Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strědověké až novověké křesťanství - výpisky z přednášek religionistiky

Strědověké až novověké křesťanství - výpisky z přednášek religionistiky

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vývojem křesťanství v kontaktu se světovými událostmi, politikou a vnitřním vývojem náboženství a filosofie. Je psána v heslech.

Obsah

1.
Zlořády v církvi
2.
Předchůdci Jana Husa
3.
Mistr Jan Hus
4.
Tři proudy radikálního hnutí
5.
Jednota bratrská
6.
Období renezančního papežství
7.
Proudy protestantizmu
8.
Katolická protireformace
9.
Tridentský koncil
10.
Reformace ve Francii
11.
Misie
12.
Proměnění německé reformace
13.
Pietizmus
14.
Modernizace
15.
Procesy sekularizace
16.
Osvícenství
17.
Reformace v Anglii
18.
Reformace ve Skotsku
19.
Jednota bratrská v Českých zemích
20.
Katolická církev v 19. Století
21.
Protestantizmus
22.
Sociální encykliky
23.
Teologie osvobození
24.
Reakce křesťanství na politické výzvy 20. Století
25.
Fašistický režim v Itálii
26.
Nacistické Německo
27.
Teologické vymezení situace moderního člověka ve společnosti
28.
Vývoj katolické církve v posledních 40. Letech
29.
Druhý Vatikánský koncil

Úryvek

“DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL
- v roce 1962 bylo zahájeno jednání dalšího ekumenického koncilu – II. vatikánský koncil
- byl největší co do počtu projednávání témat a dokumentů
- přijímal nové konstituce, dekrety, deklarace
- přizpůsobení se modernímu světu

- 1. LITURGIE
o zásadní průlom
o zrušena dominance latiny jako liturgického jazyka (kázání se v latině neodehrávalo)
 latina tedy ustupuje a mše by zpravidla měly být slouženy v národních jazycích
o uspořádání liturgického prostoru
 dosud kněz mši vysluhoval směrem k oltáři
 odtud je mše sloužena čelem k věřícím
 před oltář se klade menza, na které se vysluhuje svátost oltářní
 umožnil přijímání podobojí (postupné přibližování se kléru k laikům)
 koncepce liturgie
• i když jsou předepsány liturgické knihy, tak změny umožňují větší otevřenost – různá hudba, nástroje...
o „Sacrosanctum Concilium“
 první dokument tohoto stylu, který Vatikánský koncil přjal
 1963

- 2. OTEVÍRÁNÍ SE VŮČI SVĚTU
o v roce 1963 papež umírá a jeho nástupcem se stává Pavel VI., který na něj s jistými výhradami navázal
o ve druhém období začal zasedat v roce 1964
o zde byla přijata většina dokumentů spojených s otevíráním se vůči světu
o „Lumen Gentium“
 konstituce, shrnutí věroučných dogmat a tvrzení
 je zde zřejmý posun ve vztahu k okolní společnosti
 akceptována věda, důstojnost člověka apod.
 shrnuje nedílné základní jádro, které bylo srozumitelné pro moderního člověka

o větší zapojení laiků do fungování katolické církve bylo shrnuto v dekretu „Apostolica actusiatem“
 role poradních orgánů, zapojování laiků do funkce farnosti
 vyvolal jisté kontroverze
 liberálové z farních rad chtěli vytvořit něco na způsob správních rad, nejen debatních kroužků
• chtěli jim přiřknout pravomoci – někteří chtěli jejich vyjádření k tomu, kdo bude farářem
• chtěli ovlivňovat misijní strategii apod.
 konzervativci je však chápou jako konzultační platformy, které nechávají rozhodnutí na faráři
 byl však problém nedostatku kněží

o dal důraz na instituci jáhna
 nevztahuje se na něj celibát – na TRVALÉHO!

o vedle vnitřních otázek se koncil zbýval také tématem ekumenizmu
 není akceptován stoprocentně
 předpokládal by rovnost všech církví, ne katolickou církev jako jedinou správnou
 není plnoprávným členem ekumenické rady církví
 otevřená komunikace a spolupráce s ostatními církvemi
 této problematice se věnoval dekret „Unitatis Re Integratio“
 pravoslavným je věnován dekret „Orientalium Ecclesiarum“
• v roce 1965 katolická církev zrušila exkomunikační bulu z roku 1054

 zvlášť tedy řeší vztahy k pravoslavným a k protestantům

o dalším tématem byl mezináboženský dialog
 deklarace „Nostra Etate“
 přiklonění k náboženské toleranci a respektování

- 3. POSTAVENÍ K SOUČASNÉMU SVĚTU
o nejvýznamnější dokument – konstituce „Gaudium et Spes“
 princip aggiornamenta
 snaha o otevřenost, církev by se neměla izolovat, měla by se stát mluvčím utlačovaných
 katolická církev by se měla stát aktivní součástí společenského života

- koncil skončil roku 1965
- katolická církev zcela změnila svou tvář
- výsledka nebyly akceptovány všemi s naprostm nadšením a byla zde relativně silná skupina konzervativců, kteří se stavěli ke koncilu s jistou zdrženlivostí, popř. radikálně zamítli výsledky koncilu – arcibiskup Marcel Lefebre
o jednoznačně odmítl myšlenky ekumenizmu
o nesouhlasil se změnami v liturgii (národní jazyk...)
o byl exkomunikován, protože přestoupil své pravomoci, když vysvětil několik biskupů bez souhlasu Vatikánu
o lefebristé – sekta – mají vlastního papeže
- v Irsku byl velkým problémem v národním jazyce – v angličtině (stále sloužili mše v latině)
- podobná situace byla ve Španělsku
- ve většině ostatních zemí to bylo přijato s nadšením – největší např. v Holandsku, Německu, Francii
- jinak převažoval umírněný pohled – souhlas, ale není potřeba velkého liberalizmu
- v průběhu 60. let se pozměnil postoj některých postav z liberála na konzervativce – např. Joseph Ratzinger
o na druhém vatikánském koncilu působil jako mladý teolog liberálnějšího křídla
o kolem roku 1969 se jeho postoj změnil na základě studentských bouří, které se přehnaly západní Evropou
o studenti dávali najevo, že nesouhlasí s morálkou svých otců, navrhují volnou lásku, toleranci k drogám
o katolická církev by si měla hájit své hodnoty
o chápal to jako ohrožení integrity katolického světa
o chce bránit svět proti takovýmto myšlenkám
o byl koncem 70. let jmenován do čela Kongregace pro nauku církve
o mnohé jeho zákroky jsou konzervativní"

Poznámka

Psáno v heslech. Práce není bohužel moc přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13989
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse