Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strukturní typy reliéfů

Strukturní typy reliéfů

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce z geografie se zabývá základními strukturními typy reliéfů. Existují celkem čtyři druhy, které autor jednotlivě popisuje. Vždy dodržuje stejný postup- představí obecně druh a detailněji se zaměří na jeho podtypy. Takto jsou představeny reliéfy horizontálních struktur, reliéfy vrásových struktur, reliéfy zlomových struktur a vulkanický reliéf.

Obsah

1.
Reliéfy horizontálních struktur
1.1
Vyvíjející se roviny
1.2
Hotové strukturní roviny
2.
Reliéfy vrásových struktur
2.1
Soustavy brachyvrás
2.2
Soustavy volných vrás
2.3
Soustavy příkrovových vrás
3.
Reliéfy zlomových struktur
3.1
Tabulokerné struktury
3.2
Vrásokerné struktury
4.
Vulkanický reliéf
4.1
Hlubinný vulkanismus
4.2
Povrchový vulkanismus

Úryvek

„1. Reliéfy horizontálních struktur
Reliéfy horizontálních struktur jsou tvořeny horninami ve vrstvách většinou vodorovných, které ukládají řeky, vítr, ledovce a moře. Podle toho, zda ukládání vrstvy trvá, nebo je již vystřídalo rozrušování a odnos, vyvíjejí se na povrchu zemském dva základní tvary horizontálních struktur neboli strukturních rovin:
a) vyvíjející se roviny,
b) hotové strukturní roviny.
a) vyvíjející se roviny
- se vážou na oblasti, kde trvá ukládání vrstev. Je to na mořských pobřežích, na březích jezer, v močálech, podél řek, ve vnitrozemských sedimentačních pánvích apod. Ukládáním říčních náplavů v moři a jejich roznášením pobřežními mořskými proudy podél pobřeží, zahrazováním zálivů, tvořením a zaplavováním lagun překládá se pobřežní čára směrem do moře. Takto roste na pobřeží pás plochého území, tvořeného horizontálně uloženými vrstvami, které mají za základ mořské vrstvy. Je to pobřežní rovina, která se táhne podél pobřeží a tvoří užší pruh území skloněného k moři. Směrem k souši připíná se k úpatí výše položeného území, k pohoří, k tabuli, k pahorkatině apod.
K typu mladých vyvíjejících se rovin patří roviny kolchidského a albánského pobřeží, roviny na pobřeží Severního moře, italské maremmy, Atlantská nížina v USA, rovina na pobřeží Mexického zálivu v Texasu, palestinská pobřežní rovina, pobřežní roviny v Nigérii, v Libérii, na východě Sumatry a všechny roviny vytvořené dnešními říčními deltami. Mladé vyvíjející se roviny mohou vznikat i ve vnitrozemských uzavřených pánvích. Jsou to roviny vnitrokontinentální, které mívají většinou pod suchozemskými vrstvami vrstvu jezerního původu.
Přechodný typ mezi pobřežními a vnitrokontinentálními rovina jsou ty, které jsou ze tří stran obklopeny pohořími a na čtvrté straně se sklánějí k moři. Vnikají hluboko do souše v podobě zálivu.
b) hotové strukturní roviny
Epeirogenní zdvihy, které postihly roviny s vyvíjející se horizontální strukturou, mohou způsobit, že řeka přestane agradovat, nové vrstvy se neukládají. Rovina je dokončená, ukládání vrstev vystřídá hloubková eroze řek, protože zdvihnutím jejich koryt v pobřežní oblasti se zvýšil jejich spád, a tím i potencionální energie, takže erodují do hloubky. Roviny získává charakter mírné pahorkatiny anebo nízké vrchoviny s horizontální mělce řezanou strukturou. Rozdílný geomorfologický ráz mají erozí rozřezané horizontální struktury, v nichž se nad sebou střídají horizontálně uložené měkké a tvrdé vrstvy.“

Poznámka

Seminární práce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Pedagogické fakulty.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2179
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse