Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura a složení atomu - maturitní otázka 20/26

Struktura a složení atomu - maturitní otázka 20/26

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z chemie se zabývá strukturou a složením atomu. V úvodu je popsán vývoj představ o této problematice od antiky až do současnosti. Dále se práce velmi podrobně zabývá kvantově-mechanickým modelem atomu. Zaobírá se atomovým jádrem, elektronovým obalem, orbitaly, kvantovými čísly a na závěr pravidly pro elektronovou konfiguraci atomů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Chemická vazba - maturitní otázka 19/26, následující Kinetika a energetika chemických reakcí - maturitní otázka 21/26.

Obsah

1.
Vývoj představ o stavbě atomu
1.1
Starořečtí atomisté
1.2
Daltonova atomová teorie
1.3
Pudinkový model
1.4
Rutherfordův planetární model
1.5
Bohrův model atomu
1.6
Sommerfeldův model
2.
Kvantově-mechanický model atomu
2.1
Atomové jádro
2.1.1
Proton
2.1.2
Neutron
2.1.3
Čísla Z, A, N, prvky, nuklidy, izotopy
2.1.4
Stabilita atomového jádra
2.1.4
Jaderné síly
2.1.5
Přirozená radioaktivita, radioaktivní záření, složky
2.1.6
Umělá radioaktivita
2.1.7
Jaderné reakce a jejich využití
2.1.8
Druhy radioaktivních (RA) přeměn
2.1.9
Energie RA záření
2.1.10
Rychlost RA přeměny, poločas rozpadu
2.1.11
Detekce RA
2.1.12
Radioaktivní rozpadové řady
2.2
Elektronový obal atomu
2.3
Atomové orbitaly
2.4
Kvantová čísla
2.5
Stavy, vrstvy
2.6
Pravidla elektronové konfigurace atomů

Úryvek

„A. Vývoj představ o stavbě atomu

1. STAROŘEČTÍ ATOMISTÉ
- 5. století př. n. l. - Demokritos, Leukyppos - řečtí filosofové říkali, že všechny látky jsou složeny z nedělitelných částic - atomů (atomos = řecky nedělitelný)
- nepředpokládají vnějšího hybatele
- tvary atomů - pevné látky - s háčky, kapaliny - s výstupky, plynné látky - kulové

2. DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE
- 1808 - Dalton - všechny látky jsou složeny z atomů, o kterých se předpokládá, že jsou dále nedělitelné, atomy jednoho prvku jsou stejné
- při chem. reakci se atomy spojují, přeskupují, přitom nemizí ani nevznikají ZZH
- při slučování se na jeden atom jednoho prvku naváže vždy stejný počet atomů druhého prvku Zákon slučovacích poměrů

3. PUDINKOVÝ MODEL
- 1897 - J. J. Thomson - objevitel elektronu, neznal jádro pudinkový model - kladně nabitá koule, ve které jsou jako rozinky rozptýleny elektrony

4. RUTHERFORDŮV PLANETÁRNÍ MODEL
- 1911 - E. Rutherford - objevitel atomové jádro - ostřeloval α-částicemi zlatou fólii
- 1920 - objevil proton
- elektrony obíhají jádro jako planety slunce - elektron by ztrácel energii> přibližoval by se k jádru rozpory s klasickou fyzikou
- poznal velikost atomu (10-10 m) a jádra (10-14 - 10-15 m)
- hmotnost soustředěna v jádře

5. BOHRŮV MODEL ATOMU
- 1913 - dán Niels Bohr - přijal planetární model, ale přidal k němu postuláty
- vychází z kvantové teorie (Max von Planck)
- E = h* (h= Planckova konstanta, = frekvence záření)
- vychází z fotoelektrického jevu (A. Einstein) - vlnově korpuskulární charakter fotonu
- platí jen pro jednoelektronové atomy (H, He), nedovede vysvětlit vznik chem. vazby

Postuláty: 1) elektrony se pohybují kolem jádra po určitých drahách (orbitalech), kde jejich E je celočíselným násobkem zákl. energetického kvanta
2π*r*me*ve = n*h r*me*ve = dráhový moment
čím dále od jádra, tím větší E! n = celé číslo 1, 2, 3, 4,…
2) pokud se e- pohybuje po stacionární dráze, nemění se E
3) E se mění při přemístění do vyšší nebo nižší hladiny
z vyšší do nižší hladiny se vyzáří h*

6. SOMMERFELDŮV MODEL
- rozdíl od Bohrova modelu - eliptické dráhy
B. kvantově-mechanický model atomu

- 1924 - Luis de Broglie - dává všem mikročásticím dualistický charakter
- korpuskule (hybnost) x vlnění (interference, ohyb)
- 1926 - Heisenberg - princip neurčitosti - lze určit pravděpodobnost s jakou se e- vyskytuje v určité části prostoru
- nelze přesně najednou určit polohu a hybnost
- 1927 - Schrödinger - určil vlnovou funkci 2, pomocí které lze vypočítat
pravděpodobnost výskytu e- v atomu
Schödingerova rovnice“

Poznámka

Práce obsahuje schémata a rovnice. Čistý text práce dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17922
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse