Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Styl práce s informacemi, organizace a individualita - Jung, MBTI

Styl práce s informacemi, organizace a individualita - Jung, MBTI

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3

Charakteristika: Práce se věnuje popisu způsobu práce s informacemi a rozlišuje tyto procesy: kognitivní styl, styl učení a osobnostní styl.Dále se věnuje modelu stylu práce s informacemi, MBTI a porovnání podnikové kultury a národní kulturu. Své poznatky autor opírá o práce Junga, Hofsteda a Kolba.

Obsah

Úvod
1.
Styl práce s informacemi - individuální úroveň
1.1
Vývoj
1.1.1
Přístup zaměřený na kognitivní styl
Nároky na integrovaný model
Cíle dalšího zkoumání
1.1.2
Přístup zaměřený na učení
Leitmotiv
Preference
Model
Ideál
1.1.3
Přístup zaměřený na osobnost - MBTI
Historie
Model MBTI 8
1.2
Celostní model stylu práce s informacemi
1.2.1
Východiska a ideologie
1.2.2
Stupeň vývoje ega
1.3
Metadimenze
1.4
Styl versus schopnost
1.5
Styl versus strategie
1.6
Nástroje měření
1.7
Interakce mezi styly
1.8
Styl, tvořivost a inovace
1.9
Omezení využití
2.
Organizační úroveň
2.1
Organizační učení
2.2
Konkurenceschopnost a inovace
2.3
Styl a organizační klima
3.
Národní úroveň
4.
Závěr
Přílohy
Základní dimenze kognitivních stylů
Styly učení
Dimenze MBTI
Stručný popis MBTI typů
Ukýzky zastoupení MBTI stylů v jednotlivých profesích
Styly učení temperamentního prizmatu MBTI
Styly učení funkčního prizmatu MBTI
Styly přednášení temperamentním prizmatem MBTI
Literatura a seznam obrázků

Úryvek

"1.1 Vývoj
Jak již je v těchto měkčích vědeckých disciplinách naneštěstí zvykem, vědci postupovali ve svých výzkumech izolovaně bez patřičných referencí k pracím svých předchůdců a součastníků a proto se tato vědecká zkoumání dostala na roveň filozofie, která díky proprietárnímu způsobu práce a metodám „zatím neučinila žádný krok kupředu, protože každý originální filozof musel práci začít vždy od počátku, aniž by byl schopný přijmout cokoli určitého z práce svých předchůdců“ [Rus93]. To mělo a má za následek nepřehlednou situaci, ve které na první pohled odlišné názvy základních dimenzí v navzájem různých modelech popisují obsahově stejný rys. Navíc některé modely se opírají o velmi málo experimentálních údajů což jejich pozici problematizuje. Panuje také značná terminologická a definiční nejasnost, jako například nejasné rozlišení kognitivního stylu a stylu učení. Volá se po „to integrate more fully various models of style into a single construct of learning style“ [RR97]. Tento unifikovaný model bude muset být postaven na základních dimenzích, které pro definovanou oblast budou najcharakterističtější. Požadavky na profil cílového subjektu, založený na integrovaném modelu jsou následující: „This profile should be `basic', containing `primary' features of the individual's learning repertoire which will reflect cognitive style and learning preferences; it should be `manageable', `accessible' and `geared' to the `real' world of education and training; and it should be linked to an assessment procedure which is `user-friendly' for both the teacher and student“ [RR97].
V zásadě lze vývoj stylu rozdělit do tří etap a to na přístup zaměřený na kognitivní styl, přístup zaměřený na učení a přístup zaměřený na osobnost.
1.1.1 Přístup zaměřený na kognitivní styl
Tento přístup se odehrával především v rozmezí 30 let od čtyřicátých let minulého století a zahrnoval vývoj kognitivního stylu zaměřeného na detekci základních procesů generujících individuální odlišnosti v práci s informacemi.
Kognitivní styl byl definován jako "an individual's characteristic and consistent approach to organising and processing information" , případně jako individuální odlišnosti ve způsobu jakým lidé vnímají, myslí, řeší problémy, učí se a zaujímají postoj k jiným . Přirozenost kognitivního stylu se zabývá spíše formou než obsahem informace, je stabilní, dimenze jsou bipolární, jsou všudypřítomné a mohou být detekovány psychometrickými technikami a odlišují se hodnotovými měřítky spíše než výkonnostními [SB98]. Styl se většinou projeví v situacích, které nejsou triviální, ale jsou nějakým způsobem specificky zatěžující kognitivní stránku. Je také zapotřebí dobře identifikovat i vliv jiných kontextových proměnných [Rid97].
Výsledkem tohoto proudu je nepřeberné množství modelů, které působí výše zmíněné požadavky na integraci do koherentní teorie, a rostoucí požadavek na aplikaci v praxi. Jako jeden z integrujících přístupů se uvádí přístup (nástroj CSA) Ridinga a Cheemy, kteří po prozkoumání dosavadního vývoje jako základní dimenze integrovaného modelu navrhují:
a) Wholistic - Analytic dimenzi (vyjadřující úhel pohledu),
b) Verbal – Imager dimenzi (vyjadřující reprezentace informace).
Nároky na integrovaný model
Zatím nebylo dosaženo žádné výraznější shody ohledně navrhovaných modelů. Byly však definovány předběžné nároky na model, který by byl s to patřičnou shodu generovat. Kromě dostatečně obsáhlého průkazného materiálu by měla konstrukce splňovat následující [Rid97]:
1) Vzájemná nezávislost dimenzí modelu
2) Nezávislost na inteligenci
3) Nezávislost na osobnosti
4) Vázanost na pozorovatelné chování (sociální a studijní preference atd.)
Cíle dalšího zkoumání
Cíle dalšího zkoumání by mohly být z následujících oblastí [Rid97]:
1) Jaké jsou kořeny stylu
2) Jaké jsou fundamentální dimenze / model
3) Zda-li je možné vypátrat nějaké svázání stylu s fyziologickými symptomy
4) Zda-li se vyskytují kulturní odlišnosti ve stylech
5) Jak do modelu stylu zapadají ostatní determinanty
 osobnost (schopnosti / inteligence, motivace, temperament, charakter, postoje a předpoklady [Tet00])
 pohlaví [Smi99]
 zkušenost
 atd.
6) Jakým způsobem dochází k tvorbě strategií
7) Možnosti praktické aplikace stylů
1.1.2 Přístup zaměřený na učení
Tento přístup začal v sedmdesátých letech a je zaměřen na styl učení a jeho determinanty. Odlišuje se od ostatních přístupů především zájmem o oblast pedagogiky, vývojem nových modelů stylů a uvedením nástrojů měření jako základu pro přístup k teorii. Jako reprezentanty v této kategorii lze uvést Kolba a Honeyho a Mumforda (viz níže).
Kromě již uvedených problémů generuje tento přístup požadavek na jasnější vymezení vztahu stylu a strategie učení versus kognitivní styl.
I tato oblast oplývá nepřeberným množstvím modelů a názvoslovím, které není jasně definováno. Z toho vyplývá problematičnost identifikovat základní determinanty a rozpornost jejich měření.
Leitmotiv
Co je hybnou silou v této oblasti a co je ve skutečnosti totožné s proudem personalizačních snah je možnost zavést individualizované výukové programy pokud možno v co nejširším spektru vzdělávacích institucí, což souvisí s důrazem na aplikační složku tohoto směru výzkumu. Tento individualizovaný přístup by měl přinést zvýšení efektivity výukových programů (metriky – prospěch, spokojenost, snížení počtu odchodů ze škol atd.)."

Poznámka

Práce je doplněna o obrázky a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8364
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse