Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Struktura, vlastnosti a chování P6 – P1 prvků a jejich sloučenin

Struktura, vlastnosti a chování P6 – P1 prvků a jejich sloučenin

Kategorie: Chemie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce charakterizuje skupiny P6 až P1 prvků periodické soustavy prvků. U jednotlivých skupin autor popisuje, kde se jednotlivé prvky vyskytují. Poté objasňuje jejich vlastnosti, způsob získávání a využití. Skupinu uzavírá přehled sloučenin prvků náležejících do dané skupiny.

Obsah

1.
P6 prvky - vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, xenon, radon)
1.1
Výskyt vzácných prvků
1.2
Vlastnosti vzácných prvků
1.3
Výroba vzácných prvků
1.4
Použití vzácných prvků
1.5
Sloučeniny vzácných prvků
2.
P5 prvky – halogeny (fluor, chlor, brom, jod, astat)
2.1
Výskyt halogenů
2.2
Vlastnosti halogenů
2.3
Příprava halogenů
2.4
Výroba halogenů
2.5
Použití halogenů
2.6
Sloučeniny halogenů
3.
P4 prvky - chalkogeny (kyslík, síra, selen, tellur a polonium)
3.1
Výskyt chalkogenů
3.2
Vlastnosti chalkogenů
3.3
Výroba chalkogenů
3.4
Použití chalkogenů
3.5
Sloučeniny chalkogenů
4.
P3 prvky (dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut)
4.1
Dusík
4.1.1
Výskyt dusíku
4.1.2
Vlastnosti dusíku
4.1.3
Příprava dusíku
4.1.4
Výroba dusíku
4.1.5
Použití dusíku
4.1.6
Sloučeniny dusíku
4.1.7
Dusíkatá hnojiva
4.2
Fosfor
4.2.1
Výskyt fosforu
4.2.2
Vlastnosti fosforu
4.2.3
Tři hlavní modifikace fosforu
4.2.4
Výroba fosforu
4.2.5
Použití fosforu
4.2.6
Sloučeniny fosforu
4.2.7
Fosforečná hnojiva
4.3
Arsen
4.4
Antimon
4.5
Bismut
5.
P2 prvky(uhlík, křemík, germanium, cín, olovo)
5.1
Uhlík
5.1.1
Výskyt uhlíku
5.1.2
Vlastnosti uhlíku
5.1.3
Výroba uhlíku
5.1.4
Použití uhlíku
5.1.5
Sloučeniny uhlíku
5.2
Křemík
5.2.1
Výskyt křemíku
5.2.2
Vlastnosti křemíku
5.2.3
Výroba křemíku
5.2.4
Použití křemíku
5.2.5
Sloučeniny křemíku
5.3
Germanium
5.4
Cín
5.4.1
Výskyt cínu
5.4.2
Vlastnosti cínu
5.4.3
Výroba cínu
5.4.4
Použití cínu
5.4.5
Sloučeniny cínu
5.5
Olovo
5.5.1
Výskyt olova
5.5.2
Vlastnosti olova
5.5.3
Výroba olova
5.5.4
Použití olova
6.
P1 prvky (bor, hliník, gallium, indium, thallium)
6.1
Bor
6.1.1
Výskyt boru
6.1.2
Vlastnosti boru
6.1.3
Výroba boru
6.1.4
Použití boru
6.1.5
Sloučeniny boru
6.2
Hliník
6.2.1
Výskyt hliníku
6.2.2
Vlastnosti hliníku
6.2.3
Výroba hliníku
6.2.4
Použití hliníku
6.2.5
Sloučeniny hliníku
6.3
Gallium
6.4
Indium
6.5
Thallium

Úryvek

"VZÁCNÉ PLYNY
= jsou to prvky, které patří do VIII. A skupiny periodické soustavy prvků
- patří sem prvky: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon
- atomy těchto prvků (kromě helia) mají ve valenční vrstvě 8 valenčních elektronů v uspořádání ns2np6 (proto patří mezi p6 prvky)
- elektronové uspořádání vzácných plynů způsobuje netečnost (neochotu) atomů se slučovat a vysvětluje, proč se tyto prvky vyskytují v přírodě ve formě jednotlivých atomů - jsou jen v atomovém stavu - jejich neslučivost si vysvětlujeme značnou stabilitou jejich atomů, jsou to také prvky nereaktivní

Výskyt:
- všechny tyto prvky se vyskytují ve vzduchu (jsou součástí atmosféry v nepatrném množství – nejvíce je ve vzduchu argonu, ostatní jsou dosti vzácné)
- jsou také často produkty radioaktivních rozpadů nerostů – zejména helium

Vlastnosti:
- jsou to za běžných podmínek plynné látky, bez barvy a bez zápachu
- jsou složeny z jednotlivých atomů, molekuly nevytvářejí!!!
- jsou mimořádně stabilní a nereaktivní - mají zcela zaplněné valenční orbitaly, v souvislosti s tím mají také velmi vysokou ionizační energii = tj. energii potřebnou k odtržení jednoho elektronu z plynného atomu
- všechny se vyskytují v podobě jednoatomových částic
- mají nízké teploty tání a varu (helium dokonce za normálního tlaku nelze převést do tuhého stavu)
- nejunikátnější je svými vlastnostmi helium - za velmi nízkých teplot kapalní - v kapalném stavu má supratekuté a supravodivé vlastnosti

Výroba:
- některé z nich se získávají jako vedlejší produkt při frakční destilaci kapalného vzduchu
- helium se získává z některých ložisek zemního plynu

Použití:
- slouží k plnění elektrických žárovek, reklamních osvětlovacích trubic a výbojek
- helium se používá k plnění balónů (pro přípravu potápěčského vzduchu)
- argon se používá k vytvoření inertní (neboli netečné) atmosféry při sváření hliníku, hořčíku, jejich slitin a při práci s hořlavinami (používá se jako ochranný plyn)
- radioaktivní radon se používá k léčbě rakoviny

Sloučeniny:
XeO3 = oxid xenonový - velmi silné oxidační činidlo
XeF6 = fluorid xenonový

P5 PRVKY

HALOGENY
= jsou to prvky VII. A skupiny periodické soustavy prvků
- patří sem prvky: fluor, chlor, brom, jod, astat (je radioaktivní)
- atomy halogenů mají 7 valenčních elektronů, jejich uspořádání se tedy obecně vyjadřuje: ns2np5 (proto p5 prvky)
- při chemických reakcích reagují halogeny tak, že většinou jejich atomy doplňují valenční elektronovou vrstvu na 8 elektronů – buď přijetím jednoho elektronu a vznikem halogenidového iontu F-, Cl-, Br-, I-, nebo vytvořením jedné kovalentní vazby (například v molekulách F2, Cl2)
- chlor a brom jsou tvořeny více izotopy, fluor a jod mají jeden izotop
• IZOTOP = soubor nuklidů jednoho prvku - tj. nuklid = skupina atomů, které mají stejné protonové číslo
- radioaktivní izotopy astatu jsou vytvořeny uměle
- halogeny tvoří dvouatomové molekuly (např. F2, Cl2) ve všech skupenských stavech "

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a obsahuje mnoho vzorců.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20152
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse