Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktury trhu, jejich selhávání a možné zásahy státu do ekonomiky - maturitní otázka 14/23

Struktury trhu, jejich selhávání a možné zásahy státu do ekonomiky - maturitní otázka 14/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka se věnuje trhu, jeho struktuře, typům selhání a možným zásahům státu do ekonomiky. Zabývá se konkurencí, jejími formami a druhy. Vysvětluje principy efektivnosti trhů, zvyšování jejich účinnosti a seznamuje s protimonopolními zákony. Informuje také o nejčastějších formách tržních selhání, působení státu v ekonomice a v závěru popisuje hospodářskou politiku a její koncepce. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Trh, chování výrobce a spotřebitele na trhu - maturitní otázka 13/23 a následující zde Národní hospodářství a hospodářský cyklus, ukazatele výkonnosti - maturitní otázka 15/23.

Obsah

1.
Konkurence
1.1
Druhy konkurence
1.1.1
Podle metody konkurenčního boje
1.1.1.1
Cenová konkurence
1.1.1.1
Necenová konkurence
1.1.2
Podle postavení výrobců na trhu
1.1.2.1
Dokonalá konkurence
1.1.2.2
Nedokonalá konkurence
1.1.2.2.1
Monopolistická konkurence
1.1.2.2.2
Oligopol
1.1.2.2.3
Absolutní monopol
2.
Efektivnost trhů
2.1
Zvyšování účinnosti trhů. Protimonopolní (antitrustové) zákony
3.
Selhání trhů
3.1
Externality
3.1.1
Pozitivní externality
3.1.2
Negativní externality
3.2
Veřejné statky
3.3
Nedostatečná konkurence
4.
Působení státu v ekonomice
4.1
Státní (veřejný) sektor. Privatizace
5.
Hospodářská politika státu
5.1
Makroekonomická (stabilizační) politika
5.1.1.
Rozpočtová (fiskální) politika
5.1.2.
Peněžní a úvěrová (monetární) politika
5.1.3.
Důchodová politika
5.1.4.
Zahraničně obchodní politika
5.2.
Mikroekonomické politiky
5.3.
Koncepce hospodářské politiky
5.3.1.
Keynesovská
5.3.2.
Neoklasická (monetaristická)

Úryvek

"Působení státu v ekonomice
- Vláda hospodaří zvláštním způsobem, hospodaří netržním způsobem (když tedy pomineme státem řízené tržní podniky) příjmy získává z daní. Ty se pak přerozdělují na různé účely (sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, starobní důchody, sociální dávky pro domácnosti s nedostatečnými příjmy, zdravotnictví, školství, ochrana životního prostředí, podpory pro zemědělství, státem financované stavby – dálnice, přehrady…, policie, požárníci, náklady na státní správu)
- Vláda též funguje jako makroekonomický regulátor celkového vývoje ekonomiky, je to jedna z jejích obecně nejdůležitějších úloh, zde se podíváme na mikroekonomické problémy, do kterých zasahují vlády

Státní (veřejný) sektor. Privatizace

U řady státem financovaných činností je jasné, že nikdo jiný než stát je nemůže zajišťovat. Stát financuje soudy (budovy, platy). Je nemyslitelné, aby si nějaký podnikatel postavil vlastní soud, zaměstnal soudce a nabízel na trhu službu soudu. Stejné je to např. se soukromou armádou.
Naproti tomu jiné činnosti by stejně tak mohli provozovat soukromí podnikatelé (škola, dálnice). Po druhé světové válce v mnoha zemích státní podniky provozovaly poštu, telefonní sítě, aerolinie, elektrárenství, ropný průmysl, železnice a nemocnice.
Ke konci 20. století převládl názor, že veřejný sektor má být co nejmenší a omezen jen na veřejné statky. Vlády postupně privatizovaly státní podniky. Privatizace se většinou provádí tak, že se podnik přemění na akciovou společnost a akcie se následně prodají (jako balík nebo postupně na akciovém trhu).

Hospodářská politika
Hospodářská politika je soustava konkrétních pravidel a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky, Stanoví základní cíle a k jejich dosažení používá odpovídající nástroje. Můžeme ji rozlišit na makroekonomiku (stabilizační) a mikroekonomiku.

Makroekonomická (stabilizační) politika se zaměřuje na dosahování a udržování makroekonomické rovnováhy v národním hospodářství jako celku, dělí se na:
• rozpočtovou (fiskální) politiku – k dosahování jejích cílů se používá příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu; jejími hlavními nástroji jsou daně, státní nákupy statků a služeb a transfery
• peněžní a úvěrovou (monetární) politiku – uskutečňuje ji centrální banka nástroji, které regulují dostupnost úvěru, úrokové sazby a množství peněz v ekonomice; jejím základním cílem je stabilizace kupní síly peněz
• důchodovou politiku – politiky zaměřená na stabilizaci cenové hladiny ovlivňováním vývoje nominálních mezd, zisků a cen, může mít podobu dobrovolných směrnic, vládní kontroly mezd apod.
• zahraničně obchodní politiku – politika usilující o regulaci zahraničního obchodu; může být protekcionistická (usilující o ochranu domácího trhu před zahraniční konkurencí) nebo liberální (vytvářející co nejvhodnější předpoklady pro vzájemný obchod odstraňováním překážek); jejími hlavními nástroji jsou dovozní celní sazby a kontingentace (stanovení maximálního množství dováženého zboží)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20359
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse