Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká a renesanční filozofie

Středověká a renesanční filozofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma středověká a renesanční filozofie. Popisuje přehled nejdůležitějších směrů, jejich charakteristiku, představitele a díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Antika
3.
Křesťanství
4.
Patristika
5.
Scholastika
6.
Renesanční filozofie

Úryvek

"- na přelomu tisíciletí se začíná rodit křesťanství
- narození Ježíše Nazaretského
- křesťanství se postupně mísilo s řeckou a římskou kulturou  evropská civilizace má dvojí kořeny
- křesťanství nejdřív považováno za sektu (zakázáno, pronásledováno  lidi to stmelilo)
- 313 n. l. – Edikt milánský (Konstantin)  křesťanství legální, zrovnoprávnění s ostatními náboženstvími
- 1054 – velké schizma: církev ortodoxní - pravoslavná(Konstantinopol) a římskokatolická (Řím)
- římskokatolická- Ježíš ustanoven jako Bůh, ortodoxní- jako výjimečný člověk
- pohanství = nekřesťanství, hlavně na vesnicích (paganus = pohan)

ANTIKA: (hlavně helénismus)
• vztah člověka k bohu: bůh jako nějaký princip, první hybatel (staví se často kriticky k polyteismu)
• vztah člověka ke světu: člověk je středem světa, musí dojít naplnění, po smrti nic není
• vztah člověka k člověku: filantropia, všichni jsou si rovni
• cílem života: naplnit blaženost


KŘESŤANSTVÍ:
• vztah člověka k bohu: bůh - všemohoucí stvořitel, spasitel, milosrdná bytost; člověk musí být pokorný (to je ta nejvyšší ctnost), svět z ničeho, člověk je prostředník
• vztah člověka ke světu: spása je mimo tento svět, záleží na tobě a na bohu, jestli budeš spasen; nebe x peklo – svět má význam, po smrti nový život
• vztah člověka k člověku: člověk musí mít rád sebe, aby měl rád druhého- miluj bližního svého
• cílem života: pokora

- střet antických myšlenek a křesťanského pohledu na svět
2 základní období: patristika
scholastika
- cílem středověké filosofie postupné splynutí antického myšlení s křesťanstvím

problémy středověké filosofie:
1. problém teologický – učení o Bohu a Boží trojici
2. problém christologický – o Kristu
3. problém antropologický – dědičný hřích, svoboda lidské vůle

1) PATRISTIKA (1. – 8. st.)
- učení církevních otců – lat. Pater = otec
- formuje se základ křesťanství, církve
- zabývá se teologicky významnou literaturou
- 3 etapy patristiky: apologetika - obrany a obhajoby křesťanství, literární spisy, většinou forma dopisu,
1. a 2. století
dogmatika - tvoření církevních pouček (dogmat), podle kterých by se měl řídit
církevní (křesťanský) svět, 3. a 4. století, dogmata – pravdivá tvrzení,
která se nemusí dokazovat, jsou nezpochybnitelné
systematika - cílem uvést dogmata do systému, 5. – 8. Století
Apologetika
Tertulianus
- pravda víry je nepřístupná sféře myšlení (všechno v té době rozumové, ale víru nemůžeme
myšlenkově zdůvodnit)
- bohaté vzdělaní – medicína, rétorika, přírodní vědy, právo
- 1. latinsky píšící církevní spisovatel - šíření křesťanské věrouky a jejích mravních ideálů

Dogmatika
- bojuje se s heretiky = kacíři
- hereze = kacířské myšlenky  vznikají bludné nauky (vrhají špatné světlo na křesťanství)
Gnosticismus
- směr, který kombinuje orientální a řeckou filozofii + křesťanské prvky
- světy vznikly emanací z nejvyššího skrytého boha  z něho celá řada duchů = AIÓNOVÉ, kteří přichází na svět a mají lidi vést
- Kristus byl člověk, ve kterém přebýval aión (seslán na Zem, aby učil lidi o novém Bohu); Kristus na kříži= aión už ho opustil, Ježíš zemřel jako obyčejný člověk
- myšlenka vysvobození (záchrany) lidské duše z vězení hmoty a těla poznáním vztahů mezi lidským a božským

Manicheismus
- založil Peršan Mání ve 3. století
- dualismus mezi světlem a tmou, duchem a hmotou, dobrem a zlem
- cíl: osvobození duše ze zajetí hmoty pomocí sebepoznání a přísné askeze

Origenes, Klemens

Systematika
Augustus Aurelius (Svatý Augustýn)
- žil bohémským životem  nakonec přijal víru (nechal se pokřtít)
- dobré vzdělání – práva, rétorika
- díla:
Vyznání - popisuje svůj předešlý život a pozdější přerod (Bůh ho vyvádí, pomáhá mu)
O trojici - řeší otázku trojjedinosti Boha
O svobodě vůle
O obci boží
1) otázka Boha – zda ho můžeme poznat
- cílem lidského života a lidské duše je poznat Boha – nelze poznat přímo
- způsoby poznání Boha:
a) poznat svět kolem sebe – ptát se světa, hledat v něm
b) hledat v sobě
c) překročit vlastní zkušenost (např: Proč jsem to musel zažít? – abych mohl něco
poznat, pochopit  mám zkušenost, že jsem byl silný, něco jsem si uvědomil)
2) nauka o trojici
- božský základ existuje ve třech osobách (otec, syn, duch svatý)  v každé božský základ úplný
- vycházejí ze sebe
3) otázka svobody a predestinace (= předurčení)
- jediným svobodným člověkem, který se kdy narodil, byl Adam- měl svobodnou možnost vybrat si  my jsme všichni zdědili jeho hřích
- mohl dosáhnout nesmrtelnosti, ale spáchal hřích a přenesl ho na své potomky
- záleží jen na Bohu, pokud nás spasí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28256
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse