Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Studijní materiál ze sociologie

Studijní materiál ze sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou krátkého a stručného přehledu definuje sociologii, její předmět, vznik a vývoj. Věnuje se nejznámějším sociologům a jejich myšlenkám. Charakterizuje vztah sociologie k ostatním vědám, její strukturu, metody a nástroje. Popisuje vztah přírody a společnosti, sociální stratifikaci, skupiny, role, konflikty, mobilitu a instituce.

Obsah

1.
Sociologie definice
2.
Předmět
3.
Vznik a vývoj sociologie
3.1
August Comte
3.2
Karel Marx
3.3
Herbert Spenser
3.4
Émile Durkheim
3.5
Georg Simmel
3.6
Max Weber
3.7
Vilfredo Pareto
4.
Vztah sociologie k ostatním vědám
5.
Struktura sociologie
5.1
Obecná
5.2
Speciální
6.
Sociologické metody a nástroje
7.
Příroda a společnost
8.
Sociální stratifikace
8.1
Kasty
8.2
Stavy
8.3
Třídy
9.
Sociální skupiny
9.1
Dělení skupin
10.
Sociální role
11.
Sociální konflikt
11.1
Vnější konflikt
11.2
Vnějšněvnitřní
11.3
Vnitřní
11.4
Strukturální punkcionalismus
12.
Sociální mobilita
13.
Sociální instituce
14.
Odvětvové sociologie

Úryvek

“ Vztah sociologie k ostatním vědám:
- má blízko k ostatním společ. vědám, nejblíže k psychologii, taky k ekonomii, antropologii, historii, politice, ekologii…
- je úzce spjata s filozofií, vlastně se z ní vydělila
- hodně je ovlivněna pozitivismem, marxismem, existencialismem,
pragmatismem, novotomismem a fenomenologií.

Struktura sociologie: soc. obecná – poskytuje ob. teoret. základ, stanoví předmět
zkoumání, poskytuje vysvětlení zkoum. jevů
(problém skupin, tříd, vrstev, kast)
: soc. speciální (aplikovaná) – soc. národů, etn. skupin, mládeže,
inteligence, města, venkova, rodiny, výchovy,
umění, politiky, armády, soc. stratifikace
Sociologické metody: historická, srovnávací, typologická, statisktická a biografická

Nástroje :  výzkum: a) pozorování aa) zúčastněné 1) skryté AA)standartiz.
ab) nezúčastněné 2)zjevné BB)nestandart.
b) dotazování -(rozhovor a dotazníkové šetření)
c) studium dokumentů – sekundární analýza a obsahová
analýza
 experiment

dotazování: vstup tazatele k respondentovi, otázka je nástrojem, může být formou
dotazníku
otázka musí být jasná, stručná, jednoznačná, nepodsunutá
odpověď :a) otevřená
b) uzavřená – (ano x ne, resp. nevím, resp. škála)
nálevka- vstup, úvod do toho, proč se ptám
obrácená nálevka- soubor několika vět, které mají odrušit špatný dojem z otázek
filtr – vyloučení některých otázek, osob, které by to mohly narušit

Příroda a společnost :
člověk: a) biologický druh (naturalistický směr)
b) sociální bytost
-oba podléhají zákonitostem přírodním i společenským
- člověk je produktem vývoje přírodních i společenských podmínek
- lidská činnost, zejména práce vedla k vytvoření tzv. druhé přírody = svět kultury a společnosti
mezníky vývoje vzájemného vztahu přírody a společnosti: 1) č. závislý na přírodě
2) spol. dělba práce
3) organizovaná společ.
4) průmysl. revoluce

Sociální stratifikace – rozvrstvení společnosti
sociální vrstvy se dělí v důsledku diferenciace společnosti, z důvodu věku, práce,..
3 typy spol. vrstev: kasty- příslušnost dědičná, odlišnost vnější, neměnnost
stavy- (středověk), různost rodu, postavení, výsad
třídy- (s nástupem kapitalismu)- možné prolínání a vz. přechod
=otevřená společen. skupina
důsledkem přechodu z jedné vrstvy(třídy) do druhé = sociální mobilita"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera767
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse