konkurenceschopnost výrobků.

Dalším problémem je infrastruktura. Jednotlivé obce mají jen částečně vybudovány rozvody plynu. Veřejná vodovodní síť je vyřešena jen zhruba v polovině obcí. Stejná situace je i s budováním vlastní kanalizační sítě. Telekomunikační zabezpečení je dostačující. Pro další rozvoj regionu je nutnou podmínkou vybudování rychlostní komunikace. Se zahájením její výstavby se počítá na duben roku 2010. U místních komunikací brzdí jejich opravy nedostatek financí.

Jako bariéru rozvoje v oblasti lidských zdrojů vidím nedostatek finančních prostředků vkládaných do školství. To je následně projevuje v nedostatečné úrovni některých vzdělávacích zařízení. V mikroregionu je síť základních škol poměrně rovnoměrná a na relativně dobré úrovni. Ovšem chybí zde zcela systém dalšího vzdělávání pro dospělé.
V mikroregionu je také zcela nedostatečná síť ubytovacích zařízení, což brzdí rozvoj cestovního ruchu. Je zde rovněž nedostatek stravovacích zařízení a v některých obcích chybí zcela.

Možnou hrozbou pro mikroregion je také nedostatek iniciativy některých představitelů obcí a podnikatelů.

3. SWOT Analýza

Silné stránky
• vzrůstající počet obyvatel v mikroregionu, pozitivní migrační trendy, zájem o bydlení
• v mikroregionu
• výhodná poloha a dopravní dostupnost většiny obcí
• vysoký stupeň plynofikace, elektrifikace, digitalizace telefonních sítí v obcích
• zastoupení tradičních průmyslových podniků
• dostatek kvalifikovaných a poměrně levných pracovních sil
• nízká cena pozemků pro podnikání
• na většině území mikroregionu není riziko záplav
• obce nejsou předluženy ani neručí za závazky třetích osob
• základní infrastruktura pro rekreační a sportovní využití

Slabé stránky
• nedostatečný počet zaměstnavatelských subjektů v obcích
• nevznikají nové pracovní příležitosti v obcích
• nízká průměrná mzda v mikroregionu
• nevyhovující výrobní i nevýrobní služby poskytované obyvatelům většiny obcí
• chybí infrastruktura oblasti sociální sféry a plné občanské vybavenosti (zdravotní
zařízení, pošta, péče o starší občany) ve většině obcí
• špatný technický stav komunikací v některých obcích
• chybí volné plochy průmyslových zón v mikroregionu
• nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů
• nedostatečná spolupráce (partnerství) mezi veřejným a soukromým sektorem
• špatná propagace mikroregionu i jednotlivých obcí“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18192
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse