Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stres a komunikace

Stres a komunikace


Kategorie: Komunikace, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce zkoumá vliv stresu na komunikaci. Nejdříve autor obecně vysvětluje pojmy stres a stresor. Zabývá rozdíly mezi zátěží, stresem a také dělením stresorů. Poté se věnuje základním komunikačním funkcím. Objasňuje druhy verbální a neverbální komunikace. Závěrečná část patří informacím, jak stres ovlivňuje nejen řeč, ale i chování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stres a stresor
3.
Komunikace a základní komunikační funkce
3.1
Verbální komunikace
3.2
Neverbální komunikace
4.
Jak stres ovlivňuje komunikaci
5.
Závěr

Úryvek

"1. Stres
Anglický výraz „stress“, který byl původně používán zejména v technickém smyslu slova, popisoval původně tlak působící na nějaký předmět. Toto slovo vychází z latinského stringere, které znamená utahovat nebo stahovat. Slovní spojení „být ve stresu“ můžeme chápat analogicky jako „být pod tlakem“. (Křivohlavý, 1994). Stres je pojem, který je v psychologické literatuře většinou používán jako totožný s pojmem zátěž. Jednotliví autoři chápou stres velmi široce ve smyslu všech stavů a situací, kdy působí na jedince nepříznivé podmínky, jindy jsou pojmy stres, stresor, zátěž a tenze používány v podstatě jako jeden pojem, u dalších vědců je tohoto pojmu používáno pouze v souvislost s okolnostmi, za kterých již jedinec není schopen účelně reagovat (Machačová, 1978). Nejlépe je stres definován asi jako výsledek interakce mezi určitou silou působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku (Selye, 1966). Mechanismem poplachové reakce jsou nervové a hormonální změny, které v těle navozují stav pohotovosti, jako přípravu na boj nebo útěk a tím i jako pomoc pro přežití. Za způsoby zpracování stresu považujeme takové psychické pochody, které se aktivují při vzniku stresu z toho důvodu, aby nastolily jeho zmírnění nebo ukončení.
Stres je prospěšný dodnes. Aby pomáhal správné adaptaci, nesmí překročit meze, kdy organismu nepomáhá, ale poškozuje jej.
Podle toho jak na jedince stres působí, jej můžeme rozdělit na distres a eustres. Distres má záporné účinky vedoucí až k onemocnění, naopak eustres působí kladně, například k nabuzení organismu při sportu.
Se stresem souvisí i pojem stresor. Stresor je definován jako činitel vnějšího prostředí vyvolávající v organismu stav stresu či stresovou reakci (Hartl, Hartlová, 2004). Mezi nejvýznamnější stresory se zařazují hlad, podvýživa, uvědomovaná bída, hluk, konflikty a traumatické životní události.

Stresory se dále dělí na:
Objektivní stresory, které mohou být ve vnějším prostředí, ve vlastní životosprávě, v práci a pracovním prostředí a v meziosobních vztazích
Subjektivní stresory, kdy je jedinec stresorem sám sobě například jde o obavy z vlastní budoucnosti a potíže při rozhodování (Míček, 1984).

Co se týče intenzity stresové reakce v organismu, nejčastěji je zjišťována pomocí fyziologických ukazatelů, jako je např. krevní tlak, zvýšená dechová frekvence atd. Je ale také důležité zkoumat závažnost stresu pro organismus i z psychologického hlediska, aby tak bylo možné získat úplný obraz intenzity stresu (Machačová, 1978)."

Poznámka

Práce je částečně kompilační.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20323
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse