Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 1

Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 1


Kategorie: Chemie, Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků p3 skupiny.

Obsah

1.
Fyzikální a chemické vlastnosti
2.
Výskyt
3.
Alotropické modifikace
4.
Příprava, výroba a použití
5.
Sloučeniny

Úryvek

"7. Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin
p3
 Prvky 15. skupiny, dusík N, fosfor P, arsen As, antimon Sb, bismut Bi, Ununpentium Uup
 Vytvářejí většinou kovalentní vazby, mají 5 valenčních elektronů - ns2 np3
 V základním stavu mohou tvořit tři, v excitovaném (s výjimkou dusíku) pět jednoduchých vazeb
 S rostoucím protonovým číslem vzrůstá kovový charakter a klesá stabilita oxidačního stavu V
Fyzikální a chemické vlastnosti:
DUSÍK – Dusík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, ve vodě málo rozpustný. Tvoří velmi stabilní dvouatomovou molekulu (trojnásobná vazba) ve všech skupenstvích. Díky tomu je chemicky velmi stálý a málo reaktivní. Může vytvořit tři kovalentní a jednu koordinačně kovalentní vazbu. Ve sloučeninách se mohou vyskytovat i delokalizované π- vazby, což vede k výskytu sloučenin s různými oxidačními čísly dusíku (od –III do V). Je schopen vytvářet vodíkové můstky.
FOSFOR – Fosfor se výrazně odlišuje od dusíku fyzikálními vlastnostmi i typem vazeb. Netvoří běžně násobné vazby, ale má sklon k řetězení. Je to pevná látka, vyskytující se ve 3 alotropických modifikacích (viz níže). Oxidační čísla jsou -III, I, III, (IV) V.
ARSEN – Je to toxický (oblíbený jed ve středověku) polokovový prvek. Po chemické stránce se podobá fosforu, jeho sloučeniny jsou ale méně stálé. Vyskytuje se v oxidačních stavech –III, III a V."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek o rozsahu cca čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563b504b61cdc.zip (587 kB)
Nezabalený formát:
struktura_vlastnosti_a_chovani_p3_p1_a_jejich_sloucenin.pdf (614 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse