Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Strojírenská technologia

Strojírenská technologia

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na strojírenskou technologii a na její první část. Obsahuje čtyřicet otázek ohledně tohoto problému, které jsou vymezeny v obsahu.

Obsah

1.
Popíšte technológiu sústruženia a rezné podmienky
2.
Rezné sily pri sústružení, veľkosť a tvar prierezu triesky
3.
Uhol nastavenia – hrubovanie, hladenie
4.
Sústružnícke nástroje – rezné materiály, geometria reznej časti sústružníckeho noža
5.
Popíšte univerzálny hrotový sústruh
6.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na sústruhu
7.
Charakteristika frézovania
8.
Protibežné a súbežné frézovanie
9.
Frézovacie nástroje a ich ostrenie
10.
Voľba rezných podmienok pri frézovaní
11.
Frézovacie stroje
12.
Merací postup, mer technika, priama mer metóda,.......
13.
Presnosť merania, Opakovateľnosť, reprodukovateľnosť........
14.
Charakteristiky meracích prístrojov
15.
Veličiny a jednotky SI
16.
Meranie posuvným meradlom
17.
Meranie mikrometrom
18.
Meranie sínusovým pravítkom
19.
Meranie pasametrom
20.
Stroje na brúsenie – brúsne kotúče
21.
Hrotové brúsky, bezhrotové brúsky
22.
Zvislé rovinné brúsky, nástrojové brúsky + technológia obrábania
23.
Hobľovacie a obrážacie stroje + technológia obrábania
24.
Preťahovacie a pretláčacie stroje + technológia obrábania
25.
Lapovacie stroje + technológia obrábania
26.
Honovacie stroje + technológia obrábania
27.
Základy kontroly a merania, druhy kontroly, meranie, kontrola rozmeru kalibrom
28.
Druhy chýb merania
29.
Meradlá dĺžky, delenie meradiel
30.
Číselníkové odchýlkomery
31.
Meranie subitom
32.
Meranie mikrometrickým odpichom
33.
Meranie drsnosti obrobeného povrchu
34.
Meranie teplôt
35.
Meranie rezných síl
36.
Meranie ozubených kolies
37.
Tvorba technologických postupov
38.
Superfinišovanie
39.
Nekonvenčné spôsoby obrábania
40.
Vŕtanie a vyvrtávanie

Úryvek

"4. sústružnícke nástroje – rezné materiály, geometria reznej časti sústružníckeho noža.
Sústružnícke nástroje – celistvé, monolitické
– držiaky s reznou časťou pripevnenou spájkovaním alebo mechanicky
Podľa tvaru noža: radiálne, prizmatické, kotúčové, tangenciálne
rezné materiály:
a) nástrojové ocele: - uhlíkové, - legované, - rýchlorezné.
b) spekané karbidy: - nepovlakované: I. jednokarbidové (WC – kobaltové spojivo),
II. dvojkarbidové (WC, TiC, Co-spojivo).
III. viackarbidové (WC, TiC, NbC)
- povlakované – jednovrstvové, – dvoj a viacvrstvové povlaky.
c) nekovové rezné materiály: i) keramika: na báze nitridu kremíka Si3N4 - nitridy,
na báze oxidu hlinitého Al2O3 - oxidy:
I. čisté oxidy hliníka (čistá keramika)
II. cermety (asi 60 % Al2O3 +kovy alebo karbidy kovov)
III. karbidové oxidy (asi 75 % Al2O3 + karbidy kovov)
ii) CBN – kubický nitrid bóru,
iii) PKD – polykryštalický diamant.
Geometria reznej časti:

5. popíšte univerzálny hrotový sústruh


Lôžko – spája jednotlivé časti sústruhu navzájom a zachytáva rezné sily. Na hornej časti lôžka je
prizmatické vedenie, vonkajšie slúži na pozdĺžny suport, vnútorné pre koník a lunetu.
Vreteník – je upevnený v ľavej hornej časti lôžka. Od jeho presnosti závisí presnosť práce
sústruhu. Vreteno má na konci kužeľovú dutinu pre upínací hrot a presne brúsenú valcovú plochu
pre stredenie upínacích hláv a závit pre jej naskrutkovanie. Vreteno dostáva otáčavý pohyb od
elektromotora cez prevodovú skriňu a lamelovú spojku.
Koník – podopiera voľný koniec dlhých súčiastok. Upevňuje sa na vnútornom vedení lôžka
príložkou a výstredníkom. Presnejšia poloha hrotu sa nastavuje vysúvaním pinoly z telesa koníka.
Pinola má vpredu kužeľový otvor na upnutie hrotu.
Suport – časť sústruhu, ktorá umožňuje upnutie a pohyb nástroja v pozdĺžnom a priečnom
smere. Musí zachytávať aj rezné sily, namáhajúce nástroj pri práci. Skladá sa z pozdĺžnych a
priečnych nožových saní, upínacieho zariadenia nástrojov a suportovej skrine.
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na sústruhu
Tu si treba hocičo navymýšľať, nič som na to nenašiel. Nejaké moje nápady:
Pri modernejších sústruhoch s chladením je spustenie stroja závislé na zatvorených dverách. Na každom stroji je veľké červené tlačidlo na okamžité zastavenie stroja. Motor stroja je špeciálne navrhnutý tak, že jeho spúšťač pri výpadku prúdu sa vypne a pri opätovnom spustení prúdu sa stroj sám od seba nespustí. Používajú sa rôzne ochranné kryty na rotujúce časti a pod....
7. Charakteristika frézovania
- materiál obrobku je odoberaný reznými klinmi otáčajúceho sa nástroja,
- obrábanie charakteristické dvoma na seba viazanými pohybmi:
- rotačný pohyb nástroja (hlavný pohyb),
- posuvný pohyb najčastejšie obrobku prevažne v smere kolmom na nástoj.
Posuv: - priamočiary, - kruhový.
Rozlišujeme :
 -posuv na zub (fz),
 -posuv na otáčku (fn),
 -minútový posuv (fm).
fm= fn . n = fz . z . n
Podľa použitého nástroja: - valcové frézovanie,
- čelné frézovanie,
- okružné a planétové frézovanie.
Rezná rýchlosť - dráha opísaná rezným klinom po cykloide (obr. 2) za časovú jednotku.
Hĺbka rezu ap - hrúbka odoberanej vrstvy materiálu pri jednom prechode frézy
Šírka frézovania b je rozmer frézovanej plochy nameraný:
 v smere s rovnobežnom s osou frézy (obr. 3a) alebo
 v smere kolmom na os (obr. 3b).
8. Protibežné a súbežné frézovanie
Protibežné frézovanie
Zmysel rotácie nástroja je proti smeru posuvu obrobku. Obrobok sa posúva pod frézu proti jej otáčaniu. Obrobená plocha vzniká pri vnikaní nástroja do obrobku.
Rezné kliny režú od minimalnej hrúbky triesky a končia rezanie pri maximálnej hrúbke.
Výhody : - plynulejší záber zubov, trvanlivosť nástroja nezávisí na povrchu,
- záber zubov nezávisí na hĺbke rezu, priaznivejšie mechanické namáhanie.
Nevýhody : - podkĺzavanie obrábaného materiálu,
- zvýšenie opotrebenia rezných klinov,
- väčšia drsnosť obrobenej plochy,
- výslednica síl smeruje nahor.
Súbežné frézovanie
Zmysel rotácie nástroja je v smere posuvu obrobku. Obrobok sa posúva pod frézu v smere jej otáčania. Maximálna hrúbka triesky vzniká pri vnikaní zubu frézy do obrobku a postupne sa zmenšuje do nuly.
Rezné sily pôsobia zvyčajne smerom dolu.
Výhody: - výslednica rezných síl pritláča obrobok do upínacieho zariadenia,
- vyššia trvanlivosť – možnosť použitia vyšších vc a fz,
- menšia drsnosť povrchu obrobeného povrchu,
- odpadá podkĺzavanie, hrnutia materiálu, nepravidelné rezanie,
- menší potrebný rezný výkon,
- menší sklon k chveniu.
Prierez a hrúbka triesky sa počas záberu menia ----kolísanie rezných síl.
Odstránenie nerovnomerného chodu fréz – nahradením rovných zubov zubami šikmými.

Obr. 4 Schéma protibežného frézovania Obr. 5 Schéma súbežného frézovania"

Poznámka

střední, Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29409
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse