Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 2

Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 2


Kategorie: Chemie, Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků p3 skupiny.

Obsah

1.
Fyzikální a chemické vlastnosti
2.
Výskyt
3.
Alotropické modifikace
4.
Příprava, výroba a využití
5.
Sloučeniny

Úryvek

"p2
 prvky 14. skupiny: uhlík C, křemík Si, germanium Ge, cín Sn, olovo Pb – všechny jsou pevné látky
 mají 4 valenční elektrony – ns2 np2
 uhlík je maximálně čtyřvazný, ostatní mohou být až šestivazné (obsazují volné orbitaly nd)
 mají schopnost řetězení, tj. tvorby vazeb mezi stejnými atomy (nejvíce se to projevuje u uhlíku a s rostoucím protonovým číslem tato schopnost klesá, olovo už ji prakticky nemá)
 uhlík a křemík tvoří stálejší sloučeniny v oxidačním čísle IV, cín a olovo má stabilnější sloučeniny odvozené od oxidačního čísla II.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
UHLÍK – je tuhý nekovový prvek. Volný existuje v mnoha různých alotropických modifikacích (viz dále). Za vyšších teplot se uhlík slučuje s vodíkem, kyslíkem, halogeny, sírou, dusíkem a s mnoha kovy tvoří karbidy, za běžných podmínek je poměrně málo reaktivní. Má schopnost řetězit se, převážnou většinou jeho sloučenin se zabývá organická chemie. Anorganika se zabývá CO, CO2, H2CO3 a její soli či CS2 (na pomezí organiky a anorganiky pak leží sloučeniny nazývané karbidy). Může být v oxidačních stavech od –IV do IV."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563b51e5af168.zip (429 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vlastnosti_a_chovani_p3_p1_a_jejich_sloucenin_II.pdf (443 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse